Biokaasulaitos Mustankorkean jätekeskuksella

Miten ja miksi biokaasun laatua mitataan? Mihin asioihin mittaustulokset biokaasulaitoksella vaikuttavat? Tässä blogissa kerromme tarkemmin prosessista biokaasun laadunvarmistuksen taustalla.

Miksi ja miten biokaasun laatua seurataan?

Biokaasun laadun mittaus ja testaus on ensisijaisen tärkeää kolmesta syystä: 

  1. Biokaasuprosessin ohjaus ja optimointi
  2. Huolto- ja korjaustarpeiden ennakointi
  3. Laadunvarmistus 

Mustankorkealla biokaasun laatua mitataan ja seurataan jatkuvasti. Sen lisäksi, että mittauksia tehdään itse laitoksella, lähetetään kaasusta näytteet neljästi vuodessa ulkopuoliseen akkreditoituun laboratorioon analysoitavaksi. Analyysissa kaasun kaikki ominaisuudet mitataan ja varmistetaan, että Mustankorkean myymä kaasu on riittävän laadukasta ja puhdasta polttomoottorille.

Mustankorkean biokaasulaitoksella kaasuanalysaattoreita on kahdessa eri pisteessä: yksi raakakaasussa heti reaktoreiden jälkeen ja toinen kaasun jalostusyksikössä. Ensimmäisellä mittauspisteellä analysoidaan metaanin, hiilidioksidin, hapen ja rikkivetyjen määrää jokaisessa reaktorissa. Jalostamossa tarkastellaan ennen kaikkea biokaasun metaanipitoisuutta. Näiden mittauspisteiden lisäksi laitoksella tehdään säännöllisesti myös niin kutsuttuja käsimittauksia, joiden avulla seurataan biokaasuprosessin eri osa-alueiden toimintaa ja huoltotarpeita. 

Jatkuvan mittauksen ja testauksen avulla varmistetaan, että prosessi toimii kuten kuuluu ja tuottaa puhdasta liikennebiokaasua mahdollisimman tehokkaasti. 

Mitä mittaukset kertovat biokaasun laadusta?

Biokaasusta mitataan metaanin, hiilidioksidin, hapen ja rikkivetyjen määrää. Tärkein näistä tuloksista on metaani, joka on liikennebiokaasun pääraaka-aine. Myös muiden yhdisteiden pitoisuuksilla on kuitenkin merkitystä: esimerkiksi rikkivety toimii indikaattorina reaktorin toiminnasta ja kertoo, milloin prosessiin syötettävän materiaalin määrää on tarve säätää. 

Biokaasun metaanipitoisuus on suoraan verrannollinen polttoaineen energiasisältöön – mitä korkeampi prosenttiosuus metaania, sitä enemmän kilometrejä tankatulla kilomäärällä kulkee. Mustankorkealla biokaasun metaanipitoisuus vaihtelee 96-98 % välillä, mikä kertoo biokaasun erinomaisesta laadusta.

Laadusta ja kehityksestä ei haluta Mustankorkealla tinkiä tulevaisuudessakaan. Mustankorkea on parhaillaan mukana tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia ottaa biokaasuprosessin sivutuotteena syntyvä hiilidioksidi talteen ja nesteyttää se jatkokäyttöä varten.