Mies pitää käsissään jäteauton nostorin ohjainta. Edessä näkyy iso syväkeräysastia, mitä nostetaan jäteastiasta. Takana näkyy vihreä Mustankorkean jäteauto, on talvi.

Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan alueella tyhjennetään vuosittain noin 1,5 miljoonaa jäteastiaa. Asukkaiden jäteastioilla voi olla erilaisia tyhjennysvälejä, minkä lisäksi tyhjennettäviä jätelajeja on useita ja astioita erilaisia. Miten tämä palapeli on saatu toimivaksi?

Artikkeli on julkaistu alunperin vuonna 2022 Kulku-lehdessä.

Jäteastioiden tyhjentämisessä tärkeintä on keräysreittien optimointi. Sillä tarkoitetaan tyhjennysreittien järkevää suunnittelua, jotta tunnissa saadaan tyhjennettyä mahdollisimman monta jäteastiaa niin, että ajokilometrit ja päästöt pysyvät alhaisina.

– Mustankorkea maksaa urakoitsijoille astiatyhjennyksistä, ei siihen käytetystä ajasta. Maksuperusteena on siis euroa per astia, eikä euroa per tunti, selventää Mustankorkean logistiikkapäällikkö Antti Anhava.

Urakoitsijan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että jäteauto tuottaa liikevaihtoa silloin, kun se tekee astiatyhjennyksiä.

– Kaikki muu aika, esimerkiksi siirtymät purkupaikalle tai jäteautojen pesut ja huollot, ovat aikaa, joista ei tule euroja. Siksi tyhjennykset on optimoitava tarkkaan, kertoo Verdis Oy:n aluepäällikkö Jari Hietala.

Loppupeleissä jätekuljetusten optimoinnista hyötyy myös asukas. Kun reitit on suunniteltu järkeviksi, vähenee saman kadun ajaminen useaan kertaan, mikä lisää myös asukkaiden turvallisuutta. Kun reitit on suunniteltu tehokkaiksi, näkyy se myös kuljetusten hinnassa.

“Jos jätereiteille ei tehtäisi optimointia, voisivat jätteiden keräyskustannukset olla jopa puolet kalliimpia.”

Jari Hietala, aluepäällikkö, Verdis Oy
Mies katsoo kainosti hymyillen kameraan.

Kilpailutuksen jälkeen iso optimointityö

Suurin optimointityö tehdään alussa, kun urakoitsija voittaa kilpailutuksen. Silloin urakoitsija saa Mustankorkealta osoite- ja palvelutiedot, joiden pohjalta jätekuljetukset suunnitellaan. Kaikkien etu on, että muutoksia tulee mahdollisimman vähän, vaikka aina niiltä ei voida välttyä.

– Tavoite on, että samalla alueella olevat saman jätejakeen astiat tyhjennetään samalla kertaa. Esimerkiksi biojäte voidaan tyhjentää kesäisin omakotitaloissa kahden viikon välein, jolloin luonnollisesti naapuritalojen astiat kannattaa tyhjentää samalla reissulla, Anhava kertoo.

Haasteita tuovat erilaiset tyhjennysvälit. Samassa ryppäässä voi olla kolme sekajäteastiaa, joista kaksi halutaan tyhjennettävän neljän viikon välein ja yksi kahden viikon välein. Lisäksi ruutukaava-alueella voi olla porttikongeja tai matalia paikkoja, jotka täytyy myös huomioida tyhjennysreittien suunnittelussa.

“Kaksilokeroautolla saadaan tyhjennettyä kaksi jätelajia samalla käyntikerralla. Kalustovalinnoissa on tärkeää huomioida, miten eri jätemateriaalit ja jäteastiatyypit soveltuvat kerättäväksi yhdenaikaisesti, ja niin, että auton kuormakapasiteetti riittää koko reitille.”

Antti Ruotsalainen, logistiikkapäällikkö Verdis Oy
Mies hymyilee ja katsoo kameraan.

– Mustankorkean urakoissa käytetään yleisesti jäteautoja, joilla saadaan tyhjennettyä kaksi jätelajia samalla käyntikerralla. Kalustovalinnoissa on tärkeää huomioida, miten eri jätemateriaalit ja jäteastiatyypit soveltuvat kerättäväksi yhdenaikaisesti, ja niin, että auton kuormakapasiteetti riittää koko reitille, kertoo Verdis Oy:n logistiikka­päällikkö Antti Ruotsalainen.

Kaksilokeroautot tyhjentävät kaksi jätelajia

Kaksilokeroautot ovat tulleet jätetyhjennyksiin 2000-luvulla. Mustankorkean alueella kerätään esimerkiksi seka- ja biojätteet samalla kertaa.

– Se pienentää ajettuja kilometrejä. Meidän alueellamme tämä on järkevää, sillä seka- ja biojäte puretaan kummatkin Mustankorkean alueella omiin paikkoihinsa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tämä ei olisi järkevää, sillä siellä seka- ja biojätteet menevät maantieteellisesti eri pisteisiin, Anhava kertoo.

”Mustankorkean alueella seka- ja biojäte kerätään samaan kaksilokeroautoon. Jäteauto voi tyhjentää päivässä jopa 500–600 pintajäteastiaa.”

Antti Anhava, logistiikkapäällikkö
Mies hymyilee huomiotakissa kameralle.

Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan alueella jäteastioita saa tyhjentää jätehuoltomääräysten mukaan kello 6–22 välisenä aikana, mikä mahdollistaa hyvin jätteiden keräyksen kahdessa kahdeksan tunnin työvuorossa.

– Mustankorkean jätekeskuksella seka- ja biojäte voidaan purkaa iltaisin myös keräysajan päättymisen jälkeen, mikä antaa mahdollisuuden käyttää varsinainen keräys­aika tehokkaasti, Ruotsalainen toteaa.

Vuodenajat vaikuttavat myös

Jäteastioiden pisimmät tyhjennysvälit pohjautuvat jätehuoltomääräyksiin, joiden mukaan esimerkiksi kesäisin biojäteastia tulee tyhjentää tiheämmin kuin talvella. 

– Optimointia tehdään pienimuotoisesti koko ajan. Lisäksi muutoksia tuovat uudet jätelajit, kuten viimeisimpänä tulleet muovipakkaukset sekä muuttuva asiakaskanta. Ammattitaitoinen kuljettaja osaa huomioida kentällä, jos reitteihin kannattaa tehdä hienosäätöjä, Ruotsalainen kertoo.

Kesäisin tyhjennettävien jäteastioiden määrä voi lisääntyä reitillä kesäasutuksen vuoksi. Toisaalta jäteauton eteneminen reitillä on kesällä nopeampaa, joten pienemmät tyhjennysmäärät talvella auttavat jäteautoa pysymään paremmin aikataulussa. Kesämökkiläisten sekajäteastiat tulisi tyhjentää jätehuoltomääräysten mukaan minimissään kaksi kertaa kesässä; yleensä alku- ja loppukesällä.

– Jos kesämökki sijaitsee alueellamme kaukana, vaikkapa Oittilassa, täytyy sekajäteastian tyhjennys ajoittaa ajankohtaan, jolloin jäteauto olisi muutenkin lähellä Korpilahdella. Näin vältetään turhaa ajoa, Anhava toteaa.

Talvella jäteautoille haasteita tuovat vaihtelevat keliolosuhteet, kuten runsas lumi ja liukkaus. Kuljettajan tulisi päästä jäteautolla mahdollisimman lähelle jäteastiaa turvallisesti, minkä lisäksi jätekatoksesta ja sen ympäristöstä täytyisi tehdä lumityöt ja muistaa hiekoitus.

– Jäteautolla pitäisi olla myös riittävä kääntöpaikka, jotta sen ei tarvitse peruutella, Ruotsalainen lisää. 

Nainen lapioi lunta sinisellä lapiolla. Takana näkyy keltainen jätekatos.

Talven muistilista roskiksilla

Mitä talvella täytyisi kotipihalla huomioida, että jäteauto pääsee jäteastialle? Listasimme lyhyesti vinkit, joilla autat jätekuljettajaa työssään.

Kymmenen urakka-aluetta, kaksi urakoitsijaa

  • Jäteastioiden tyhjennykset kilpailutetaan Mustankorkean toimesta urakka-alueittain. Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan alueet on jaettu pinta-astioiden eli tavanomaisten jäteastioiden osalta kahdeksaan urakka-alueeseen. Lisäksi omana urakkana tyhjennetään syväkeräysastiat ja toisena etulastaussäiliöt. Erilaisten jäteastioiden tyhjentäminen vaatii erilaisen jäteauton.
  • Tällä hetkellä alueellamme toimii kaksi urakoitsijaa: Verdis Oy ja L&T Ympäristöpalvelut Oy. Suurin osa jäteautoista ajaa ympäristöystävällisesti biokaasulla.
  • Vuodesta 2024 lähtien jäteastioiden tyhjentämisajat hieman laajenevat. Arkisin jäteastioita saa jatkossakin tyhjentää kello 6–22 välillä, kuten aiemminkin. Vuodesta 2024 jäteastioiden tyhjentäminen on sallittua myös lauantaisin ja sunnuntaisin kello 8–22 välillä. Lisäksi jätteitä saa kerätä myös arkipyhinä kello 8–22. Poikkeustilanteissa jätteitä voidaan kerätä yhtä päivää ennen tai jälkeen totutun ajopäivän. Poikkeustilanteita ovat kalustorikot, sairaustapaukset sekä vaikeat sääolosuhteet.
  • Kaksilokeroautoilla tyhjennetään Mustankorkean alueella samalla kerralla: 1) seka- ja biojätteet, 2) muovi ja kartonki, 3) lasi ja metalli.
Mies seisoo kauko-ohjaimen kanssa talvella ulkona mietteliään näköisenä. Etualalla näkyy ruskea iso säkki.
Joissain syväkeräysastioissa jätteet kerätään isoihin säkkeihin, jotka tyhjennetään jäteautoon alareunasta.

Suomalaisilla muita eurooppalaisia parempi jätehuolto

Toiminnan laatu eli aikatauluissa ja suunnitelmissa pysyminen painavat toisessa vaakakupissa tehokkuuden rinnalla. Esimerkiksi kerrostalossa ei voi tulla tilannetta, että jäteastia tyhjennettäisiin perjantaina ja seuraavan viikon tyhjennys olisi jo maanantaina.

– Suomessa asukkaita palvellaan jätehuollon osalta keskimäärin paremmin kuin muualla Euroopassa. Suomen ulkopuolella yleinen tapa on, että asukkaat tuovat jäteastiat päätien varteen. Meillä astia haetaan pihasta vuodenajasta riippumatta. Toivottavaa olisi kuitenkin kelirikkoaikaan, että astia tuotaisiin tyhjennyspäivänä sellaiseen paikkaan, mistä kuljettajan olisi helppoa tyhjentää se aiheuttamatta vahinkoja pihalle tai tielle, Hietala toivoo.

Jäteauto voi painaa täytenä jopa 28 tonnia. Jos kelirikkoaikaan tiellä on painorajoitus, jäteauto ei välttämättä pääse tyhjentämään astiaa. Jos auto jää kiinni, voivat loppupäivän astiat jäädä tyhjentämättä tai ainakin viivästyä, vaikka varakalustoa olisikin.

– Asiakastyytyväisyys on aina mielessä. Jos tie ei ole ajettavassa kunnossa, on kuljettajalla oikeus työturvallisuuteen perustuen pidättäytyä ajamasta tietä. Jos jäteauto jää tielle kiinni ja tarvitaan hinausauto, voivat kustannukset olla nelinumeroisia. Lisäksi tie voi rikkoutua ja sitten mietitään, kenelle kuuluu tien korjaaminen, Ruotsalainen toteaa.

Koulutuksia vuosittain

Kuljettajien kouluttamiseen satsataan Verdisillä vuosittain. Taloudellinen ajotapa ja ennakoiva ajo ovat edellytyksiä laadukkaalle työlle. Ajoseurantajärjestelmän kautta saadaan paljon tietoa mm. jäteauton käyttämästä reitistä, kilometreistä, keskikulutuksesta, sekä mahdollisista ajotapapoikkeamista, kuten rajuista kiihdytyksistä tai ylinopeudesta.

– Kun kuljettaja ajaa taloudellisesti ja ennakoivasti, myös asukkaat kokevat sen hyvänä. Esimerkiksi kesäisin hiekkatiet pöllyävät haja-asutusalueilla, minkä asukas voi virheellisesti tulkita jäteauton ylinopeudeksi. Lähes joka kerta, kun asiaa on tarkasteltu ajoseurantajärjestelmän antamasta gps-tiedosta, ovat ajonopeudet olleet sallittuja, Anhava toteaa.

– Ammattitaitoiset kuljettajat eivät lähde kaahaamaan, vaikka olisivatkin aikataulusta myöhässä. He tietävät, että aikatauluja ei saada kiinni ylinopeudella. Raskaalla kalustolla ajettaessa tapaturmavaara on ilmeinen, minkä vuoksi sekä oma että asukkaan turvallisuus ovat aina tärkein asia, Hietala summaa.