Havainnekuva mullan valmistuksesta Mustankorkealla.

Tiesitkös tätä: kun laitat banaaninkuoren tai homeisen leivän biojätteeseen, me teemme siitä multaa. Kun multa on valmista, voit ostaa sitä Jyväskylän ja Laukaan Omapihalta. Mustankorkean mullan ostaminen onkin varsinainen ympäristöteko.

Oletko koskaan miettinyt, miten ihmeessä multaa valmistetaan? Kaikki lähtee biojätteestä. Vastaanotamme Mustankorkean toiminta-alueelta Jyväskylästä, Laukaasta, Muuramesta ja Toivakasta kerätyn biojätteen biokaasulaitoksellamme, jossa paikallisesta jätteestä jalostuu ympäristöystävällistä biokaasua.

“Vuosittain biojätettä kertyy kotitalouksilta ja yrityksiltä noin 14 000 tonnia”, mullan valmistuksesta vastaava laitospäällikkö Miika Reili kertoo.

Porkkanan ja perunan kuoria tytön käsissä
Biojätteen voi kerätä omaan biojätteiden astiaan tai kompostoida kotona.

Biokaasulaitoksella biojäte esikäsitellään murskaamalla se mahdollisemman pieneksi ja jätteestä erotellaan biojätteeseen kuulumattomat materiaalit. Tämän jälkeen biojäte siirretään reaktoreihin, jossa siitä muodostuu metaania, hiilidioksidia ja pieniä määriä muita kaasuja. Raakakaasu jatkaa matkaansa kaasunjalostuslaitteistolle, jossa siitä poistetaan hiilidioksidi, epäpuhtaudet ja vesi. Lopuksi kaasu paineistetaan, jolloin se on valmista tankattavaksi.

Biokaasun valmistuksesta jää jäljelle mustaa mädätettä. Se on kiinteää ainetta, jota reaktoreihin syötetystä biojätteestä jää jäljelle. Mädätteen matka mullan valmistukseen jatkuu kulkemalla maanalaista putkistoa pitkin kompostointilaitokselle.

Työ jatkuu kompostointilaitoksella

Biojätteestä jäljelle jääneen mädätteen lisäksi kompostointilaitokselle saapuu jätevedenpuhdistamoilta myös puhdistamolietettä. Puhdistamoliete on orgaanista jätettä, jota jätevedenpuhdistusprosessissa syntyy.

Mädäte ja puhdistamoliete kompostoidaan erikseen. Kompostoitavaan massaan sekoitetaan tukiaineeksi puu- ja risuhaketta. Sitä saadaan lajittelupihan puujätteestä, puutarhajätteen risuista ja oksista sekä pajusta, jota kasvatamme jätekeskuksen suljetuilla jätteiden loppusijoitusalueillamme kompostoinnin tukiaineeksi. Paju ehkäisee tehokkaasti myös kaatopaikan hajujen ja rikkakasvuston leviämistä.

Kun kompostoitaviin massoihin on sekoitettu tukiaineita, ohjataan seokset kompostointitunneleihin 1–2 viikoksi riippuen käsiteltävästä jätteestä. Tunnelikompostoinnin jälkeen laitoskäsittelyä jatketaan noin kahden viikon ajan ilmastuslattialla. Laitoskäsittelyn jälkeen kompostit ajetaan ulos asfaltoidulle jälkikypsytyskentälle suuriksi kompostiaumoiksi, joissa kompostia käännellään ja seulotaan säännöllisesti noin puoli vuotta. Jälkikypsytyskentällä on eri-ikäisiä kompostiaumoja, joiden kypsymistä seurataan tarkasti.

”Multamme on kompostilannoitettua. Se tarkoittaa, että komposti toimii mullassa ravinteiden lähteenä, eikä erillisiä mineraalilannoitteita tarvita.”

Miika Reili, laitospäällikkö

Kompostit seulotaan mullan raaka-aineeksi haluttuun raekokoon: biokomposti 0–10 millimetrin ja lietekomposti 0–15 millimetrin palakokoon. Yli 15 millimetrin kokoinen lietekompostien seulonnan jae kiertää takaisin kompostoinnin tukiaineeksi. Biokompostien seulonnasta jäljelle jäävä 10–25 millimetrin kompostirejekti, eli jatkokäyttöön kelpaamaton komposti, hyödynnetään muun muassa pajun kasvualustana. Kun paju korjataan ja käytetään kompostoinnin tukiaineena, ravinteet kiertävät takaisin multaan. Mikään ei siis mene hukkaan!

Mullan resepti

Kun komposti on kypsynyt valmiiksi, on aika jatkaa mullan valmistusta. Valmis multa syntyy neljästä eri raaka-aineesta: kompostista, hiekasta, turpeesta ja kalkista. Kalkkia lukuun ottamatta kaikki mullan raaka-aineet ovat Keski-Suomesta. Valmistamme itse kahta erilaista multatuotetta: Omapiha Nurmikkomultaa ja Omapiha Istutusmultaa.

Nainen nostaa nurmikkomultaa sangosta
Mustankorkean mullat ovat tutkittuja ja laadukkaita.

Talvella multaa ei valmisteta, vaan massoja valmistellaan kevättä varten. Kun kevät tulee ja lumi sulaa jälkikypsytyskentiltä, aletaan kompostiaumoja käännellä useammin, jotta ne kuivuvat ja kypsyvät nopeammin. Kun komposti on kypsää ja valmista, se seulotaan vielä haluttuun palakokoon.

Biojäte jalostuu mullaksi noin puolessa vuodessa. Lue myös, miten biojätteestä valmistetaan biokaasua biokaasulaitoksessa.

“Komposti toimii mullassa ravinteiden lähteenä, joten erillisiä mineraalilannoitteita ei Mustankorkean multatuotteissa tarvita”, Reili kertoo.

Tarkasti tutkittua

Mullan valmistus on tarkkaa työtä ja laatua tutkitaan säännöllisesti. Kompostin laatua tutkitaan ensimmäisen kerran jo siinä vaiheessa, kun se ajetaan kompostointilaitoksesta ulos jälkikypsytyskentälle. Tämän jälkeen laatu ja hygieenisyys varmistetaan seuraavan kerran ennen kompostin lisäämistä multaan. Lopulta myös itse multa tutkitaan. Näin mullan hygieenisyys on varmistettu kolmeen kertaan ennen markkinoille saattamista. Laaduntarkkailu on tärkeää myös siksi, että lopullinen multatuote sisältää kasvun kannalta oikeassa suhteessa olevat ravinteet ja hivenaineet.

Myynti Omapihalta

Myymme valmista multaa kesäaikaan Jyväskylän ja Laukaan Omapihalla. Ja kiirettä pitää: mullan kysyntä on suurta, ja viime vuonna Nurmikkomulta loppui kesken.

Nainen ja hänen isänsä lapioivat multaa Jyväskylän Omapihalla peräkärryn kyytiin.
Kuomullisiin kärryihin multa lapioidaan. Enniltä ja hänen isältään homma kävi niin sutjakasti, että kuvaajan täytyi välillä hieman toppuutella tahtia.

“Kun asukas laittaa biojätteen keräykseen tai vetää vessanpöntön, jätteet kulkevat laitosprosessien läpi ja oman jätteensä saa hakea takaisin jalostettuna multatuotteena”, Reili havainnollistaa.