Mustankorkealla vastaanotetaan jätevedenpuhdistamoiden jätevesilietettä eli puhdistamolietteitä sekä putkirikkolietteitä, viemärilietteitä ja öljynerotuskaivolietteitä.

Kyllä kiitos

  • puhdistamolietteet
  • putkirikkolietteet
  • viemärilietteet
  • öljynerotuskaivolietteet

Ei kiitos

  • erotuskaivolietteiden vastaanottoa voit kysellä alan toimijoilta

Mitä maksaa

Ota yhteyttä ennen lietteiden tuomista Mustankorkean asiakaspalveluun.

Mihin vien jätteet

Lietteitä vastaanotetaan Mustankorkean jätekeskuksella.

Jatkokäyttö

Nestemäiset lietteet käsitellään käsittelyaltaissa, ja neste suodatetaan hiekkapatojen läpi viemäriin. Neste päätyy yhdessä muiden jätekeskuksella syntyvien jätevesien kanssa jätäevedenpuhdistamolle.

Lietteessä oleva kiintoaines laskeutuu altaiden pohjalle, ja se kompostoidaan yhdessä puutarhajätteiden kanssa. Syntyvä komposti hyödynnetään jätekeskuksen loppusijoitusalueella rakennemateriaalina tai pintasuojamateriaalina.

Lue lisää kierrätyksestä

Poistotekstiiliä ei vastaanoteta Laukaan pienjäteasemalla

Laukaan pienjäteasemalla ei vastaanoteta enää poistotekstiiliä. Poistotekstiilin keräys Laukaan pienjäteasemalla vaatisi muutoksen ympäristölupaan.

Muovipakkauksia kerätään jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla

Mustankorkean jätekeskukselle ja Laukaan pienjäteasemalle ovat tulleet keltaiset muoviastiat, joihin asukas voi tuoda muovipakkauksia. Hyvänä muistisääntönä toimii edelleen…