Mustankorkean kuljetuskumppani Jätehuolto Laine Oy hakeutui konkurssiin perjantaina 10.2.2023. Mustankorkea kilpailutti Muuramen sekä E-alueen urakka-alueet (Jyväskylän Halssila, Vaajakoski, Leppälahti ja Oravasaari) ja jatkossa jäteastiat tyhjentää alueilla L&T Ympäristöpalvelut Oy.

23.3.2023:

Mustankorkea kilpailutti Muuramen sekä E-alueen urakka-alueet (Jyväskylän Hallisila, Vaajakoski, Leppälahti ja Oravasaari) Jätehuolto Laine Oy:n ajauduttua konkurssiin. Jatkossa jäteastiat tyhjentää alueilla L&T Ympäristöpalvelut Oy.

15.2.2023:

Teimme isännöitsijöille rappulapun tiedotusta helpottamaan. Voit ladata ja tulostaa rappulapun taloyhtiösi ilmoitustaululle helpottamaan asukkaiden tiedotusta.

13.2.2023:

Perjantailta 10.2. Muuramen sekä Jyväskylän Halssilan, Jyskän, Vaajakosken, Leppälahden ja Oravasaaren alueilta on jäänyt tyhjentämättä muutamia satoja jäteastioita. Astioiden tyhjennykset on aloitettu tänään maanantaina ja niitä jatketaan tämän viikon aikana.

10.2.2023:

Mustankorkea valmistautuu jätekuljetusten poikkeusjärjestelyihin

Mustankorkean kuljetuskumppani Jätehuolto Laine Oy:llä on haasteita jäteastioiden tyhjennyksissä. Jäteastioiden tyhjennyksiin on odotettavissa viivästyksiä helmi-maaliskuussa Muuramessa sekä Jyväskylän Halssilan, Jyskän ja Vaajakosken alueilla.

Asukkaiden jätehuoltopalveluihin on tulossa helmi-maaliskuussa häiriöitä Muuramen sekä Jyväskylän Halssilan, Jyskän ja Vaajakosken alueilla. Poikkeustilanne johtuu Mustankorkealle jätteiden keräys- ja kuljetuspalveluita tuottavan urakoitsijan Jätehuolto Laine Oy:n kyvystä selviytyä urakkasopimusten mukaisista velvoitteistaan.

Jäteastioiden tyhjennyksiin on odotettavissa viivästyksiä, mutta suorahankinnalla ja olemassa olevien kuljetuskumppanien avulla varmistetaan, että viive jää mahdollisimman lyhyeksi.

Vaikutuksia kahdelle urakka-alueelle

Jätehuolto Laine Oy tuottaa urakoitsijana jätteiden keräys- ja kuljetuspalveluita kahdella Mustankorkean urakka-alueella, yhteensä kolmella jäteautolla. Urakka-alueet ovat Muurame sekä Jyväskylän Halssilan, Jyskän ja Vaajakosken alueet. Alueilla asuu noin 30 000 asukasta.

– Tilanne on erittäin valitettava. Ensisijaisena tavoitteenamme on turvata jätehuollon toiminta kriittisille toimijoille, kuten terveydenhuollon asumisyksiköihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Tämän jälkeen selvitämme, miten alueille saadaan uusi palveluntuottaja jatkamaan jätekuljetuksia kaikille asukkaille mahdollisimman nopeasti, summaa toimitusjohtaja Esko Martikainen Mustankorkealta.

Mustankorkean toimialue on jaettu yhdeksään urakka-alueeseen. Poikkeusjärjestelyt koskevat näistä kahta toimialuetta, joilla asuu noin 30 000 asukasta. Yhteensä Mustankorkea huolehtii 176 000 asukkaan jätehuollosta.

Siirtymäaikana käytetään nykyisiä toimijoita

Poikkeustilanne tulee aiheuttamaan jäteastioiden tyhjennyksiin viivettä. Mustankorkea on aloittanut neuvottelut jätekuljetusten kilpailuttamisesta suorahankintana nopeuttaakseen menettelyä. Siirtymäaikana jäteastioiden tyhjennyksiä tullaan ostamaan nykyisiltä toimijoilta, jotka suorittavat jätteiden keräystä ja kuljetusta toisilla urakka-alueilla. Mustankorkea toivoo kuitenkin asiakkailta ymmärrystä asiassa.

– Tulemme tekemään kaikkemme, että mahdollinen viive jäteastioiden tyhjennyksissä jäisi mahdollisimman lyhyeksi, pahoittelee Martikainen hankalaa tilannetta.

Mustankorkea on neljän kunnan omistama jäteyhtiö, joka vastaa alueen 176 000 asukkaan päivittäisistä jätehuoltopalveluista Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Yhtiö huolehtii jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta. Mustankorkean toimialue on jaettu yhteensä yhdeksään kuljetusurakka-alueeseen. Keräyksistä ja kuljetuksista on tähän saakka huolehtinut kolme eri kuljetuskumppania.

Koskettaa kymmentä jätelaitosta Suomessa

Poikkeustilanteeseen valmistautuu kymmenen jätelaitosta Suomessa. Jätehuolto Laine Oy:n tilanne koskee osaa jäteastioiden tyhjennys- ja jätteenkuljetuspalveluista jätelaitosten toimialueilla.

Lisätietoja:

Esko Martikainen, toimitusjohtaja, Mustankorkea Oy, esko.martikainen@mustankorkea.fi, p. 040 7248 744