Vuosi 2023 oli yhtiön 25. toimintavuosi ja yhdeksäs vuosi kuntaomisteisena yhtiönä. Vuodesta 2017 alkaen yhtiö on hoitanut omistajakuntiensa lakisääteisiä jätehuoltotehtäviä, joten pikkuhiljaa ne alkavat sujua rutiinilla. Tosin lainsäädäntö muuttuu ja vaatimukset kiristyvät koko ajan, jolloin pitkästymään ei tällä alalla pääse.

Pari muutosta jätteiden lajitteluun ja keräilyyn

Vihreitä jäteastioita, joissa tarrassa lukee poistotekstiili
Poistotekstiilejä kerätään Mustankorkean lajittelupihalla.

Vuosi 2023 alkoi kahdella asiakkaillekin näkyvällä muutoksella. Tekstiilijätteen erilliskeräys alkoi ja lajiteltua tekstiilijätettä sai tuoda Mustankorkean jätekeskukselle ja Laukaan pienjäteasemalle veloituksetta. Tosin Laukaan vastaanotto jouduttiin lopettamaan, koska sitä ei ollut mainittu erikseen aseman ympäristöluvassa. Muutenkin tekstiilin keräystä on jouduttu hieman jarruttelemaan, sillä sen hyödyntäminen on erittäin kallista ja kierrätettäväksi kelpaavat vain harvat tekstiililaadut. Lisäksi tekstiilijätteen kierrätys siirtyy lähivuosina tuottajayhteisöjen vastuulle, joten kuntakeräystä ei ole järkevää tässä vaiheessa lisätä.

Toinen isompi muutos oli, kun biohajoavat isot jätesäkit kiellettiin ulkona olevissa biojäteastioissa, aluksi kokeiluluontoisesti. Ne aiheuttavat suuria teknisiä ongelmia biokaasulaitoksessa ja niiden hajoaminen prosessissa on erittäin hidasta. Kokeilu on vähentänyt huomattavasti toimintakatkoksia ja tarvittavia huoltotoimenpiteitä laitoksessa pienentäen näin biojätteen käsittelykuluja. Kiinteistöille on myös syntynyt huomattavia kustannussäästöjä, kun biojätesäiliöitä ei ole tarvinnut vuorata sisäsäkillä. Pienenä haittana on koettu säiliöiden likaantuminen ja niiden jäätyminen talvella, mutta huolellisella pakkaamisella ja nestemäisen biojätteen välttämisellä haitat ovat jääneet vähäisiksi. Koska positiiviset seikat ylittivät negatiiviset, lisättiin biosäkkien käyttökielto viime syksynä voimaan tulleisiin jätehuoltomääräyksiin.

Jätteiden lajittelu sujuu aina vain paremmin

Viime vuonna tehtiin Keski-Suomen Liiton vetämän Circwaste-hankkeen tiimoilta sekajätteen lajittelututkimus. Se oli jo neljäs tutkimus, joka tehtiin mahdollisimman samalla tavalla, samoilta reiteiltä (Kuokkala ja Korpilahti) kerätylle sekajätteelle. Toistamalla tutkimus samalla tavalla saadaan tietoa lajittelun tehostumisesta.

Valkoiseen koko haalariin pukeutunut henkilö tutkii roskapusseja.
Roskapussien tutkiminen käsin on ainoa keino selvittää, mitä sekajätteeseen päätyy.

Selkeä trendi on nähtävissä erityisesti biojätteen osuudessa sekajätteessä. Kun vielä vuonna 2015 sen osuus oli noin 23 prosenttia, niin viime vuonna biojätettä oli sekajätteen joukossa enää noin 15 prosenttia. Tulos on aivan valtakunnan huippua ja saamme olla ylpeitä tällä seudulla Suomen parhaasta biojätteen lajitteluaktiivisuudesta. Muualla Suomessa mennään vielä tasossa 25-35 prosenttia! Biojätteestä saamme raaka-ainetta biokaasun ja mullan tuotantoon, eikä sitä tarvitse viedä Tampereelle jätevoimalaan huonolaatuiseksi polttoaineeksi. Kiitos ja kumarrus kaikille ahkerille jätteen lajittelijoille!

Pikakilpailutukset kahdelle urakka-alueelle

Alkuvuodesta saimme ikäviä uutisia, kun yksi kuljetusurakoitsijoistamme meni yllättäen konkurssiin. Kaksi urakka-aluetta oli yhtäkkiä ilman urakoitsijaa. Saimme kuitenkin neuvoteltua muiden urakoitsijoiden kanssa pikaisella aikataululla korvaavat kuljetukset ja kilpailutettua urakat uudelleen. Katkokset astiatyhjennyksissä jäivät enimmillään viikon-parin mittaisiksi ja nekin koskivat lähinnä pitkien tyhjennysvälien pakkausjäteastioita. Ripeällä toiminnalla ja hyvällä yhteistyöllä saimme asian korjattua varsin nopeasti ja ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Laukaa rocks!

Vuoden aikana oli mukava havaita, että laukaalaiset ovat löytäneet vuonna 2021 avatun Laukaan pienjäteaseman Väentuvan tontilla. Kävijämäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna keskimäärin lähes 30 prosenttia ja sama tahti tuntuu edelleen jatkuvan. Hyvä palvelu on saanut kiitosta myös sosiaalisessa mediassa.

Autoja Laukaan pienjätesemalla
Laukaan pienjäteasemalle saa tuoda jätteitä kodeista henkilö- ja pakettiautoilla ja peräkärryillä.

Työtämme arvostetaan

Hyvästä palvelusta puheen ollen. Teimme vuodenvaihteessa laajan asiakaskyselyn ja saimme paljon positiivista palautetta. Erityisesti kiitoksen kohteena oli Mustankorkean erinomainen asiakaspalvelu, niin jätekeskuksessa kuin etänä puhelimen, sähköpostin tai chatin päässä. Myös jäteastioiden tyhjennyksiin ja jätteiden vastaanottoon jätekeskuksessa, pienjäteasemalla ja hyötyjätepisteissä oltiin erittäin tyytyväisiä. Toki kehitettävääkin löytyi, mutta siksihän näitä kyselyjä tehdään, että saamme asiallista palautetta, jonka pohjalta voimme sitten kehittää toimintaamme.

Asukaskysely

Selvitimme tammikuussa 2024, mitä mieltä asukkaat ovat Mustankorkean palveluista. Katso Kulku-lehdestämme sivulta 18, mitä olivat Top 5 kiitokset ja kehityskohteet.

Jätekeskuksella suurin muutos asiakkaille oli kotitalousasiakkaiden pienkuormien ohjaaminen lajittelupihalle eri reittiä. Keväästä 2023 lähtien pienkuormat on ohjattu sisään toisesta portista ja vastaanotto tapahtuu eri pisteessä kuin aiemmin. Aikaisemmin vaaka-asemalla asioivat sekä kotitaloudet että yritysasiakkaat. Järjestelyllä vähennettiin ruuhkia vaa’alla ja pienennettiin riskejä kolareihin. Uudesta järjestelystä on tullut kiitosta niin ammattiautoilijoilta kuin kotitalouksiltakin.

Tänä vuonna 2024 on vielä otettu lajittelupihalla käyttöön itsepalveluasiointi, mikä edelleen sujuvoittaa asiointia ja vähentää ruuhkia kiivaimpaan aikaan toukokuussa. Alku näyttää tässäkin lupaavalta. Tavoitteena onkin jossain vaiheessa saada 24/7-asiointimahdollisuus.

Hiilijalanjälkeä on pienennetty merkittävästi

Syksyllä 2023 teimme hiilijalanjälkilaskennan, jossa selvitettiin yhtiön toiminnasta aiheutuvia CO2-päästöjä. Suurimmat laskennalliset päästöt syntyivät vielä loppusijoitusalueelta, jonne on haudattu vuosien saatossa runsaasti biohajoavaa jätettä. Nykyään sitä ei sinne enää mene, joten päästötkin pienenevät pikkuhiljaa. Toisaalta jätteiden kierrätyksestä ja hyötykäytöstä saatiin päästöhyvityksinä yli 50 prosenttia kokonaispäästöistä.

Jo aiemmin tehdyt toimenpiteet (kaatopaikkakaasun talteenotto, biokaasun hyödyntäminen, sekajätteen energiahyödyntäminen, uusiutuvat polttoaineet jäteautoissa yms.) ovat tuoneet merkittäviä vähennyksiä Mustankorkean kasvihuonekaasupäästöihin. Vielä voimme parantaa tilannetta tehostamalla kaatopaikkakaasun talteenottoa, siirtymällä uusiutuvaan sähköön ja lisäämällä edelleen uusiutuvien polttoaineiden käyttöä jäteautoissa ja työkoneissa.

Synkkiä pilviä lainsäädännön taivaalla

Paljon on saatu näinä vuosina aikaan ja paljon on vielä tehtävissä jätehuollon tehostamiseksi, kierrätyksen lisäämiseksi ja palvelun parantamiseksi. Valitettavasti vain uuden hallituksen laatiman hallitusohjelman mukaan kuntien vastuuta jätehuollosta ollaan voimakkaasti supistamassa. Taustalla on joku kummallinen ajatus, että yksityiset yritykset hoitavat asian jotenkin paremmin ja tehokkaammin, kuin kuntaomisteiset jäteyhtiöt. Jos kuitenkin katsotaan jätteiden kierrätysasteita ja jätehuollon kustannuksia kuntalaisille, niin siellä, missä kuntayhtiö hoitaa jätehuoltoa, kierrätysasteet keskimäärin korkeampia ja kustannukset alhaisempia.

Erittäin hyvin toimivaa ylikunnallista jätehuoltoyhteistyötä ollaan nyt hyvää vauhtia rapauttamassa. Tehdyt suuret investoinnit saattavat jäädä alikäytölle, kun samalla yksityinen taho joutuu tekemään lisäinvestointeja niiden vastuulle siirtyvien jätteiden asianmukaisen käsittelyyn. Lopputuloksena on vääjäämättä kustannusten nousu niin yksityisillä kotitalouksilla kuin jätehuoltopalveluja tarvitsevilla yrityksilläkin. Täytyy toivoa, että tässä asiassa järki voittaisi eikä lähdettäisi korjaamaan jotain sellaista, mikä ei ole rikki.

Kiitokset!

Toimiva jätehuolto on kuin suuri koneisto, jonka osaset käyvät yhteiseen tahtiin yötä päivää, 24/7, vuoden ympäri. Tämä koneisto tarvitsee kaikkia sen osia, jotta se toimisi moitteettomasti. Sen osia ovat paitsi Mustankorkean työntekijät, niin myös alueen asukkaat, viranomaiset, omistajakunnat sekä muut jätehuoltoyritykset ja yhteistyökumppanit. Hyvällä yhteistyöllä pidämme ympäristön siistinä ja turvallisena, ja hoidamme syntyneet jätteet asianmukaiseen käsittelyyn ja sitä kautta yhä enenevässä määrin kiertotalouden hengessä hyötykäyttöön. Kiitos kuuluu teille kaikille, jotka mahdollistatte tämän yhteiskunnan kannalta tärkeän toiminnan!

Hyvää kesää kaikille!

Esko Martikainen
toimitusjohtaja
Mustankorkea Oy