Mustankorkealla vastaanotetaan jätevedenpuhdistamoiden jätevesilietettä eli puhdistamolietteitä sekä putkirikkolietteitä, viemärilietteitä ja öljynerotuskaivolietteitä.

Kyllä kiitos

  • puhdistamolietteet
  • putkirikkolietteet
  • viemärilietteet
  • öljynerotuskaivolietteet

Ei kiitos

  • erotuskaivolietteiden vastaanottoa voit kysellä alan toimijoilta

Mitä maksaa

Ota yhteyttä ennen lietteiden tuomista Mustankorkean asiakaspalveluun.

Mihin vien jätteet

Lietteitä vastaanotetaan Mustankorkean jätekeskuksella.

Jatkokäyttö

Nestemäiset lietteet käsitellään käsittelyaltaissa, ja neste suodatetaan hiekkapatojen läpi viemäriin. Neste päätyy yhdessä muiden jätekeskuksella syntyvien jätevesien kanssa jätäevedenpuhdistamolle.

Lietteessä oleva kiintoaines laskeutuu altaiden pohjalle, ja se kompostoidaan yhdessä puutarhajätteiden kanssa. Syntyvä komposti hyödynnetään jätekeskuksen loppusijoitusalueella rakennemateriaalina tai pintasuojamateriaalina.

Lue lisää kierrätyksestä

Tyttö katsoo kameraan. Takana näkyy kukkatarroilla koristeltu bokashi keittiön pöydällä. Pöydällä on kaunis kukkaliina.

Bokashointi palkitsee mehevällä mullalla ja tehokkaalla lannoitteella

Bokashointi on jokaisen viherpeukalon taikasana! Bokashointi on Japanista lähtöisin oleva tapa käsitellä kodin biojätteet fermentoimalla eli hapattamalla. Fermentoitunut…

Nainen ja mies ovat selin kameraan, takana näkyy vihreä iso rakennus sekä autoja sen edessä.

Mustankorkea laski hiilijalanjälkensä – suurimmat päästömme tulevat jätteen loppusijoitusalueelta

Vuonna 2023 valmistui Mustankorkean ensimmäinen hiilijalanjälkilaskenta. Laskennasta selviää, että suurimmat kasvihuonepäästömme syntyvät sekä suljetulta että nykyään käytössä olevalta…