Kelirikkoaika on jälleen käsillä, kun talvi on kääntynyt kevääksi. Jos tielle joudutaan asettamaan painorajoitus estämään tien vaurioitumista, ei jäteastioita välttämättä päästä tyhjentämään. Jäteastian voi myös tarvittaessa siirtää.

Kelirikko on teiden keväinen ja osin myös syksyinen ongelma. Kelirikon vaivaamille teille voidaan joutua asettamaan painorajoituksia estämään teiden rikkoutumista ja turvaamaan välttämättömät ajot.

Tie, jolle on asetettu painorajoitus

Vaihtoehto 1: Siirrä astia sallitulle puolelle

Jäteastioita voi väliaikaisesti siirtää painorajoitusmerkin sallitulle puolelle, jos niille löytyy turvallinen ja tyhjennykseen soveltuva paikka. Muista tällöin merkitä jäteastiaasi osoitteesi, niin tiedämme tyhjentää oikean astian. Lisäksi siirrosta ja jäteastian uudesta paikasta tulee aina ilmoittaa Mustankorkean asiakaspalveluun.

Vaihtoehto 2: Anna kirjallinen ajolupa

Painava jäteauto ei voi ajaa painorajoitetulle tielle ilman yksityistiekunnan puheenjohtajan allekirjoittamaa kirjallista lupaa. Luvan voi antaa esimerkiksi täällä. Lomakkeella annat jäteautolle luvan ajaa yksityistiellä sille asetetusta painorajoituksesta huolimatta. Kuljettajalla on silti viime kädessä oikeus olla ajamatta, jos tien kunto näyttää ajohetkellä liian huonolta.

Viestissä tulee mainita:

  • mitä tiekuntaa ja mitä teitä ajolupa koskee
  • onko se voimassa toistaiseksi vai esimerkiksi tämän kevään 2023

Huomioithan, että vastuu tielle aiheutuvista vaurioista on tien pitäjällä. Myös silloin, jos jäteautolle aiheutuu vaurioita tien pettämisestä auton alta, on tienpitäjä vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n nojalla vastuussa autolle aiheutuneista vaurioista ja/tai hinauskustannuksista.

Jäteastian tyhjennysmaksu

Yleinen tie

Jos jäteastiaa ei päästä tyhjentämään kelirikon vuoksi, ei siitä mene asukkaalle laskua, mikäli painorajoitus koskee yleistä tietä joko osittain tai kokonaan. Jos tiellä on painorajoitus ja kelirikko, jää usein koko tiepätkä ajamatta.

Asukkaan piha

Jos jäteastiaa ei päästä tyhjentämään asukkaan pihassa tai pihatiellä olevan kelirikon vuoksi, lähtee siitä asukkaalle lasku, vaikka tyhjennystä ei olisikaan pystytty tekemään. Tällöin asukkaan tulee huolehtia jäteastiansa joko tien varteen tai pihatie kuntoon.

Aurinkoista kevättä!