Oletko bongannut valtakunnan uutisista kiireen tehdä kompostointi-ilmoitus? Jos asut Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa tai Toivakassa, niin ei hätää. Sinun ei tarvitse tehdä uutta kompostointi-ilmoitusta.

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa jätehuoltoviranomaisen vaatimaa kompostointirekisteriä on pidetty jo pitkään, eli se ei ole meidän alueellamme mikään uusi asia.

”Jos olet tehnyt kompostointi-ilmoituksen meille Mustankorkealle jo aiemmin, sinun ei tarvitse tehdä nyt muita ilmoituksia. Jos sinulta tarvitaan lisätietoja kompostorista, niin niitä kysellään sinulta myöhemmin. Ei siis syytä huoleen”, kertoo Mustankorkean asiakaspalveluesimies Leena Hattunen.

Kompostorista voidaan kysyä myöhemmin esimerkiksi kompostorin tilavuutta. Tätä tietoa tarvitaan, kun lasketaan ja seurataan kompostoitavan biojätteen määrää alueellamme. Määrään vaikuttaa myös kuinka monta henkilöä kompostia käyttää sekä montako kuukautta vuodesta kompostoidaan. Nämä tiedot auttavat seuraamaan kompostoitavan biojätteen määrää sekä hahmottamaan olemmeko oikealla suunnalla kierrätystavoitteiden saavuttamisessa.

Biojätettä kerätty meillä jo yli 20 vuotta

Mustankorkean toimialueella Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa on biojäte kerätty erikseen jo vuodesta 1996 lähtien. Olemme siis olleet etunenässä biojätteen kierrättämisessä muuhun Suomeen verrattuna. Biojätteen voi kerätä omaan biojäteastiaan tai kompostoida kotona omassa kompostorissa.

Muualla Suomessa biojätteen erillisvelvoite astuu voimaan yli 10 000 asukkaan taajamissa heinäkuussa 2024. Joillain asuinalueilla velvoite astuu voimaan jo aiemmin. Valtakunnallisissa medioissa uutisoitiin vuoden 2022 lopussa koko Suomen tilanteesta, mikä vaihtelee suuresti alueittain. Joillain alueilla esimerkiksi jäteyhtiö huolehtii omakoti- ja paritalojen biojäteastioista, eli tuo pihaan uuden biojäteastian, ellei kompostointi-ilmoitusta ole tehty. Meillä Mustankorkealla näin ei tehdä.

Meidän alueellamme Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa asukkaalla on velvollisuus hankkia tarvittavat jäteastiat seka- ja biojätteelle tai kompostoida biojäte kotipihallaan asianmukaisessa kompostorissa. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä Mustankorkealle ja se on voimassa viisi vuotta.

Millainen on hyvä kompostori?

Kompostoida voi ympäri vuoden tai vain kesäisin (viikot 18-43). Jos kompostoit ympäri vuoden, täytyy kompostorin olla lämpöeristetty ja jyrsijäsuojattu. Jos kompostoit vain kesällä, riittää kompostointiin jyrsijäsuojattu kompostori.

Muita huomioitavia asioita:

  • Valitse kompostori, jossa on riittävän suuri täyttöaukko, jotta kompostorin täyttäminen, sekoittaminen ja kääntäminen sujuu helposti
  • Kansi täytyy olla helposti avattava ja sen täytyy pysyä turvallisesti auki ja kiinni.
  • Tarkista, että kiinnikkeet ovat vahvat ja kompostorin materiaali on jyrsijänkestävää.
  • Kompostorissa voi olla myös avattava seinä tai tyhjennysluukku. Hyvä kompostori onkin helppo ja siisti tyhjentää.
  • Toimivassa kompostorissa on ilmastointiaukkoja tai -venttiileitä ja suotoveden poistuminen on mahdollista.
  • Hyvässä kompostorissa ei ole sisäseinissä ulokkeita, joihin kompostointimassa juuttuu.

Usein kysytyt kysymykset

Tuttavallani kävi kompostitarkastaja kesällä 2022. Tuleeko tarkastaja meillekin?

Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan alueella tehtiin kesällä 2022 noin 130 kompostointitarkastusta. Tarkastuksia tullaan tekemään jatkossa vuosittain. Jos siis posti tuo kirjeen, jossa kehotetaan päivittämään kompostointitiedot, kannattaa ne päivittää Mustankorkealle kompostointi-ilmoituksella ja täyttää tiedot huolellisesti (etenkin kompostin tilavuuden sekä mallin/merkin suhteen).

Kesällä 2022 tehdyissä tarkastuksissa kompostorit olivat pääsääntöisesti jätehuoltomääräysten mukaisia. Puutteita havaittiin vain seitsemässä tapauksessa. Tällöin asukkaita ohjeistettiin, miten ja missä ajassa tilanne tulee korjata. Valtaosa myös piti tarkastuksia hyvänä asiana ja käynneillä keskusteltiin paljon kompostointiin liittyvistä kysymyksistä.

Kompostointitarkastuksilla seurataan kompostoinnin asianmukaisuutta. Tarkastukset perustuvat lainsäädäntöön, jonka velvoittamana kompostoinnista tulee pitää entistä tarkempaa rekisteriä. Tarkastuksia tehdään kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet kompostoivansa biojätteen. Tarkastuksessa tarkastetaan, onko kompostori jätehuoltomääräysten mukainen: hyvin ilmastoitu, haittaeläinsuojattu (umpinainen pohja, kansi ja seinät) sekä lämpöeristetty, jos kompostointi on ympärivuotista. Tarkastuskäynnistä toimitetaan asukkaalle jälkikäteen tarkastuspöytäkirja, jossa näkyy tarkastuksen tiedot ja mahdollisesti jatkotoimenpiteet.

Pitääkö puutarhajätteen kompostoinnista ilmoittaa?

Puutarhajätteen, kuten haravointijätteen tai oksien ja risujen, kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Miksi kompostorin tilavuus pitää ilmoittaa?

Jäteasetus tähtää nykyisin jätteiden entistä tehokkaampaan erilliskeräykseen ja kierrätykseen. Jotta voimme seurata tavoitteiden edistymistä, tarvitsemme myös tietoa kompostoitavan biojätteen määrästä alueellamme. Siksi kompostointi-ilmoituksessa kysytään uutena tietona alueellamme kompostorin tilavuutta.

Kuinka kauan kompostointi-ilmoitus on voimassa?

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta. Myös kompostoinnin lopettamisesta ja vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava.