Jäteastioiden tyhjennyshinnat nousivat tänä vuonna keskimäärin 6-7 prosenttia astiatyypistä riippuen. Korotukset johtuivat seka- ja biojätteen käsittelyhintojen sekä jätekuljetushintojen kallistumisesta. Paperilaskujen osalta otettiin käyttöön kahden euron laskutuslisä.

Jätekuljetusten hinnat nousivat tämän vuoden alussa 11,6 prosenttia. Hintamuutos johtuu kuljetusten kustannusindeksin noususta, joka siirretään suoraan kuljetusten taksahintoihin. Myös seka- ja biojätteen käsittelyhinnat nousivat neljä prosenttia, sillä sekajätteen siirtokuormaus- ja kuljetushinnat Tampereelle nousivat. Keskimäärin tämä tarkoittaa 6-7 prosentin hinnan nousua astiatyypistä riippuen.

”Biojätteen käsittelykustannukset biokaasu- ja kompostointilaitoksilla ovat myös nousseet muun muassa sähkön ja jäteveden myötä. Emme pysty täysin kompensoimaan kustannuksia tuotteiden myynnillä, vaikka biokaasua onkin myyty ennätyksellisiä määriä viime vuonna”, kertoo Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Osaltaan kustannusten nousua hillitsee ulkona olevien biosäkkien käytön lopettaminen. Ulkona olevien biosäkkien käytöstä luovuttiin 1.1.2023, mikä alentaa oleellisesti biojätteiden tyhjennyshintoja asukkailla, jotka palvelua ovat aiemmin käyttäneet.

Muutokset euroissa maltillisia

”Vaikka hintojen nousu kuulostaa prosentteina melko isolta, jäävät vaikutukset asukkaille euroissa onneksi maltillisiksi. Esimerkiksi omakotitalojen asukkaiden kuukausittaisiin menoihin vaikutus on 1,10-1,50 euroa”, kertoo Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Kerros- ja rivitaloissa muutokset vaihtelevat kuntakohtaisesti. Esimerkiksi 20 huoneiston kerrostalolla kuukausimenot voivat tippua eurolla tai kasvaa hieman yli kolme euroa kuukaudessa.

”Jollain kerrostaloasukkaalla jätemaksut voivat laskea 0,05 euroa tai nousta 0,16 euroa kuukaudessa. Muutokset ovat siis melko pieniä”, Martikainen summaa.

Vastaavasti 40 huoneiston taloyhtiöllä kuukausikustannukset nousevat 0,30-8,00 euroa, mikä tarkoittaa yhtä asuntoa kohti 0,01-0,20 euroa kuukaudessa.

Irtojätteiden hintoja yhtenäistettiin

Jätehuollon perusmaksu sekä Mustankorkean jätekeskuksen ja Laukaan pienjäteaseman pienkuormamaksut pysyvät ennallaan. Jätteitä voi siis tuoda esimerkiksi henkilöauton ja peräkärryn yhdistelmällä tuttuun hintaan 25 euroa.

”Irtojätteiden ja jäteastioiden siirtomaksujen hinnoittelua yhtenäistettiin kaikissa toimialueemme kunnissa. Jyväskylässä irtojätteen hinta laskee, Muuramessa ja Laukaassa nousee. Irtojätteellä tarkoitetaan kodin jäteastian vieressä olevaa lisäjätettä, jotka voidaan viedä samalla, kun jäteauto tyhjentää jäteastiat”, Martikainen kertoo.

Paperilaskuissa käyttöön laskutuslisä

Lisäksi paperilaskuissa otettiin käyttöön kahden euron laskutuslisä. Laskutuslisän voi kuitenkin välttää, jos ottaa käyttöönsä ympäristöystävällisen ja turvallisen e-laskun tai sähköpostilaskun.

”Vuosi sitten asukkaiden jätelaskuista noin 64 prosenttia oli paperilaskuja. Vuonna 2021 osuus oli vielä 70 prosenttia. Suunta on siis hyvä, mutta vielä voisimme parantaa. E-lasku on myös ympäristöystävällinen ja pienentää hiilijalanjälkeämme”, kertoo Mustankorkean talous- ja hallintopäällikkö Tiina Pakarinen.

Jätemaksuista päättää jätelautakunta

Vuoden 2023 jätteiden kuljetus- ja käsittelyhinnat on päättänyt ja hyväksynyt Jyväskylän seudun jätelautakunta. Kokous pidettiin 6.10.2022 ja kokousasiakirjat ovat nähtävillä täällä >> Jätelautakunta on tiedottanut kokouksessa käsiteltävistä asioista ja päätöksistä omissa kanavissaan.