Bio- ja sekajäteastiat omakotitalon pihalla

Omakoti- ja paritalossa tarvitset jäteastiat sekajätteelle sekä biojätteelle. Biojätteen voi myös kompostoida, jolloin siitä täytyy ilmoittaa Mustankorkealle kompostointi-ilmoituksella.


Hyvä jäteastia

Hyvä jäteastia soveltuu myös koneelliseen tyhjennykseen.

Jäteastian koko

Omakotitaloon sopiva jäteastia on tavallisesti kooltaan sekajätteelle 240 litraa ja biojätteelle 120-140 litraa. Myös muun kokoiset astiat käyvät. Tärkeintä on kiinnittää huomiota jäteastioiden tyhjennysväleihin ja painorajoihin.

Sekajäte

240 litraa

Biojäte

120-140 litraa

Jäteastiaa ostaessasi kannattaa muistaa, että jäteastia täytyy voida tyhjentää jäteautolla.

Alle 120-litraiset astiat eivät välttämättä sovellu jäteautolla tehtävään koneelliseen tyhjennykseen. Pienet jäteastiat voivat olla korkeudeltaan alle metrin, jolloin ne eivät yllä jäteauton “hissiin” ja pahimmillaan tippuvat jäteauton sisälle.

Jäteastiassa täytyy myös olla sopiva kaulus, josta jäteastia laitetaan jäteauton “hissiin”. Jos jäteastia on liian pieni, ottaa se tyhjennettäessä vastaan enemmän kolhuja ja tämän vuoksi saattaa myös hajota nopeammin. Yleensä 120-litraisissa ja tätä isommissa jäteastioissa on jäteautoille sopiva kaulus.

“Usein on taloudellisinta ja ympäristön kannalta fiksua varata pihalle riittävän suuret jäteastiat, jolloin ne voidaan tyhjentää harvemmin. Sopivan jäteastian voit ostaa esimerkiksi rautakaupasta. Jos tyhjennystarve muuttuu, voit ilmoittaa muutoksesta sähköisellä lomakkeella.”

Leena Hattunen, asiakaspalveluesimies

Jäteastian tyhjennysvälit

Jäteastiasta ei saa aiheutua hajuhaittaa. Siksi astia on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisesti ja riittävän usein.

JätelajiPisin tyhjennysväli
kesäisin (viikot 18-43)
Pisin tyhjennysväli
talvisin (viikot 44-17)
Sekajäte4 vko
(*erillisellä hakemuksella 8 tai 12 vko,
lue ehdot alta)
4 vko
(*erillisellä hakemuksella 8 tai 12 vko,
lue ehdot alta)
Biojäte2 vko4 vko
Pisimmät tyhjennysvälit omakoti- ja paritaloissa.

HUOM! Jätehuoltomääräykset muuttuivat 1.1.2024. Nyt sekajäteastialle voivat hakea yhä useammat kodit pidempää 8 viikon tyhjennysväliä. Lisäksi 1–2 hengen kotitaloudet voivat saada sekajätteelle jopa 12 viikon tyhjennysvälin. Lue lisää ehdoista alempaa.

Muista tilata ensin jätehuolto Mustankorkealta ja hae vasta sen jälkeen pidennettyä tyhjennysväliä jätehuoltoviranomaiselta.

*Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen 8 viikkoon

Omakotitalon sekajätteen tyhjennysväli voidaan pidentää tietyin ehdoin 8 tai jopa 12 viikkoon. Pidempi tyhjennysväli edellyttää, että jäteastiaa käyttää maksimissaan tietty henkilömäärä ja jäteastia on riittävän suuri.

Henkilömäärä ja astian koko:

 • kiinteistö, jossa asuu 1-3 henkilöä ja on käytössä 120-240 litran jäteastia
 • kiinteistö, jossa asuu 1-6 henkilöä ja käytössä on 240 litran jäteastia
 • lisäksi asemakaavan ulkopuolisilla alueilla kiinteistö, jossa asuu 1-8 henkilöä ja käytössä on 360-660 litran jäteastia

Lisäksi edellytetään, että:

 • syntyvän sekajätteen määrä on vähäinen ja hyötyjätteet lajitellaan
 • pidennetty tyhjennysväli ei aiheuta ympäristöhaittaa
 • jätteet mahtuvat hyvin jäteastiaan tyhjennysten välisen ajan

*Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen 12 viikkoon

Henkilömäärä ja astian koko:

 • kiinteistö, jossa asuu 1-2 henkilöä ja on käytössä 120-240 litran jäteastia

Lisäksi edellytetään, että:

 • syntyvän sekajätteen määrä on vähäinen ja hyötyjätteet lajitellaan
 • pidennetty tyhjennysväli ei aiheuta ympäristöhaittaa
 • jätteet mahtuvat hyvin jäteastiaan tyhjennysten välisen ajan

Jäteastiat tyhjennetään pääsääntöisesti arkisin ma-pe klo 6-22 välisenä aikana. Jätteitä kerätään tiettyinä viikonpäivinä, ja mahdollisuuksien mukaan kaikki alueen astiat pyritään tyhjentämään samalla kertaa. Jos jäteauto rikkoutuu, kuljettaja sairastuu tai viikkoon osuu arkipyhä, voidaan jätteitä kerätä yhden päivän tavanomaisesta päivästä aiemmin tai myöhemmin.


Jätelasku

Jäteastian tyhjennyksistä lähtee omakotitalon asukkaalle lasku kolmen kuukauden välein alueittain eri aikoina. Osa omakotitaloasukkaista voi siis saada laskunsa esimerkiksi kesäkuussa, kun toiset saavat heinäkuussa.


Jäteastian sijoittaminen

Jäteastiat kannattaa sijoittaa niin, että sinun on helppoa viedä niille roskapussit. Astioiden täytyy myös sijaita omalla tontilla tai sitten lupa on kysyttävä maanomistajalta. Hyvä paikka on tasainen, suhteellisen kuiva ja kantava maa sopivan lähellä kulkuväyliä, mutta ei kenenkään tiellä.

Jäteastialle tulee olla myös esteetön ja turvallinen pääsy. Mitä se tarkoittaa?

 • jäteautolla on päästävä vähintään kymmenen metrin päähän jäteastiasta (pidemmästä siirtomatkasta peritään maksu, katso hinnasto)
 • jäteastian luota on tehtävä lumityöt
 • jäteastian tai -katoksen edusta täytyy hiekoittaa

Jäteastioiden pesut

Roskapussien vienti on mukavampaa, kun jäteastiat ovat siistejä. Jätehuoltomääräysten mukaan sekajäteastiat tulee pestä kerran vuodessa ja biojäteastiat kaksi kertaa vuodessa.

Koneellisessa jäteastian pesussa jäteastia pestään ensin sisältä ja sen jälkeen painepesurilla ulkoapäin.

Jos peset itse

 1. Valitse ympäristöystävällinen pesuaine. Esimerkiksi mäntysuopa on melko ympäristöystävällinen, sillä sen aineosat hajoavat maaperässä nopeasti.
 2. Valitse viemäröity pesupaikka. Mäntysuopa sisältää hartsihappoja, jotka ovat haitallisia kaloille. Siksi mäntysuopaa ei saa päästää suoraan vesistöihin, vaan pesuvesi täytyy ohjata asianmukaisesti viemäriin.

Jos tilaat pesun

 1. Katso pesujen hinnat jäteastioiden tyhjennyshinnastosta. Valitse ensin asuinpaikkakuntasi ja etsi pesuhinnat hinnaston loppupuolelta.
 2. Ota ajoissa yhteyttä Mustankorkean asiakaspalveluun. Mikäli kotisi sijaitsee urakoitsijan reitillä, voidaan jäteastia pestä samalla, kun se tyhjennetään. Yleensä jäteastioita pestään keväisin huhti-toukokuussa ja syksyisin syys-lokakuussa. Katso video koneellisesta pesusta.

“Jäteastian pesu kannattaa ottaa säännölliseksi kevät- ja syksyrutiiniksi. Samalla voi tarkistaa, että jäteastian kansi on kiinnitetty ja renkaat pyörivät.”

Antti Anhava, logistiikkapäällikkö

Jätekatos

Omakotitaloissa jätekatosta ei ole pakko olla. Jätekatos on kuitenkin mukava, kun se pitää jäteastiat suojassa säältä ja katseilta. Näin esimerkiksi talvella jäteastioiden päälle ei pääse kertymään lunta.

Asemakaava-alueella jätekatos voi vaatia toimenpideluvan tai ilmoituksen. Jätetilan täytyy olla myös paloturvallinen, ja jäteauton kuljettajan täytyy päästä helposti sen lähelle.

Jos rakennat jätekatoksen, muista nämä:

 • Jätekatos ja sen rakentaminen ovat asukkaan vastuulla
 • Hae tarvittaessa toimenpidelupa (jos jätekatos on taajamassa kooltaan vähintään 10–20 m², haja-asutusalueella 20–50 m²)
 • Tee ilmoitus (jos jätekatos on taajamassa kooltaan vähintään 4–10 m², haja-asutusalueella 4–20 m²)
 • Pidä jätekatos ja sen ympäristö puhtaana sekä huolehdi hiekoituksesta ja lumitöistä
 • Muista riittävä valaistus
 • Huolehdi tarvittaessa ilmanvaihdosta ja pesumahdollisuudesta viemäröinteineen

Ladattavia materiaaleja

Huomiovaatteissa oleva jäteauton kuljettaja hymyilee ja katsoo ulos ikkunasta.

Päivä jätekuljettajan kyydissä

Millaista on jäteauton kuljettajan työ? Hyppäsimme jäteauton kyytiin ottamaan selvää.