Kuusi ihmistä on palaverissa neuvotteluhuoneessa. Takana näkyy visuaalinen näkymä, jossa pylväitä ja muita graafeja.

Vuonna 2023 kehitimme sisäistä raportointiamme. Nyt kaikki tärkeä tieto on yhdessä raportissa, joka paljastaa heti, olemmeko tavoitteissamme.

Mustankorkealla on ollut jo vuosia käytössä Qlik Sense -raportointityökalu. Vuonna 2023 loimme Senseen oman dashboardin, eli näkymän, joka näyttää yhdellä vilkaisulla toimintojemme oleellisimmat tunnusluvut, kuten liikevaihdon, jäteasemien kävijämäärät, jäteastioiden tyhjennykset sekä tuotemyynnin.

Mustankorkean tarpeisiin suunniteltu dashboard näyttää kaikki tärkeimmät tunnusluvut samassa näkymässä ja ne on visualisoitu niin, että katsojan on helppo hahmottaa, missä mennään. Dashboardin eri osa-alueille on määritelty omat raja-arvonsa ja niiden perusteella on luotu asteikko, jota kuvataan mittariston väreillä. Jos jokin osa-alue on keltaisella, tietää kyseisen osa-alueen vastuuhenkilö puuttua asiaan. Vihreä väri sen sijaan kertoo, että kaikki on kunnossa ja sujuu niin kuin pitääkin.

Tiedot päivittyvät yön aikana

Tärkeimpien toimintojen raportointia ja seurantaa helpottaa myös se, että dashboardin näkymä on päivittäin ajan tasalla, sillä edellisen päivän tiedot päivittyvät näkymään automaattisesti aina yön aikana.

–  Tärkeintä dashboardissa on sen visuaalisuus. Grafiikka paljastaa heti, olemmeko tavoitteissamme. Sitä on helppo näyttää esimerkiksi johtoryhmän kokouksessa tai henkilöstöinfossa. Ennen henkilöstölle näytettiin muun muassa lyhennettyä tuloslaskelmaa. Koska kaikki eivät ole talousihmisiä, eivät pelkät luvut välttämättä kerro paljonkaan. Nyt jokainen näkee heti, missä mennään suhteessa tavoitteisiin ja budjettiin, Mustankorkean talous- ja hallintopäällikkö Tiina Pakarinen kertoo.

Kehitämme raportointiamme koko ajan

Jatkossa dashboardille on tarkoitus tuoda lisää oleellisia toiminnan mittareita, kuten lajittelupihan kävijämäärät, jotka auttavat suunnittelemaan henkilöstöresursseja entistäkin paremmin.

– Liikaa tietoa dashboardille ei kuitenkaan kannata kerätä, sillä haluamme, että siinä näkyvät vain oleellisimmat luvut, Pakarinen sanoo.

Tulevaisuudessa pyrimme kehittämään myös muuta sisäistä raportointiamme entisestään. Mustankorkealla on käytössä useita eri järjestelmiä, joiden tietoja tuomme Senseen. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki tärkeät tiedot raportoidaan mahdollisimman vähällä manuaalisella työllä. Tämä säästää aikaa ja auttaa varmistamaan, että kerätty tieto on aina vertailukelpoista.

”Dashboardin ansiosta näemme nyt heti, missä mennään ja grafiikka paljastaa olemmeko tavoitteissamme.”

Tiina Pakarinen, talous- ja hallintopäällikkö

Muun muassa näitä me seuraamme

Talous

Dashboardille piirtyy taloudesta tietoa niin liikevaihdosta, liiketuloksesta, investoinneista kuin kassatilanteestakin. Vertaamme toteutumaa kauden budjettiin ja viime vuoden vastaaviin lukuihin.

– Talouden tunnusluvuille on määritelty oma mittaristonsa ja grafiikka näyttää, mennäänkö vihreällä, keltaisella vai punaisella. Näin katsoja näkee yhdellä vilkaisulla, olemmeko budjetissamme, Pakarinen kertoo.

Jäteastioiden tyhjennys

Jäteastioiden tyhjennys ajallaan on asia, johon asiakkaamme toiminnassamme kiinnittävät ehkä eniten huomiota. Dashboard näyttää ajantasaista tietoa siitä, onko jäteastiat tyhjennetty ajallaan: kun tyhjennykset ovat pysyneet aikataulussa, mittari on vihreällä – ja  pääosin tämäkin mittari vilkkuu vihreää!

Kävijämäärä

Seuraamme Mustankorkean lajittelupihan ja Laukaan pienjäteaseman kävijämääriä kuukausittain verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Kävijämäärän seuraaminen kertoo meille toimintamme volyymista.

Työturvallisuus

Mustankorkea seuraa tapaturmattomien päivien lukumäärää rullaavalla 12 kuukauden kaudella. Mittari muuttuu punaiselle, jos tapaturmia tulee yksikin. Takaisin vihreälle päästään, kun tapaturmattomia päiviä on vuoden ajan.

Asiakkaiden tyytyväisyys

Seuraamme asiakaskokemusta NPS-mittarilla, joka mittaa asiakkaiden suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä. NPS ilmoitetaan asteikolla -100–100. Mustankorkea selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä eri kanavien kautta. Alkukesällä 2024 Mustankorkean NPS-luvun neljän kuukauden keskiarvo on 67,3. Yleisesti ajatellaan, että tulos on erinomainen, jos NPS-arvo on yli 50.

Ympäristöhavainnot

Teemme ympäristöhavaintoja sekä itse että saamme niitä asiakkailtamme. Ympäristöhavainto voi tarkoittaa esimerkiksi häiritsevää melua tai hajua. Aina asiakkaiden ilmoittamat ympäristöhavainnot eivät liity suoranaisesti meihin: häiritsevä ääni voi tulla esimerkiksi työmaalta alueemme läheltä. Selvitämme kuitenkin aina, mistä on kyse ja vaatiiko se meiltä toimenpiteitä.