Muuramen sekä Jyväskylän Halssilan, Vaajakosken, Leppälahden ja Oravasaaren asukkaille voi tulla muutoksia jäteastioiden tyhjennyspäiviin 12.6. alkaen. Alueella on tarkasteltu uudelleen jäteautojen tyhjennysreittejä uuden urakoitsijan myötä. Jäteastioiden uusista tyhjennyspäivistä tiedotetaan asukkaita postitse jaettavalla henkilökohtaisella kirjeellä.

Mustankorkean toimialueella jätekuljetukset on jaettu useampaan urakka-alueeseen. Näistä Muurame on oma alueensa ja E-alue toinen. Muuramen alueeseen kuuluvat myös Isolahti ja Kinkomaa. E-alueeseen kuuluvat mm. Jyväskylän Halssila, Vaajakoski, Leppälahti ja Oravasaari. Kartalta alueet näkee vielä tarkemmin.

Asuinalueilla tehdään muutoksia jäteastioiden tyhjennyksiin. Muutokset vaikuttavat jäteastioiden tyhjennysten viikonpäiviin sekä tyhjennysviikkoihin

“Asukkaille, joita muutokset koskevat, tulee postitse asiasta henkilökohtainen kirje. Kirjeessä kerrotaan mikä on asukkaan uusi tyhjennyspäivä eli milloin hänen kotinsa jäteastiat tyhjennetään jatkossa. Lisäksi kirjeessä kerrotaan milloin muutos astuu voimaan. Muutokset eivät vaikuta asukkaan jäteastoiden tyhjennyshintoihin, eikä asukkaan tarvitse tehdä mitään muutoksen takia. Me hoidamme kuljetuskumppanin kanssa uudelleen reititykset”, kertoo Mustankorkean logistiikkapäällikkö Antti Anhava.

Miksi muutoksia tulee? 

Alueilla vaihtui kuljetusurakoitsija, minkä vuoksi olemme tarkastelleet jäteautojen tyhjennysreittejä uudelleen. Kun keräysreitit suunnitellaan tarkkaan, saadaan tunnissa tyhjennettyä mahdollisimman monta jäteastiaa niin, että ajokilometrit ja päästöt pysyvät alhaisina. Tästä hyötyy myös asukas, kun saman kadun ajaminen useaan kertaan vähenee. 

Aiemmin jäteastiat tyhjensi alueilla Jätehuolto Laine Oy, joka hakeutui konkurssiin helmikuussa 2023. Jatkossa jäteastiat tyhjentää L&T Ympäristöpalvelut Oy.

Mitä muutos tarkoittaa?

Kirjeessä on tiedotettu asukkaalle päivämäärä, mistä lähtien seka- ja biojäteastioiden uusi tyhjennyspäivä on käytössä. Tämän jälkeen tyhjennykset jatkuvat asukkaan sopimuksen mukaisin tyhjennysvälein uuden viikonpäivän mukaisesti. Jokaisen asukkaan tyhjennysrytmi pysyy ennallaan.

Muistathan jäteautojen +/- 1 päivän säännön? Jos jäteauto rikkoutuu, kuljettaja sairastuu tai viikkoon osuu arkipyhä, voidaan jätteitä kerätä yhden päivän tavanomaisesta päivästä aiemmin tai myöhemmin.

Mitä asukkaan pitää tehdä? 

Asukkaan tai isännöitsijän ei tarvitse tehdä mitään muutoksia tai olla yhteydessä Mustankorkeaan. Jätehuoltosopimukset ja jäteastioiden tyhjennyshinnat säilyvät ennallaan.