Suuret röykkiöt biojätettä sisällä laitoksessa

Biojätteen käsittely on ylpeyden aihe meillä Mustankorkealla. Jalostamme biokaasulaitoksella paikallisista biojätteistä ympäristöystävällistä biokaasua. Mustankorkean biokaasu onkin varsinainen ekoteko. Sillä kulkevat myös jätteitä keräävät jäteautomme. Biokaasulaitos on otettu käyttöön vuonna 2017.

Mustankorkean biokaasulaitos tuottaa keskisuomalaisista biojätteistä päästötöntä, paikallista kotimaista liikennepolttoainetta, biometaania. Biokaasulaitoksen ansiosta pystymme käsittelemään ja kierrättämään biojätteet omassa maakunnassamme.

“Mustankorkean biokaasun käyttö liikennepolttoaineena on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Parissa vuodessa myyntimme on jopa nelinkertaistunut. Vuonna 2022 biokaasua myytiin 820 000 kiloa. Se on noin 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Myyntiennätys tehtiin lokakuussa.”

Esko Martikainen, toimitusjohtaja

Biojätteen uusi elämä

Piirroskuva biokaasuprosessista
Yksinkertaistettuna biokaasun valmistus voidaan jakaa neljään vaiheeseen.
  1. Keräys ja kuljetus. Jäteautoista suurin osa kerää biojätteet biokaasua käyttävillä jäteautoilla. Biojätettä tulee biokaasulaitokseen noin sata rekallista viikossa ja vuodessa lähes 16 000 tonnia. Biojätteen lisäksi biokaasulaitokselle toimitetaan hieman puhdistamolietettä, joita hyödynnetään osana biokaasun valmistusprosessia.
  2. Biojätteen purkaminen. Jäteautot ajavat biokaasulaitoksen tuulikaappiin, jossa tulo-ovi suljetaan ennen purkupään oven avautumista. Oviverhopuhaltimet estävät hajujen karkaamista. Samalla ehkäistään myös haittaeläinten, kuten lintujen ja rottien pääsyä sisälle laitokseen. Jätteet puretaan vastaanottoaltaaseen.
  3. Esikäsittely. Esikäsittelyssä kerätty jäte murskataan, jotta massasta saadaan mahdollisimman tasalaatuista ja hienojakoista biokaasuprosessia varten. Samalla jätteen joukosta erotellaan metallit, muovit ja muut pakkausmateriaalit magneetin ja rumpuseulan avulla, jonka jälkeen joukkoon kuulumattomat jätteet kierrätetään normaalisti. Esikäsittelyn läpi virtaavaa materiaalia tarkastellaan ja ohjataan valvomosta käsin.
  4. Reaktorivaihe. Biojäte siirretään reaktoreihin, jossa siitä muodostuu hapettomissa olosuhteissa ja noin 40 asteen lämpötilassa mikrobien hajotustoiminnan tuloksena metaania, hiilidioksidia ja pieniä määriä muita kaasuja. Tätä kutsutaan anaerobiseksi hajoamiseksi. Tyypillisesti biojätteen läpimenoaika reaktorissa on noin 3-5 viikkoa ja yhteensä reaktoreita on neljä. Prosessin tavoitteena on irrottaa jätteestä metaani mahdollisimman tehokkaasti.
  5. Kaasukupla ja jalostuslaitteisto. Raakakaasua säilytetään biokaasulaitoksen pihassa olevassa kuplamaisessa varastossa. Sieltä raakakaasu jatkaa matkaansa kaasunjalostuslaitteistolle. Raakakaasusta jalostetaan käyttövalmista ja puhdasta biometaania. Jalostusprosessissa biokaasusta poistetaan hiilidioksidi, epäpuhtaudet ja vesi. Lopuksi kaasu paineistetaan, jolloin se on valmista tankattavaksi. Koko prosessin lopputuloksena auton tankkiin päätyy 98 %:sta metaania. 
  6. Kaasun siirtäminen. Biokaasu siirretään maanalaisia putkia pitkin jätekeskuksen tankkausasemalle ja siirtokonteilla Seppälän tankkausasemalle. Tämän vuoksi biokaasu loppuu yleensä ensin Seppälän tankkausasemalta, koska sinne kaasu viedään erikseen.
  7. Jäljelle jäävä mädäte. Biokaasuprosessissa jäljelle jäävä musta mädäte on lietemäistä ainetta, jota reaktoreihin syötetystä biojätteestä jää jäljelle. Mädäte pumpataan maanalaista putkistoa pitkin Mustankorkean kompostointilaitokselle, jossa se kompostoidaan ja valmiista kompostista jatkojalostetaan multatuotteita.

Biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti on 19 000 tonnia. Biojätteitä käsitellään noin 16 000 tonnia ja puhdistamolietteitä noin 350 tonnia vuodessa. Kapasiteettia on mahdollista nostaa 30 000 tonniin.

Mustankorkea Oy

Ympäristövaikutuksista

Biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset on tutkittu tarkkaan. Laitos sijaitsee Mustankorkean jätekeskuksen alueella, eikä kuormita ympäristön pinta- tai pohjavesiä. Ympäristöön ei myöskään pääse metaania tai muita päästöjä.

Jäte- ja ylijäämävesiä syntyy enintään noin 10 000 kuutiometriä vuodessa (m³/a), ja ne johdetaan Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Mustankorkealla kehitetään jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää typpeä ja fosforia sisältäviä ravinteikkaita ylijäämävesiä.

Vihreä jäteauto, jonka takana kuljettaja tyhjentää jäteastiaa

Biojätteestä biokaasuksi

Oletko koskaan miettinyt, miten ympäristöystävällinen biokaasu syntyy? Moni tietää, että biokaasua tuotetaan biojätteestä, mutta mitä kaikkea matkan varrella tapahtuu?

Luitko jo nämä?

Mies ohjaa isoa kouraa, joka nostelee lasin takana biojätteitä.

Konkretiaa biokaasun valmistusmääristä

Jokainen meille saapuva biojätepussillinen tarkoittaa lisää kilometrejä biokaasuautoiluun. Mutta kuinka pitkälle yhdellä pussillisella perunankuoria ja kahvinporoja pääsee? Lasketaanpa…

Vihreä jäteauto, jonka kyljessä lukee Mustankorkea.

Jätekuljetusten päästöt ovat pienentyneet biokaasun käytöllä jo kaksi kolmannesta

Mustankorkean hiilijalanjälki pienenee askel kerrallaan, ja biokaasulla kulkevat jäteautot ovat askeleita oikeaan suuntaan. Syksyllä 2024 joukkoon saadaan taas…