Tällä lomakkeella ilmoitat biojätteen kompostoinnista jätehuoltomääräysten mukaisesti.