Tiili ja betoni
Tiili ja betoni

Betoni on yksi käytetyimmistä rakennusmateriaaleista, aivan kuten tiilikin. Tiilille voit antaa jatkoaikaa puhdistamalla vanhat tiilet ja käyttämällä uudelleen uudiskohteiden muurauksissa. Jos tiilet ja betoni ovat kuitenkin tulleet tiensä päähän, voit tuoda ne Mustankorkean lajittelupihalle tai Laukaan pienjäteasemalle.

Kyllä kiitos

  • betonit, tiilet ja harkot
  • keraamiset laatat eli ns. kodin peruslaatat keittiön välitiloissa ja kylpyhuoneissa
  • lavuaarit ja vessanpöntöt
  • betonielementit ja valujen ylijäämäbetoni

Ei kiitos

Huomaathan, että vanhemmat kattotiilet (ns. varttikate) saattavat sisältää asbestia, jolloin ne ovat vaarallista jätettä eli oikea osoite on asbestissa.

Mitä maksaa

Tiili ja betoni veloitetaan pienkuormamaksulla. Pienkuorma tarkoittaa kodeista tulevaa yksityisten asukkaiden jätettä, jota ei voi sen suuren määrän vuoksi laittaa kodin tavanomaisiin jäteastioihin. Tarkemmat hinnat löydät Mustankorkean jätekeskuksen hinnastosta ja Laukaan pienjäteaseman hinnastosta.

Jätteen esivalmistelu

Jätettä ei tarvitse esivalmistella, mutta huomioi, että seassa ei ole muita jätelajeja.

Mihin vien jätteet

Tiili- ja betonijäte tuodaan pienkuormamaksulla Mustankorkean jätekeskukselle tai Laukaan pienjäteasemalle.

Jatkokäyttö

Betonit varastoidaan yhdessä tiilijätteen kanssa asfaltoidulla kentällä, jossa niitä murskataan muutaman kerran vuodessa. Mursketta hyödynnetään jätekeskuksen omissa kenttä- ja tierakenteissa.

Murskatulla betonijätteellä korvataan neitseellisiä raaka-aineita, kuten kalliomursketta. Näin säästetään sekä luonnonvaroja että uusien materiaalien valmistuskustannuksia.

Lue lisää kierrätyksestä

Poistotekstiiliä ei vastaanoteta Laukaan pienjäteasemalla

Laukaan pienjäteasemalla ei vastaanoteta enää poistotekstiiliä. Poistotekstiilin keräys Laukaan pienjäteasemalla vaatisi muutoksen ympäristölupaan.

Muovipakkauksia kerätään jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla

Mustankorkean jätekeskukselle ja Laukaan pienjäteasemalle ovat tulleet keltaiset muoviastiat, joihin asukas voi tuoda muovipakkauksia. Hyvänä muistisääntönä toimii edelleen…