Erilaisia laitteistoja ja mittareita

Biokaasulaitoksen toiminta vaatii jatkuvaa hienosäätöä, jotta kaasun tuotanto pysyy tasaisena. Millaisiin asioihin biokaasulaitoksen arjessa tulee kiinnittää huomiota ja miten varmistetaan tuotannon jatkuvuus? Tässä blogissa Mustankorkean biokaasulaitoksen laitospäällikkö Timo Kautto raottaa verhoa biokaasulaitoksen arkeen, jotta jokainen biokaasuautoilija voisi ymmärtää laitoksen toimintaa paremmin.

Biokaasuprosessi on herkkä muutoksille

Jos olet lukenut Biojätteestä biokaasuksi -blogimme, tiedät, että biojätteen matkalla biokaasuksi on neljä tärkeää vaihetta: keräys ja kuljetus, esikäsittely, biokaasuprosessi ja jalostus. Prosessin jokainen vaihe on kriittinen lopputuloksen kannalta – muutokset biojätteen määrässä, epäpuhtaudet tai muut häiriöt prosessissa näkyvät nopeasti biokaasun tuotannossa ja biokaasuautoilijoiden arjessa. Mustankorkealla panostetaan jatkuvasti herkän biokaasuprosessin optimointiin, jotta kaasua saadaan tuotettua tasaisesti ja mahdollisimman paljon. 

Biokaasun tuotannon kannalta kriittisin vaihe on esikäsittely ja biojätemassan syöttö biokaasulaitoksen reaktoreihin. Esikäsittelyssä, jonka tavoitteena on homogenisoida biojätemassaa, suurimmat haasteet ovat tukkeumat, epäpuhtaudet (kuten muovit) ja kulumisesta aiheutuvat laiterikot. Ilmasto esikäsittelyssä on äärimmäisen korrosoiva, mikä näkyy materiaalivalinnoissa läpi laitoksen, aina ilmastointikanavista sähköjohtoihin.

Itse biokaasuprosessi, joka tapahtuu reaktoreissa, kun mikrobit hajottavat biojätettä, häiriintyy helposti, mikäli biojätteen syöttöön tulee katkoksia. Jos biojätteen syöttö pysähtyy edes päiväksi, laskee raakakaasun tuotanto nopeasti ja prosessin uudelleen herättäminen voi viedä jopa viikon. 

Asiantunteva henkilöstö avainasemassa

Mustankorkealla syötteen tasaisuus varmistetaan biojätteen puskurisäiliön avulla. Tämä tarkoittaa, että huoltotoimenpiteitä voidaan tehdä jopa parin vuorokauden ajan ilman, että prosessi häiriintyy. Suunnitellut huoltotoimenpiteet pyritään aina mitoittamaan puskurisäiliön täyttöasteen mukaan. Myöskään vikakorjauksilta ei voida aina välttyä – niihin Mustankorkealla on ennalta varauduttu riittävällä henkilöstömitoituksella, jotta korjaustoimenpiteitä voidaan tehdä yhtäjaksoisesti vuorosta riippumatta.

Kun on kyse monimutkaisesta laitteistosta, on operaattoreiden ammattitaito avainasemassa prosessin jokaisessa vaiheessa. Biokaasuprosessin sujuvuutta seurataan aistit herkkänä ympäri vuorokauden – kuunnellaan, tunnustellaan ja haistellaan mahdollisia muutoksia, jotta korjaustoimenpiteet voidaan tarvittaessa aloittaa viipymättä. Käytännössä esimerkiksi muutokset äänissä, hajussa tai lämpötilassa voivat viestiä mahdollisista ongelmista. Vuodenajasta riippuen haasteet biojätteen vastaanotossa ja esikäsittelyssä ovat erilaisia. Tällöin operaattoreiden vastuulla on huomata ja reagoida muutoksiin biojätteen laadussa.

Kaasuntuotantoa myös mitataan jatkuvasti. Biokaasulaitokselle on rakennettu mittaristo, jonka avulla seurataan laitoksen kuntoa ja reagoidaan ennakkoon huoltoa vaativiin kohteisiin. Biokaasun laadun mittauksesta ja testauksesta voit lukea lisää blogistamme.