Suuret röykkiöt biojätettä sisällä laitoksessa

Mustankorkea Oy palvelee myös Keski-Suomen yrityselämää. Vastaanotamme yrityksiltä suuria jätekuormia esimerkiksi; biojätteitä, kauppojen II-laatuisia biojätteitä, puutarhajätteitä, karjanlantaa, viemärilietteitä sekä jätevedenpuhdistamolietteitä.

Jäteastioiden tyhjennykset

Yritysten jätehuolto tilataan pääsääntöisesti yksityisten toimijoiden kautta. Mikäli jäteastioiden tyhjennyspalveluita ei ole kohtuullisesti saatavilla, voivat pienet yritykset pyytää jätehuollon palveluita kunnan toissijaisen vastuun perusteella Mustankorkealta. Tällöin hinnat määräytyvät TSV-jätetaksan (toissijainen vastuu) mukaisesti. TSV-jätetaksa on voimassa Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

Elinkeinotoiminnan jätehuollon järjestämisvastuu on jätelain mukaan jätteen haltijalla eli yrityksellä itsellään. Kunnalla on kuitenkin toissijainen velvollisuus järjestää jätehuolto, jos jäte on laadultaan ja määrältään kunnan jätehuoltojärjestelmään sopivaa. Hinnat määrätään TSV-jätetaksassa, pois lukien sako- ja umpikaivoliete.

Siirtoasiakirjat

Tiettyjen jätteiden tuomisesta Mustankorkealle vaaditaan jätelain mukaiset siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjan käytöllä varmistetaan jätteiden turvallinen toimitus asianmukaiseen käsittelyyn. Lisäksi siirtoasiakirjan käyttö luo edellytykset kuljetusten seurantaan ja valvontaan. Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja asbestista, putkirikkolietteistä sekä lannasta. Siirtoasiakirjan tulee olla kuljettajalla mukana jätteen kuljetuksen aikana.

Syksystä 2022 lähtien siirtoasiakirjat on laadittu sähköisesti uuden vaakajärjestelmän MaterialPortin kautta. Jos yritykselläsi ei vielä ole tunnuksia sähköisen siirtoasiakirjan tekoon, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme. Jotta Mustankorkea voi vastaanottaa jätteen, tulee siirtoasiakirja esittää viimeistään jätteitä Mustankorkealle luovutettaessa.

Sähköiset siirtoasiakirjat tulivat pakolliseksi vuoden 2022 alussa. Mustankorkealla ne integroitiin syyskuussa 2022 käyttöön otettuun uuteen vaakajärjestelmään. Sen ansiosta jätteen tuojat voivat täyttää jätteistä tarvittavat tiedot jo etukäteen esimerkiksi ajoneuvon tabletilla tai älypuhelimella.

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä siirtoasiakirjaa, voitte käyttää alla olevia lomakkeita. Lomake tulee toimittaa Mustankorkean vaaka-asemalle, ennen kuin kuorman punnitseminen ja vastaanotto voidaan suorittaa.

Siirtoasiakirja ei koske yksityishenkilöiltä itsetuotavien jätteiden peräkärrykuormia.

Hyötyjätteiden kuormaushalli ilmakuvassa

Tytäryhtiö palvelee yrityksiä

MKO Ympäristöpalvelut Oy on Mustankorkean tytäryhtiö, joka on täyden palvelun jätteenkäsittelykumppani yritysten tarpeisiin. Tytäryhtiö sijaitsee jätekeskuksen alueella.

Oletko jo lukenut?

Kesäinen piknik pellolla, metallisessa astiassa on luonnon kukkia, viltin päällä on patonkia ja muuta syötävää.

Näin kierrätät kesän roskat

Kesä, mikä ihana vuodenaika. Grillaus, piknikit, vesileikit ja pihapuuhat kuuluvat suomalaiseen kesään. Mutta tiedätkö minne lajitellaan Thermacell, sytytysnestepullo,…

Mies seisoo keskellä leikattua pajupusikkoa huomiovaatteet päällään. On aurinkoinen kevätpäivä.

Opinnäytetyössä selvitettiin loppusijoitusalueen hyödyntämistä aurinkovoiman tuotantoon

Tomi Gromoff selvitti opinnäytetyössään voisiko Mustankorkean suljettua loppusijoitusaluetta hyödyntää aurinkovoiman tuotannossa. Mustankorkealla tehdään paljon opinnäytetöitä sekä yhteistyötä alueen…