Porkkanan ja perunan kuoria tytön käsissä

Mökillä tai muulla vapaa-ajan asunnolla tarvitset jäteastiat sekajätteelle sekä biojätteelle. Biojätteen voi myös kompostoida, jolloin siitä täytyy ilmoittaa Mustankorkealle kompostointi-ilmoituksella.

Hyvä jäteastia

Hyvä jäteastia soveltuu myös koneelliseen tyhjennykseen.

Jäteastian koko

Mökille sopiva jäteastia on tavallisesti kooltaan sekajätteelle 240 litraa ja biojätteelle 120-140 litraa. Myös muun kokoiset astiat käyvät. Tärkeintä on kiinnittää huomiota jäteastioiden tyhjennysväleihin ja painorajoihin.

Sekajäte

240 litraa

Biojäte

120-140 litraa

“Usein on taloudellisinta ja ympäristön kannalta fiksua varata riittävän suuret jäteastiat, jolloin ne voidaan tyhjentää harvemmin. Sopivan jäteastian voit ostaa esimerkiksi rautakaupasta. Jos tyhjennystarve muuttuu, voit ilmoittaa muutoksesta sähköisellä lomakkeella.”

Leena Hattunen, asiakaspalveluesimies

Jäteastian tyhjennysvälit

Jäteastiasta ei saa aiheutua hajuhaittaa. Siksi astia on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisesti ja riittävän usein – myös vapaa-ajan asunnolla.

JätelajiPisin tyhjennysväli
kesäisin (viikot 18-43)
Pisin tyhjennysväli
talvisin (viikot 44-17)
Sekajäte8 vko8 vko
Biojäte2 vko4 vko
Pisimmät tyhjennysvälit mökeillä ja muilla vapaa-ajan asunnoilla.

Jos mökki on käytössä pelkästään kesällä, täytyy sekajäteastia tyhjentää vähintään kaksi kertaa kesässä. Tällöin tyhjennysväli on vähintään kahdeksan viikkoa. Jos mökki taas on käytössä ympäri vuoden, tulee jäteastiat tyhjentää säännöllisesti läpi vuoden.

Jäteastian sijoittaminen

Jäteastiat kannattaa sijoittaa mökkitontilla niin, että sinun on helppoa viedä niille roskapussit. Astioiden täytyy myös sijaita omalla tontilla tai sitten lupa on kysyttävä maanomistajalta. Hyvä paikka on tasainen, suhteellisen kuiva ja kantava maa sopivan lähellä kulkuväyliä, mutta ei kenenkään tiellä.

Jäteastialle tulee olla myös esteetön ja turvallinen pääsy. Mitä se tarkoittaa?

 • jäteautolla on päästävä vähintään kymmenen metrin päähän jäteastiasta (pidemmästä siirtomatkasta peritään maksu, katso hinnasto)
 • jos mökki on käytössä ympäri vuoden, jäteastian luota on tehtävä lumityöt sekä hiekoitettava jäteastian edusta

Jäteastioiden pesut

Roskapussien vienti on mukavampaa, kun jäteastiat ovat siistejä. Jätehuoltomääräysten mukaan sekajäteastiat tulee pestä kerran vuodessa ja biojäteastiat kaksi kertaa vuodessa. Kun mökki jää tyhjilleen kesän jälkeen, jäteastiat voi siirtää suojaan esimerkiksi katoksen alle.

Koneellisessa jäteastian pesussa jäteastia pestään ensin sisältä ja sen jälkeen painepesurilla ulkoapäin.

Jos peset itse

 1. Valitse ympäristöystävällinen pesuaine. Esimerkiksi mäntysuopa on melko ympäristöystävällinen, sillä sen aineosat hajoavat maaperässä nopeasti.
 2. Valitse viemäröity pesupaikka. Mäntysuopa sisältää hartsihappoja, jotka ovat haitallisia kaloille. Siksi mäntysuopaa ei saa päästää suoraan vesistöihin, vaan pesuvesi täytyy ohjata asianmukaisesti viemäriin.

Jos tilaat pesun

 1. Katso pesujen hinnat jäteastioiden tyhjennyshinnastosta. Valitse ensin asuinpaikkakuntasi ja etsi pesuhinnat hinnaston loppupuolelta.
 2. Ota ajoissa yhteyttä Mustankorkean asiakaspalveluun. Mikäli kotisi sijaitsee urakoitsijan reitillä, voidaan jäteastia pestä samalla, kun se tyhjennetään. Yleensä jäteastioita pestään keväisin huhti-toukokuussa ja syksyisin syys-lokakuussa. Katso video koneellisesta pesusta.

“Jäteastian pesu kannattaa ottaa säännölliseksi kevät- ja syksyrutiiniksi. Samalla voi tarkistaa, että jäteastian kansi on kiinnitetty ja renkaat pyörivät.”

Antti Anhava, logistiikkapäällikkö

Jätekatos

Kesämökillä tai vapaa-ajan asunnolla jätekatosta ei ole pakko olla. Jätekatos on kuitenkin mukava, kun se pitää jäteastiat suojassa säältä ja katseilta. Asemakaava-alueella jätekatos voi vaatia toimenpideluvan tai ilmoituksen. Jätetilan täytyy olla myös paloturvallinen, ja jäteauton kuljettajan täytyy päästä helposti sen lähelle.

Jos rakennat jätekatoksen, muista nämä:

 • Jätekatos ja sen rakentaminen ovat asukkaan vastuulla
 • Hae tarvittaessa toimenpidelupa (jos jätekatos on taajamassa kooltaan vähintään 10–20 m², haja-asutusalueella 20–50 m²)
 • Tee ilmoitus (jos jätekatos on taajamassa kooltaan vähintään 4–10 m², haja-asutusalueella 4–20 m²)
 • Pidä jätekatos ja sen ympäristö puhtaana sekä huolehdi talvella hiekoituksesta ja lumitöistä
 • Muista riittävä valaistus
 • Huolehdi tarvittaessa ilmanvaihdosta ja pesumahdollisuudesta viemäröinteineen