Kelirikkoaika on jälleen käsillä, kun talvi on kääntynyt kevääksi. Jos tielle joudutaan asettamaan painorajoitus estämään tien vaurioitumista, ei jäteastioita välttämättä päästä tyhjentämään. Jäteastian voi myös tarvittaessa siirtää.

Piirroskuvassa on erilaisia autoja ja niiden painoja. Henkilöauto painaa 1000 kiloa, maastoauto 2000 kiloa, jakeluauto 2000 kiloa ja täysi jäteauto 28 000 kiloa.
Miksi jäteauto ei saa ajaa kelirikkoaikaan painorajoitetulle tielle? Tässä karkeat painot erilaisille ajoneuvoille sekä täydelle jäteautolle.

Kelirikko on teiden keväinen ja osin myös syksyinen ongelma. Kelirikko tarkoittaa päällystämättömien teiden pehmenemistä kulkukelvottomiksi. Kelirikon vaivaamille teille voidaan joutua asettamaan painorajoituksia estämään teiden rikkoutumista ja turvaamaan välttämättömät ajot.

Tie, jolle on asetettu painorajoitus

Vaihtoehto 1: Siirrä astia sallitulle puolelle

Jäteastioita voi väliaikaisesti siirtää painorajoitusmerkin sallitulle puolelle, jos niille löytyy turvallinen ja tyhjennykseen soveltuva paikka. Muista tällöin merkitä jäteastiaasi osoitteesi, niin tiedämme tyhjentää oikean astian. Lisäksi siirrosta ja jäteastian uudesta paikasta tulee aina ilmoittaa Mustankorkean asiakaspalveluun.

Vaihtoehto 2: Anna kirjallinen ajolupa

Painava jäteauto ei voi ajaa painorajoitetulle tielle ilman yksityistiekunnan puheenjohtajan allekirjoittamaa kirjallista lupaa. Luvan voi antaa esimerkiksi täällä. Lomakkeella annat jäteautolle luvan ajaa yksityistiellä sille asetetusta painorajoituksesta huolimatta. Kuljettajalla on silti viime kädessä oikeus olla ajamatta, jos tien kunto näyttää ajohetkellä liian huonolta.

Viestissä tulee mainita:

  • mitä tiekuntaa ja mitä teitä ajolupa koskee
  • onko se voimassa toistaiseksi vai esimerkiksi tämän kevään 2024

Huomioithan, että vastuu tielle aiheutuvista vaurioista on tien pitäjällä. Myös silloin, jos jäteautolle aiheutuu vaurioita tien pettämisestä auton alta, on tienpitäjä vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n nojalla vastuussa autolle aiheutuneista vaurioista ja/tai hinauskustannuksista.

Jäteastian tyhjennysmaksu

Yleinen tie

Jos jäteastiaa ei päästä tyhjentämään kelirikon vuoksi, ei siitä mene asukkaalle laskua, mikäli painorajoitus koskee yleistä tietä joko osittain tai kokonaan. Jos tiellä on painorajoitus ja kelirikko, jää usein koko tiepätkä ajamatta.

Asukkaan piha

Jos jäteastiaa ei päästä tyhjentämään asukkaan pihassa tai pihatiellä olevan kelirikon vuoksi, lähtee siitä asukkaalle lasku, vaikka tyhjennystä ei olisikaan pystytty tekemään. Tällöin asukkaan tulee huolehtia jäteastiansa joko tien varteen tai pihatie kuntoon.

Aurinkoista kevättä!

Kuvassa näkyy kännykkä, jossa lähettäjänä Mustankorke ja viestissä lukee, että selajäte 240 l tyhjennys ei onnistunut pihassa olleen esteen vuoksi.

Saitko viestin Mustankorkealta?

Saitko Mustankorkealta tekstiviestin tai sähköpostin, että jäteastian tyhjennys ei onnistunut pihassa tai katualueella olleen esteen vuoksi? Mitä se tarkoittaa, mitä esteelle voi tehdä ja näkyykö se jätelaskussa?