Mustankorkealla vastaanotetaan jätevedenpuhdistamoiden jätevesilietettä eli puhdistamolietteitä sekä putkirikkolietteitä, viemärilietteitä ja öljynerotuskaivolietteitä.

Kyllä kiitos

  • puhdistamolietteet
  • putkirikkolietteet
  • viemärilietteet
  • öljynerotuskaivolietteet

Ei kiitos

  • erotuskaivolietteiden vastaanottoa voit kysellä alan toimijoilta

Mitä maksaa

Ota yhteyttä ennen lietteiden tuomista Mustankorkean asiakaspalveluun.

Mihin vien jätteet

Lietteitä vastaanotetaan Mustankorkean jätekeskuksella.

Jatkokäyttö

Nestemäiset lietteet käsitellään käsittelyaltaissa, ja neste suodatetaan hiekkapatojen läpi viemäriin. Neste päätyy yhdessä muiden jätekeskuksella syntyvien jätevesien kanssa jätäevedenpuhdistamolle.

Lietteessä oleva kiintoaines laskeutuu altaiden pohjalle, ja se kompostoidaan yhdessä puutarhajätteiden kanssa. Syntyvä komposti hyödynnetään jätekeskuksen loppusijoitusalueella rakennemateriaalina tai pintasuojamateriaalina.

Lue lisää kierrätyksestä

Silmälaispäinen nainen katsoo kameraan ja hymyilee. Taustalla näkyy vihreää luontoa.

Tekstiileille tulossa tuottajavastuu 

Mustankorkealla on poistotekstiileille vain yksi keräysastia, joka sijaitsee jätekeskuksella. Keräysverkostoa ei ole vielä laajennettu, kun Mustankorkealla on odotettu…

Kaksi vihreää jäteastiaa, joissa violetit poistotekstiilin jätetarrat. Yläpuolella lukee kierrätyspisteen numero 31.

Poistotekstiiliä kerätään Mustankorkean lajittelupihalla 

Poistotekstiiliä on kerätty Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa vain yhdessä keräyspisteessä: Mustankorkean jätekeskuksen lajittelupihalla. Miksi näin?