Nainen laittaa lääkepurkkia palautusreiästä sisälle

Kaikki vanhentuneet ja käyttämättömiksi jääneet lääkkeet voi palauttaa maksutta apteekkeihin. Sieltä Mustankorkea huolehtii lääkkeet kierrätykseen ja jatkokäsittelyyn.

Lääkkeiden kierrättämisessä täytyy olla huolellinen. Pistävät ja viiltävät jätteet eivät saa aiheuttaa vahinkoa lääkejätettä käsiteltäessä ja toisaalta nestemäiset pakkaukset eivät saa vuotaa kuljetuksessa. Elohopeaa ja jodia sisältävien lääkkeiden kanssa täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta niin varastoinnissa, kuljetuksessa kuin käsittelyssä. Vaikka pakkaukset rikkoutuisivat kuljetuksessa, ne eivät saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa.

“Lääkekaappi kannattaa käydä läpi vaikka kerran vuodessa. Silloin on hyvä tarkistaa lääkkeiden päivämäärät ja tuoda apteekkiin vanhaksi menneet lääkkeet. Lääkkeet kannattaa säilyttää lasten ulottumattomissa.”

Antti Anhava, logistiikkapäällikkö