Käsi laittamassa istutusmulta-merkkiä istutusastiaan

Biojätteen käsittely on ylpeyden aihe meillä Mustankorkealla. Jalostamme biologisessa käsittelyssä paikallisista biojätteistä, lietteistä ja lannasta laadukkaita ja turvallisia multatuotteita sekä paikallista biokaasua. Biokaasulaitoksessa ja kompostointilaitoksessa tapahtuvan käsittelyn jälkeen jätteet saavat uuden elämän multatuotteina. Kompostointilaitoksemme on rakennettu vuonna 1998 ja laajennettu vuonna 2002. Biokaasulaitoksemme on otettu käyttöön vuonna 2017.

Laitoskokonaisuutemme koostuu biokaasulaitoksesta ja tunnelikompostointilaitoksesta. Biologinen laitoskokonaisuutemme on tehokas tapa käsitellä biojätteitä ja jätevedenpuhdistamolla syntyviä lietteitä ja saada niissä olevat ravinteet kiertoon. Jätteiden käsittely on tehokasta, prosessimaista ja hallittua. Laitosmainen käsittely mahdollistaa jätteiden pidempiaikaisen käsittelyn sisätiloissa ja minimoi näin ympäristövaikutuksia.

Vuonna 2022 myimme 44 000 tonnia multaa. Olemmekin Keski-Suomen suurin mullan valmistaja ja myyjä.

Mustankorkea

Biojätteen uusi elämä

  1. Biojäte biokaasulaitokseen. Asukkailta ja muilta toimijoilta kerätty biojäte vastaanotetaan ensin biokaasulaitokseen, jossa siitä jalostetaan biokaasua. Prosessista jäljelle jäävä musta mädäte pumpataan maanalaista putkistoa pitkin kompostointilaitokselle.
  2. Vastaanotto kompostointilaitoksessa. Biokaasulaitoksesta saapunut mädäte sekä kompostointilaitokseen suoraan tuleva puhdistamoliete kompostoidaan erikseen. Kumpaankin massaan sekoitetaan tukiaineeksi puu-, risu- ja pajuhaketta, joita on saatu muun muassa lajittelupihan puujätteestä sekä puutarhajätteen risuista ja oksista.
  3. Tunnelivaihe. Mädätteen ja hakkeen seos ohjataan kompostointitunneleihin pariksi viikoksi sekä lietteen ja hakkeen seos noin viikoksi.
  4. Käsittely ilmastuslaatalla. Tunnelikäsittelyn jälkeen kompostointia jatketaan ilmastuslaatoilla; biokompostilla kaksi viikkoa ja lietekompostilla yhden viikon.
  5. Seulonta. Ilmastuslaatan jälkeen sekä biokomposti että lietekomposti seulotaan ja erotellaan suurirakeinen tukiaine takaisin kiertoon.
  6. Jälkikypsytyskenttä ulkona. Ulkona jälkikypsytyskentillä kompostiaumoja käännelllään ja seulotaan säännöllisesti puolisen vuotta. Näin saadaan Omapiha Biokompostia, jota käytetään myös maanparannusaineena viherrakentamisessa.
  7. Mullan valmistus. Valmiiseen kompostiin sekoitetaan tietyn reseptin mukaan turvetta, maa-ainesta ja kalkkia, jolloin lopputuotteena saadaan Omapiha Nurmikkomultaa ja Omapiha Istutusmultaa.
  8. Mullan laatu varmistetaan laboratorioanalyysein sekä laitoskäsittelyn aikana että valmiista multatuotteesta.
  9. Mullan myynti. Multaa myydään kuorma-autokuormina sekä Omapiha Jyväskylässä ja Omapiha Laukaassa.
Havainnekuva mullan valmistuksesta Mustankorkealla.

Tähteistä tuotteiksi

Näin biojätteestä syntyy multaa.

Huolehdimme ympäristöstä kaikessa toiminnassamme. Mullan valmistuksen prosessissa syntyvät jätevedet ohjataan jätevedenpuhdistamolle. Poistokaasut taas puhdistetaan kaksivaiheisesti; rikkihappopesurilla ja biosuodattimella.

Mustankorkea

Huippuosaajat mullan takana

Nainen katsoo kameraan pyöräkuormaajan kopista. Hänellä on päällään huomiovaatteet.
Mullan huippuosaajat
28.10.2023

Laitoshenkilö auttaa jätteitä muuttumaan mullaksi

MULLAN HUIPPUOSAAJAT. Laitoshenkilö Marika Pekkola siirtyi kuorma-auton ratista pyöräkuormaajan ohjaamoon ja huomasi löytäneensä oman juttunsa. Pekkola työskentelee Mustankorkean…
Mies on tarttunut lapioon, taustalla näkyy iso kone, jolla valmistetaan multaa.
Mullan huippuosaajat
24.10.2023

Kauhakaupalla töitä mullan eteen

MIes katsoo kameraan, taustalla näkyy Jyväskylän maisemaa, metsää ja järveä.

Tutustuitko jo Omapihaamme?

Omapihamme palvelee sinua, kun tarvitset Mustankorkean laadukasta multaa tai muita yhteistyökumppaneidemme pihatuotteita peräkärrykuormina.
Tyttö istuttaa kukkia ison kiven vierelle

Omapiha Jyväskylä

Omapiha Jyväskylä sijaitsee Mustankorkean jätekeskuksella Ronsuntaipeleentiellä. Omapiha Jyväskylä palvelee peräkärryasiakkaita. Meiltä saat laadukasta multaa ja kuorikatetta sekä monipuolisesti erilaisia kivi- ja hiekkatuotteita.

Poika istuttaa kukkia suuren kiven viereen

Omapiha Laukaa

Omapiha Laukaa sijaitsee Laukaan pienjäteasemalla. Meiltä saat peräkärryn kyytiin laadukkaat multatuotteet. Omapiha Istutusmulta sopii kukkien ja syötävien kasvien kasvualustaksi, kun taas Omapiha Nurmikkomulta käy nurmikon perustamiseen.