Ilman toimivaa jätehuoltoa hukkuisimme roskiin. Jätehuollon tehtävä on pitää asuinympäristömme siistinä ja viihtyisänä. Ehkäistä jätteistä aiheutuvaa haittaa ja vaaraa sekä omalle terveydellemme että ympäristölle.

Toimiakseen jätehuolto tarvitsee yhteiset pelisäännöt ja osaavat tekijät. Ala on tarkoin säädeltyä lainsäädännöllä ja paikallisilla ohjeilla – eikä syyttä. Jokainen meistä vaikuttaa ympäristöön ja on tärkeää tehdä hyviä valintoja huomisen kannalta.

Kunnallisen jätehuollon toimijat

Jätehuolto on iso kokonaisuus, johon kuuluu monta toimijaa. Jätelain mukaan vastuu asumisesta syntyvästä jätehuollosta kuuluu kunnille. Tällä vastuulla tarkoitetaan asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettäviä kiinteistöjä sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä sekä niissä syntyvää jätettä. Mustankorkean omistajakunnat Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Toivakka ovat siirtäneet jätehuollon järjestämisvastuun omistamalleen jäteyhtiölle Mustankorkea Oy:lle.

Viranomaistehtävät

Jyväskylän seudun jätelautakunta

  • jätehuoltomääräykset
  • jätetaksan hyväksyntä
  • poikkeamispäätökset
  • kiinteistöjen jätehuoltovelvoitteen seuranta

Palvelutehtävät

Mustankorkea Oy

  • jätteiden keräys, kuljetus, vastaanotto ja käsittely
  • jäteneuvonta ja tiedotus

Valvontatehtävät

kuntien ympäristösuojelu- viranomaiset ja Keski-Suomen ELY-keskus

  • jätehuollon valvonta

Jätehuolto on välttämättömyyspalvelu, jonka täytyy toimia kaikille, kaikkialla ja kaikissa olosuhteissa. Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa noudatetaan kuntien yhteisiä jätehuoltomääräyksiä, joista päättää Jyväskylän seudun jätelautakunta.

Usein kysytyt kysymykset

Saanko polttaa roskia takapihallani?

Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden hävittäminen kotona polttamalla on kielletty. Kodin takassa tai muussa tulipesässä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia.

Jätteiden avopoltto on kielletty. Asemakaavan (kts. voimassa olevat asemakaavat) ulkopuolisilla alueilla saa kuitenkin polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia sekä maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä (kuivia olkia ja käsittelemätöntä puujätettä).

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. Jätteen polttokielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Lue lisää jätehuoltomääräyksistä.

Mitä teen jos naapurini polttaa jätteitä pihallaan?

Jätehuollon valvontatehtävistä, tarkastuksista ja lupa-asioista vastaavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Keski-Suomen ELY-keskus. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on mm. huolehtia ympäristön tilan seurannasta ja ympäristönsuojelusta. Lue lisää ympäristönsuojelusta alueellamme.

Saanko haudata lemmikkini takapihalleni?

Kuolleen lemmikin voi haudata maanomistajan luvalla. Eläin täytyy haudata tarpeeksi syvälle, etteivät muut eläimet pääse siihen käsiksi. Eläintä ei myöskään saa haudata maatumattomassa pakkauksessa, eikä vesistön, kaivon, rannan tai muun virtaavan eden, pohjavesien tai vedenottamon lähelle.

Hakusanalla eläintuhkaamo löydät tuhkauspalvelujen tarjoajia. Mustankorkean jätekeskuksen vieressä sijaitseva lemmikkieläinten hautausmaa on Jyväskylän kaupungin ylläpitämä. Kuolleen pienen eläimen, esimerkiksi undulaatin tai hamsterin voi pakkaukseen käärittynä laittaa sekajätteeseen.

Saanko tuoda roskapussit mökiltäni kotini jäteastiaan?

Valitettavasti et saa. Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä, näin sanoo jätelaki. Kesämökillä täytyy olla jäteastia sekajätteelle sekä biojätteelle tai vaihtoehtoisesti biojäte kompostoidaan.

Yhteisillä pelisäännöillä huolehditaan toimivasta jätehuollosta sekä kannetaan vastuu ympäristöstä. Toimiva jätehuolto edistää asukkaiden hyvinvointia.

Mustankorkea

Luitko jo nämä ajankohtaiset?

Pyöräkuormaaja on ajamassa sisälle rakennukseen. Edessä lukee heijastavassa kyltissä "Läpikulku kielletty". Takana näkyy kasoja pilkottua puujätettä.

Turvallisuushavainnot auttavat meitä kehittymään

Vuonna 2023 otimme käyttöön Falcony-järjestelmän, jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuuttamme entisestään. Mustankorkean työntekijät ja urakoitsijat voivat kirjata järjestelmään…

Hötkyilykielto lajittelupihalle

Näin kesällä on hyvä hieman chillata, siksipä asetamme lajittelupihallemme hötkyilykiellon! Mikä se on? Hötkyilykielto tarkoittaa sitä, että esimerkiksi…