Matti lukee vaimonsa kanssa lehteä aamukahvilla

Ilman toimivaa jätehuoltoa hukkuisimme roskiin. Jätehuollon tehtävä on pitää asuinympäristömme siistinä ja viihtyisänä. Ehkäistä jätteistä aiheutuvaa haittaa ja vaaraa sekä omalle terveydellemme että ympäristölle.

Perusmaksulla tuotetaan kotitalouksille tarkoitettuja jätehuoltopalveluita, kuten vaarallisten jätteiden keräystä ja käsittelyä, hyötykeräyspisteiden ylläpitoa, tiedotusta ja neuvontaa sekä jätehuoltoviranomaisen toimintaa. Perusmaksu on ollut käytössä Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa vuodesta 2019.

“Tiesitkö, että jätehuollon perusmaksulla kustannetaan myös eskarikierrosta? Perusmaksun ansiosta vuonna 2022 kierrätystä opetettiin 1800 alueemme eskarilaiselle.”

Päivi Peltola, viestinnän asiantuntija

Koskee kaikkia asukkaita

Perusmaksu koskee sinua, jos asut Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa tai Toivakassa tai sinulla on mökki näiden kuntien alueella. Perusmaksu ei liity jäteastioiden tyhjennyksiin, vaan on oma jätehuollon kiinteä vuosimaksu.

Perusmaksu näkyy jätelaskulla erillisenä rivinä. Se on samansuuruinen kaikissa Mustankorkean toimialueen kunnissa. Perusmaksu laskutetaan omakoti- ja paritaloilta sekä mökeiltä kerran vuodessa. Rivi- ja kerrostaloilta perusmaksu laskutetaan kuukausittain jaettuna.


Rakennustyyppi
€ / vuosi / asuinhuoneisto€ / kk / asunto
omakoti- ja paritalot sekä pienet taloyhtiöt (1-4 huoneistoa)39,683,31
mökit ja vapaa-ajan asunto19,841,65
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt (5 huoneistoa tai enemmän)21,081,76
Perusmaksu 2024 (sis. alv 24 %)
Matin vaimo ja ystävä jännittävät lätkämatsia.

"Ihan perus"

Mattia lätkämatsi ei hetkauta – ihan perus. Perusmaksusta viestittiin huumorin avulla vuonna 2019 “Ihan perus” -kampanjalla. Siinä tähtinä olivat Matti sekä hänen vaimonsa ja ystävänsä.

Kuka päättää perusmaksusta?

Jätemaksuista päättää viranomainen eli Jyväskylän seudun jätelautakunta. Se on Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan yhteinen viranomainen. Jätemaksujen rakenteen uudistuksesta päätettiin loppuvuonna 2018. Tavoitteena oli tasapuolistaa maksuja neljässä kunnassa: yhteisen perusmaksun lisäksi myös jätteiden käsittelymaksut yhtenäistettiin.

Usein kysytyt kysymykset

Myin omakotitaloni/kesämökkini. Kenelle perusmaksu silloin kuuluu?

Perusmaksu määräytyy jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätetaksan perusteella sille henkilölle, joka on kiinteistön omistaja tai haltija vuoden ensimmäisenä päivänä. Vaikka talosta tai mökistä tehtäisiin kaupat kesken vuoden ja omistaja vaihtuisi, tämä ei vaikuta perusmaksuun. Perusmaksu on vuosimaksu, eikä siitä tehdä hyvitystä, vaikka kiinteistöstä luovuttaisiin kesken vuoden.

Milloin perusmaksu laskutetaan?

Omakoti- ja paritaloilta sekä pieniltä taloyhtiöiltä (alle 5 huoneistoa) perusmaksu laskutetaan kerran kalenterivuodessa, vuosimaksuna. Se laskutetaan pääsääntöisesti vuoden ensimmäisten kuukausien aikana.

Vapaa-ajan asukkailta, joilla tyhjennykset tehdään vain kesäisin, laskutetaan perusmaksu myös kerran vuodessa eli alkuvuodesta.

Rivitalo- ja kerrostaloasukkaille (vähintään 5 huoneiston taloyhtiöt) Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa perusmaksu jaetaan jokaiselle jätelaskulle kuukausittain.

Onko perusmaksu käytössä muualla?

Jätehuollon perusmaksu on käytössä useilla alueilla ja paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Mustankorkean alueella Toivakassa jätehuollon perusmaksu on ollut käytössä jo pitkään, aiemmin se maksettiin kunnalle. Perusmaksusta voidaan puhua joillakin paikkakunnilla myös ekomaksuna.

Miten jätehuoltopalvelut ja kierrätysvalmennus on ennen katettu? Eikös samat palvelut ole olleet käytössä aiemminkin?

Jätehuollon palvelutehtäviä on katettu sekajätteen käsittelymaksuilla. Perusmaksun käyttöönoton myötä kyseistä hintaa laskettiin. Aikaisempi maksutapa ei ole ollut käyttäjille reilu ja palveluista ovat maksaneet suhteessa enemmän ne, jotka ovat käyttäneet palveluita vähemmän.

Mitä palveluita perusmaksulla saa?

Perusmaksulla pidetään yllä kaikille asukkaille tarjolla olevia palveluita, kuten jätteiden hyötykeräyspisteitä ja vaarallisten jätteiden keräystä sekä järjestetään keräyskierroksia ja kehitetään viestintää ja neuvontaa. Lisäksi perusmaksulla edistetään tutkimus- ja kehitystyötä ja mahdollistetaan erilaisia kokeiluja (kuten aiemmin ollut muovinkeräyskokeilu), jotta jätehuolto pystyttäisiin järjestämään aina tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Onko perusmaksu sama kaikille omakotitaloasujille eri kunnissa?

Kyllä on. Perusmaksu määräytyy asunto/huoneistotyypin ja sen käyttötarkoituksen mukaan. Omakotitalon omistaja maksaa perusmaksua saman verran niin Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa kuin Toivakassakin.

Meillä on naapureiden kanssa jätekimppa. Miten perusmaksu laskutetaan?

Jokaiselle kiinteistölle tulee oma perusmaksulaskunsa. Kimppasopimukset jatkuvat ennallaan, ja jäteastian tyhjennys (joka koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta) laskutetaan erikseen. Niin sanotun kimppaisännän laskulla näkyy hänen oman kiinteistönsä perusmaksu.

Mitä teen, jos kiinteistön tiedot ovat väärin perusmaksu-laskussa?

Kiinteistöjen (niin taloyhtiöiden kuin pientalojenkin) tiedot, joihin laskutus perustuu, ovat peräisin rakennus- ja kiinteistörekisteristä. Tiedoissa voi olla virheitä, esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen tai huoneistojen lukumäärän suhteen. Mustankorkealla tai jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta tai pääsyä kyseiseen rekisteriin, vaan tietojen päivittäminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Jos siis huomaat, että perusmaksu on laskutettu väärin perustein, ole ensin yhteydessä oman kuntasi rakennusvalvontaan  ja tämän jälkeen Mustankorkeaan.

Omistan asuinkelvottoman kiinteistön. Pitääkö siitäkin maksaa perusmaksua?

Mikäli rakennus on asuinkelvoton, eli sitä ei voida käyttää minkäänlaiseen asumiseen tai oleskeluun, voidaan jätemaksun peruste poistaa.

Asuinkelvottomuudesta on esitettävä jätehuoltoviranomaiselle todisteellinen selvitys joko riippumattoman asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta tai valokuvin täydennetty kuntoselvitys.

Jätemaksun peruste poistuu, kun jätehuoltoviranomainen on tehnyt päätöksen jätemaksun perimättä jättämisestä.

Mihin perusmaksu menee?

Jätehuollon perusmaksulla katetaan kodeille tarkoitettuja jätehuollon palveluita, kuten vaarallisten jätteiden keräystä ja käsittelyä, hyötykeräyspisteitä, kierrätysvalmennusta, tiedotusta, jätehuoltoviranomaisen toiminta sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Vaarallisia jätteitä

Vaarallisten jätteiden keräys

Vaarallisia jätteitä vastaanotetaan jätekeskuksella, Laukaan pienjäteasemalla ja vaarallisen jätteen kierrätysautolla.

Mustankorkean hyötykeräyspiste

Mustankorkean hyötykeräyspisteet

Mustankorkean hyötykeräyspisteille voi tuoda esimerkiksi kartonki- ja lasipakkauksia, pienmetallia ja paperia.

Kierrätysvalmennusta eskareille

Kierrätysvalmennus

Kierrätysvalmennuksemme tavoittaa vuosittain lähes 4 500 asukasta, joista suurin osa on eskarilaisia.

Kulku-lehti

Viestintä ja tiedotus

Kierrätyksen parantaminen vaatii viestintää ja toistoja. Kerromme kierrätyksestä mm. Kulku-lehdessämme.