Kipsijäte
Kipsijäte

Kipsilevyä käytetään paljon rakentamisessa, esimerkiksi seinissä ja katoissa. Myös märkätiloissa voidaan käyttää vedeneristyskerroksen alla märkätiloihin sopivaa kipsilevyä. Gyproc lienee yksi tunnetuimmista kipsilevyistä. Kipsilevy sisältää useimmiten kipsiä, kartonkia ja vettä. Markkinoille on tullut myös kipsilevyjä, joissa on käytetty kierrätyskipsiä.

Kyllä kiitos

  • Gyproc
  • pinnoitettu kipsilevy
  • kipsilaasti

Ei kiitos

  • muu rakennusjäte lajitellaan materiaalin mukaan omille lavoille

Kipsijätteet eivät saa sisältää asbestipitoisia materiaaleja, joita on käytetty esimerkiksi vanhemmissa kuitusementti- ja mineriittilevyissä.

Mitä maksaa

Kipsijätteen tuomisesta veloitetaan Mustankorkean jätekeskuksella pienkuormamaksu.

Jätteen esivalmistelu

Kipsijäte lajitellaan Mustankorkean jätekeskuksella omalle jätelavalleen. Peräkärrykuorma kannattaa siis järjestellä jo kotona niin, että kipsijäte on kärryissä omassa reunassaan tai tuoda pelkkää kipsijätettä. Näin käynti lajittelupihalla sujuu sukkelasti.

Mihin vien jätteet

Kipsijätettä vastaanotetaan vain Mustankorkean jätekeskuksella.

Jatkokäyttö

Kipsijäte loppusijoitetaan Mustankorkealla.

Mustankorkean asukkaiden jätteiden hyötykäyttöprosentti oli vuonna 2021 noin 98,7 %. Asukkaiden jätteestä vain 1,3 % loppusijoitetaan “kaatopaikan penkkaan”. Kipsijätteet ovat osa loppusijoitettavia jätteitä.

Mustankorkea Oy

Lue lisää kierrätyksestä

Poistotekstiiliä ei vastaanoteta Laukaan pienjäteasemalla

Laukaan pienjäteasemalla ei vastaanoteta enää poistotekstiiliä. Poistotekstiilin keräys Laukaan pienjäteasemalla vaatisi muutoksen ympäristölupaan.

Muovipakkauksia kerätään jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla

Mustankorkean jätekeskukselle ja Laukaan pienjäteasemalle ovat tulleet keltaiset muoviastiat, joihin asukas voi tuoda muovipakkauksia. Hyvänä muistisääntönä toimii edelleen…