Yksityisteiden painorajoitukset koskevat myös jätehuoltoa, ellei tienhoitokunta erikseen anna kirjallista lupaa ajaa kiellosta huolimatta. Tällä lomakkeella tienhoitokunnan valtuuttama henkilö (puheenjohtaja tai sihteeri) voi antaa ajoluvan jätekuljetuksiin.

Anna ajolupa yksityistielle

Yksityistie tai -tiet, jota ajolupa koskee(Pakollinen)
Yhteyshenkilö(Pakollinen)
Luvan voi antaa tienhoitokunnan puolesta vain valtuutettu henkilö, esimerkiksi puheenjohtaja tai sihteeri.
Yhteyshenkilön osoite(Pakollinen)
Sähköpostiosoite
Ajolupa on voimassa(Pakollinen)

Tällä lomakkeella annamme jäteautolle luvan ajaa yksityistiellä sille asetetusta painorajoituksesta huolimatta. Kuljettajalla on luvasta huolimatta oikeus olla ajamatta, jos tien kunto näyttää ajohetkellä liian huonolta. Vastuu tielle aiheutuvista vaurioista on tienpitäjällä. Myös silloin, jos jäteautolle aiheutuu vaurioita tien pettämisestä auton alta, on tienpitäjä vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n nojalla vastuussa autolle aiheutuneista vaurioista ja/tai hinauskustannuksista.(Pakollinen)
Tällä lomakkeella annamme jäteautolle luvan ajaa yksityistiellä sille asetetusta painorajoituksesta huolimatta. Kuljettajalla on luvasta huolimatta oikeus olla ajamatta, jos tien kunto näyttää ajohetkellä liian huonolta. Vastuu tielle aiheutuvista vaurioista on tienpitäjällä. Myös silloin, jos jäteautolle aiheutuu vaurioita tien pettämisestä auton alta, on tienpitäjä vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n nojalla vastuussa autolle aiheutuneista vaurioista ja/tai hinauskustannuksista.