Vihreä jäteauto, jonka takana kuljettaja tyhjentää jäteastiaa

Oletko koskaan miettinyt, miten ympäristöystävällinen biokaasu syntyy? Moni tietää, että biokaasua tuotetaan biojätteestä, mutta mitä kaikkea matkan varrella tapahtuu? Mitä tehdään esikäsittelyssä tai mitä tarkoitetaan biokaasuprosessilla? Tässä blogissa kerromme, miten biojätteestä syntyy paikallista ja puhdasta biokaasua Mustankorkean biokaasulaitoksella.

Biokaasun matka alkaa kotipihasta – keräys ja kuljetus

Mustankorkean biokaasu syntyy kuntalaisten lajittelemasta biojätteestä, jonka Mustankorkea kerää ja kuljettaa biokaasulaitokselle. Mustankorkean toiminta-alueeseen kuuluvat Jyväskylä, Muurame, Laukaa ja Toivakka. Viikossa laitokselle saapuu noin 100 kuorma-autollista biojätettä ja vuodessa Mustankorkea käsittelee jopa 11 000 tonnia biojätettä. Biojätteen lisäksi biokaasulaitokselle toimitetaan puhdistamolietettä, joita hyödynnetään osana biokaasun valmistusprosessia.

Kotitalouksien ja yritysten lajittelema biojäte kerätään kaksilokeroisilla jäteautoilla, joissa on oma säiliö seka- ja biojätteelle. Kun sekä biojäte että sekajäte saadaan kyytiin samalla reissulla, säästytään turhilta ajokilometreiltä. Mustankorkean 19:sta jäteautosta 13 kulkee oman kylän biokaasulla. Biojäte kuljetetaan biokaasulaitokselle, jossa jäteauto peruuttaa vastaanottotilaan ja tyhjentää jätteet kaatamalla ne vastaanottoaltaaseen. Hajuhaittojen minimoimiseksi vastaanottotila on rakennettu sisätiloihin kahden oven taakse niin, että biojäte ja ulkoilma eivät ole kuorman purun aikana suorassa yhteydessä.

Esikäsittelyssä biojäte murskataan ja ja erotellaan

Vastaanottoaltaasta biojätteen matka jatkuu esikäsittelyn läpi. Esikäsittelyssä kerätty jäte murskataan, jotta massasta saadaan mahdollisimman tasalaatuista ja hienojakoista biokaasuprosessia varten. Samalla jätteen joukosta erotellaan metallit, muovit ja muut pakkausmateriaalit magneetin ja rumpuseulan avulla, jonka jälkeen joukkoon kuulumattomat jätteet kierrätetään normaalisti. Esikäsittelyn läpi virtaavaa materiaalia tarkastellaan ja ohjataan valvomosta käsin.

Piirroskuva biokaasuprosessista
Yksinkertaistettuna biokaasun valmistus voidaan jakaa neljään vaiheeseen.

Mikä ihmeen biokaasuprosessi?

Esikäsittelyn jälkeen biojäte on valmista biokaasuprosessiin. Mutta mitä biokaasuprosessilla oikeastaan tarkoitetaan ja mitä sen aikana tapahtuu? Yksinkertaisimmillaan biokaasuprosessi tarkoittaa biojätteen siirtämistä reaktoreihin, jossa siitä muodostuu hapettomissa olosuhteissa ja noin 40 asteen lämpötilassa mikrobien hajotustoiminnan tuloksena metaania, hiilidioksidia ja pieniä määriä muita kaasuja. Tätä kutsutaan anaerobiseksi hajoamiseksi.

Tyypillisesti biojätteen läpimenoaika reaktorissa on noin 3-5 viikkoa. Prosessin tavoitteena on irrottaa jätteestä metaani mahdollisimman tehokkaasti. Lopputuloksena syntyy metaanin ja muiden kaasujen lisäksi mädätettä. Mädäte on se kiinteä aine, joka reaktoreihin syötetystä biojätteestä jää jäljelle. Mädäte pumpataan maanalaista putkistoa pitkin Mustankorkean kompostointilaitokselle, jossa siitä jatkojalostetaan multatuotteiden lannoitekompostia.

Viimeistä silausta vaille valmis – biokaasun jalostus liikennepolttoaineeksi

Biojätteen matka biokaasuksi lähestyy loppuaan, mutta aivan vielä ei ole valmista. Biokaasuprosessissa syntyneestä raakakaasusta jalostetaan Mustankorkean jalostamossa käyttövalmista, puhdasta biometaania eli kansanomaisemmin liikennebiokaasua. Jalostusprosessissa biokaasusta poistetaan hiilidioksidi, epäpuhtaudet ja vesi. Lopuksi kaasu paineistetaan, jolloin se on valmista tankattavaksi. Koko prosessin lopputuloksena auton tankkiin päätyy 98%:sta metaania. 

Vuosittain Mustankorkealla tuotetaan satoja tuhansia kiloja biokaasua. Vuonna 2021 myimme 715 000 kiloa suoraan kuntalaisten jätteistä valmistettua biokaasua. Mustankorkealla biokaasun laatua ja metaanipitoisuutta myös tarkastellaan säännöllisesti. Paitsi että laitoksella suoritetaan omaa jatkuvaa laaduntarkkailua, mitataan biokaasun laatua neljästi vuodessa myös akkreditoidussa laboratoriossa.

Polttoainetta suoraan naapurista – kierrättäminen kannattaa

Vuonna 2021 tehdyn sekajätetutkimuksen mukaan Mustankorkean toiminta-alueella sekajätteen sekaan päätyy yhä reilu 20 prosenttia biojätettä. Muualla Suomessa vastaava luku on jopa kolmannes. Mustankorkea on ensisijaisesti kuntalaisten jäteyhtiö, minkä vuoksi laitoksen biokaasutuotanto on riippuvainen kunnissa syntyvän ja kierrätettävän biojätteen määrästä. Oikein lajiteltuna biojäte päätyy paikallisesti hyödynnettäväksi – mitä tehokkaammin biojäte lajitellaan, sitä enemmän polttoainetta Mustankorkean biokaasulaitos voi tuottaa.