Biojätettä biokaasulaitoksessa
Biojäte II-laatu

II-laatuiseksi biojätteeksi kutsutaan kaupoista tulevaa biojätettä eli pilalle mennyttä tai vanhentunutta ruokaa. Ne tuodaan Mustankorkealle alkuperäisissä pakkauksissaan.

Mitä maksaa

II-laatuista biojätettä vastaanotetaan suurten kuormien hinnaston mukaisesti.

Jätteen esivalmistelu

II-laatuista biojätettä ei tarvitse esivalmistella, sillä se vastaanotetaan Mustankorkealla pakkauksineen.

Jatkokäyttö

II-laadun biojäte hyödynnetään tavanomaisen biojätteen tavoin Jyväskylässä paikallisesti. Biojäte tuodaan jäteautoilla Mustankorkean jätekeskuksen biokaasulaitokselle, jossa siitä valmistetaan biokaasua liikennepolttoaineeksi. Prosessista jäävä musta mädäte jatkaa matkaansa kompostointilaitokseen, jolloin siitä valmistetaan kompostia ja multatuotteita.

Lue lisää kierrätyksestä

Poistotekstiiliä ei vastaanoteta Laukaan pienjäteasemalla

Laukaan pienjäteasemalla ei vastaanoteta enää poistotekstiiliä. Poistotekstiilin keräys Laukaan pienjäteasemalla vaatisi muutoksen ympäristölupaan.

Muovipakkauksia kerätään jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla

Mustankorkean jätekeskukselle ja Laukaan pienjäteasemalle ovat tulleet keltaiset muoviastiat, joihin asukas voi tuoda muovipakkauksia. Hyvänä muistisääntönä toimii edelleen…