Valkoiseen koko haalariin pukeutunut henkilö tutkii roskapusseja.

Keski-Suomen sekajätteen koostumusta tutkittiin tänä kesänä neljättä kertaa. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2015. Kahdeksassa vuodessa asiat ovat menneet eteenpäin, ja sekajätteessä on entistä vähemmän sellaista, mikä sinne ei kuulu. Verrattuna viimeisimpään, kaksi vuotta sitten toteutettuun tutkimukseen, esimerkiksi biojätteen määrä sekajätteessä on vähentynyt. Työtä riittää kuitenkin yhä, sillä edelleen keskimääräisessä sekajätepussissa vain noin neljäsosa on varsinaista sekajätettä, ja ison osan pussin muusta sisällöstä olisi voinut kierrättää.

Sekajätetutkimuksessa tutkittiin Mustankorkean ja Sammakkokankaan alueiden jätenäytteitä. Sekajätteen koostumusta selvitettiin kahdessa taajamassa ja kahdella haja-asutusalueella. Käsin tehtävä tutkimus selvittää, mitä kotien sekajätteeseen päätyy ja antaa arvokasta tietoa alueen asukkaiden lajittelutottumuksista.

­– Keskeisin tulos tänä vuonna oli se, että muutokset ovat pieniä. Odotin, että esimerkiksi muovipakkausten määrä olisi vähentynyt enemmän. Muutokset ihmisten käyttäytymisessä tapahtuvat kuitenkin aina hitaasti ja suunta on koko ajan parempaan, projektiasiantuntija Enni Huotari Keski-Suomen liitosta kertoo.

Tämän vuoden tutkimus osoitti, että biojätteen määrä sekajätteessä jatkaa laskuaan. Silti noin 23 prosenttia haja-asutusalueen ja 18 prosenttia taajaman sekajätteestä on edelleen biojätettä, vaikka Mustankorkean alueella biojätettä on lajiteltu jo vuodesta 1996.

“Jos taajaman ja haja-asutusalueen näytteistä lasketaan keskiarvo, biojätettä oli viime kesän sekajätetutkimuksessa noin 20,6 prosenttia. Vuonna 2021 määrä oli 23 prosenttia.”

Esko Martikainen, toimitusjohtaja

Biojätteeseen lasketaan mukaan myös pehmopaperi eli talouspaperi ja lautasliinat. Ilman näitä biojätteen osuus oli taajamassa vain 13,9 prosenttia ja haja-asutusalueella 16,9 prosenttia.

Kädet lajittelevat roskakasaa. Reunalla näkyy erilaisia sankoja.
Muutokset lajittelussa tapahtuvat hitaasti. Esimerkiksi pakkauksia ei kuitenkaan tarvitse pestä puhtaiksi: riittää kuin huuhtaisee tai pyyhkäisee enimmät ruoantähteet pois.

­– Sekajätteessä tulee varmasti aina olemaan jonkin verran biojätettä. Olisi silti tärkeää ymmärtää, mitä biojätteelle tapahtuu ja miksi sitä kannattaa kierrättää, Huotari sanoo.

Mustankorkean alueelta kerätystä biojätteestä jalostetaan biokaasua liikenteen käyttöön sekä valmistetaan multatuotteita. Sekajäte sen sijaan kuljetetaan poltettavaksi Tampereelle, jossa siitä tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. Sekajätteen joukossa olevan kostean biojätteen polttaminen ei ole energiantuotannon kannalta järkevää.

Tekstiilinkierrätyksessä riittää petrattavaa – sekajätteeseen päätyy uusia vaatteita

Sekajätetutkimuksen yksi harmillisimmista tuloksista on se, että hyväkuntoisia vaatteita laitetaan edelleen runsain määrin roskiin. Mustankorkean alueella tekstiilien osuus sekajätteessä oli kasvanut edelliseen tutkimukseen verrattuna, vaikkakin koko Keski-Suomen alueella tekstiilien osuus sekajätteessä oli pienempi kuin vuonna 2021. Mustankorkean alueen jätenäytteissä oli tänä vuonna mukana useita mattoja, jotka voivat vaikuttaa hieman tuloksiin.

Varsin usein sekajätteeseen päätyvissä vaatteissa on edelleen kiinni hintalaput. Osa vaatteista toki kuuluukin sekajätteeseen, sillä todella likaisia tai rikkinäisiä vaatteita ei voi kierrättää muulla tavoin.

– Viime aikoina on puhuttu paljon tekstiiliteollisuuden vaikutuksesta päästöihin, ja tekstiilin kierrätysmahdollisuudet ovat parantuneet. Tekstiilijätteen kierrätys on vielä kuitenkin melko uusi asia, Huotari pohtii.

Muovipakkauksia kierrätetään haja-asutusalueella entistä ahkerammin

Muovipakkausten kierrättämisessä on tapahtunut Mustankorkean alueella haja-asutusalueen osalta suuri muutos. Edellisenä tutkimusvuonna muovipakkauksia oli sekajätteessä haja-asutusalueella 20,5 prosenttia, kun taas nyt vastaava luku oli 14,9 prosenttia. Luvussa ovat mukana pelkästään muovipakkaukset, jotka keräykseen kuuluvatkin.

Alueellamme on lajiteltu muovipakkauksia muutaman vuoden ajan. Parantunut tulos saattaa liittyä esimerkiksi siihen, että muovinkeräyspisteiden määrä haja-asutusalueilla on kasvanut tai ihmisille on selkiintynyt, missä lähin kierrätyspiste sijaitsee.

Suojavarustukseen pukeutunut nainen nostaa epämääräistä vaippakasaa pöydällä. Ympärillä on sankoja.
Vaipat kuuluvat sekajätteeseen.

Sekajätepussi heijastaa arvojamme

Mustankorkean kierrätyskoutsi Minna Kankainen tietää, mikä kierrätyksessä puhuttaa. Kierrätysvalmennuksissa keskustellaan usein muovista ja esimerkiksi siitä, miten puhtaiksi kierrätettävät muovipakkaukset pitäisi pestä. Osa ihmisistä saattaa ajatella, että ei halua pestä roskia, mutta todellisuudessa huuhtaisu riittää – tuotteen pitää olla vain sen verran puhdas, ettei se ala haista tai houkuttele haittaeläimiä.

– Ihmiset muuttavat tapojaan hitaasti. Esimerkiksi biojätettä on kierrätetty Jyväskylän seudulla jo lähes 30 vuotta, mutta silti sitä eksyy edelleen sekajätteeseen, Kankainen miettii.

”Vaikka opastammekin ihmisiä lajittelemaan oikein, tärkeintä on silti tuottaa mahdollisimman vähän jätettä sekä käyttää ostamiaan tuotteita mahdollisimman pitkään.”

Minna Kankainen, kierrätyskoutsi

Myös tekstiilinkierrätys herättää kysymyksiä. Osa miettii, mikä kelpaa kirpputorille ja mikä kierrätykseen. Suuri merkitys on myös arvoillamme. Kankainen ei ihmettele yhtään, että sekajätteen seasta löytyy runsaasti täysin uusia vaatteita.

– Vaatteita saa halvalla ja niitä on tarjolla paljon. Kun jotain saa sormia napsauttamalla, arvostus sitä kohtaan ei ole kovin suurta. Ihmiset eivät vielä ymmärrä, mitä kaikkea vaatteiden valmistukseen oikein sisältyy. Vaikka opastammekin ihmisiä lajittelemaan oikein, tärkeintä on silti tuottaa mahdollisimman vähän jätettä sekä käyttää ostamiaan tuotteita mahdollisimman pitkään, Kankainen tiivistää.

Vuoden 2023 sekajätetutkimuksen tulokset

JätelajiTaajamaHaja-asutusalueKeskiarvo
Sekalaiset jätteet28,2 %
(2021: 26,3 %)
21,3 %
(2021: 19,4 %)
24,8 %
(2021: 22,9 %)


Muovit
(sisältää *muovipakkaukset)

*Muovipakkaukset
(ei sisällä muuta muovia)
22,4 %
(2021: 19,8 %)

16,9 %
(2021: 16,3 %)
20,4 %
(2021: 28,5 %)

14,9 %
(2021: 20,5 %)
21,4 %
(2021: 24,2 %)

15,9 %
(2021: 18,4 %)
Biojäte
(sis. pehmopaperi)
18,2 %
(2021: 22,3 %)
23,0 %
(2021: 23,7 %)
20,6 %
(2021: 23,0 %)
Kartonki ja pahvi11,6 %
(2021: 11,1 %)
8,7 %
(2021: 8,6 %)
10,2 %
(2021: 9,9 %)
Tekstiilit ja jalkineet7,4 %
(2021: 6,2 %)
9,0 %
(2021: 8,3 %)
8,2 %
(2021: 7,3 %)
Paperi
(ilman pehmopaperia)
3,3, %
(2021: 7,8 %)
6,7 %
(2021: 4,6 %)
5,0 %
(2021: 6,2 %)
Lasi4,0 %
(2021: 2,1 %)
2,5 %
(2021: 1,8 %)
3,3 %
(2021: 2,0 %)
Puu1,0 %
(2021: 1,1 %)
4,9 %
(2021: 2,1 %)
3,0 %
(2021: 1,6 %)
Metalli2,6 %
2021: 2,4 %)
2,8 %
(2021: 2,5 %)
2,3 %
(2021: 2,0 %)
Vaaralliset kemikaalit0,8 %
(2021: 0,1 %)
0,6 %
(2021: 0,1 %)
0,7 %
(2021: 0,1 %)
Sähkölaitteet ja akut0,5 %
(2021: 0,7 %)
0,1 %
(2021: 0,5 %)
0,3 %
(2021: 0,6 %)
Sekajätetutkimus on toteutettu Mustankorkean ja Sammakkokankaan alueella. Tässä taulukossa esitetään kuitenkin vain Mustankorkean alueen tulokset. Myös jutussa mainitut prosenttiosuudet koskevat vain Mustankorkean aluetta. Taulukon alin rivi, ”sekalaiset jätteet”, kattaa sen, mitä sekajätepussiin varsinaisesti kuuluu: esimerkiksi vaippoja ja siteitä. Kun muiden jätteiden osuus pienenee, sekalaisen jätteen osuus nousee. Huomaathan myös, että tuloksissa on esitetty kaikkien muovien osuus (sisältäen muovipakkaukset) sekä lisäksi eriteltynä tästä määrästä pelkästään muovipakkausten osuus. Kun lasket yhteen kaikki muut luvut paitsi muovipakkaus-rivin, saat tulokseksi sata prosenttia.

Osa Circwaste-hanketta

Sekajätteen koostumuksen selvittäminen on osa Keski-Suomen liiton hallinnoimaa Circwaste-hanketta. Sekajätetutkimus tehtiin tänä vuonna kolmatta kertaa Circwaste-hankkeen aikana. Lisäksi vastaava tutkimus on tehty kerran ennen hankkeen alkua vuonna 2015.

Sekajätteen tutkiminen ja luokittelu on haastavaa. Todellisuudessa sekajätteen joukossa onkin hieman enemmän oikein lajiteltua sekajätettä kuin tutkimus antaa ymmärtää, sillä sekajätteeseen kuuluukin lajitella esimerkiksi rikkinäiset tekstiilit ja sellaiset muovi- ja kartonkipakkaukset, joita ei voi puhdistaa.

Erivärisiä sankoja pressun päällä, edessä näkyy vaaka, tussi ja muuta tutkimusvälineistöä.

Roskisten avaamista kesätyönä

Millaista asukkaiden sekajätepusseja oli kesällä tutkia ja avata? Lue mitä opiskelijat kertovat.