Keltatakkinen mies tankkaa talvella autoonsa biokaasua

Energiavirasto on myöntänyt Mustankorkean biokaasulle kestävyysjärjestelmän vaatimukset täyttävän sertifikaatin. Sertifikaatti todistaa, että Mustankorkean biokaasun koko tuotantoketju täyttää Energiaviraston kestävyyskriteerit.

Mitä tarkoitetaan biokaasun kestävyysjärjestelmällä?

Kestävyysjärjestelmän hyväksynnän kautta osoitetaan että biopolttoaineet, kuten biokaasu, on tuotettu kestävästi. Taustalla on vuonna 2013 annettu kestävyyslaki biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista.

Kestävyysjärjestelmä tarkastelee biokaasun tuotantoon käytettävien raaka-aineiden sekä tuotannon ja myynnin aiheuttamia päästöjä. Jotta vaadittavat kriteerit täyttyvät, täytyy biokaasun valmistuksessa syntyä merkittävä päästövähenemä.

Päästölaskelmassa huomioidaan kaikki päästöt aina jätteen keräämisestä valmiin tuotteen myymiseen. Mustankorkean kaasutuotannossa käytetään uusiutumatonta energiaa hyvin vähän suhteutettuna tuotetun biokaasun määrään. Esimerkiksi suurin osa Mustankorkean jäteautoista kulkee oman kylän biokaasulla, minkä vaikutukset näkyvät positiivisesti kokonaispäästövähenemässä.

Kestävyysjärjestelmän hakemisen taustalla laajentunut jakeluvelvoite

Mustankorkea haki kestävyysjärjestelmän hyväksyntää pari vuotta sitten, ja Energiaviraston virallinen hyväksyntä saatiin syksyllä 2022. Sertifikaattiprosessi on monivaiheinen, ja hakemuksen jälkeen kestävyysjärjestelmä pitää vielä todentaa. Todentaja eli ulkopuolinen Energiaviraston hyväksymä arvioija varmistaa, että Energiavirastolle ilmoitetut raaka-aineet ja tuotantotavat täyttävät kestävyysjärjestelmän vaatimukset. Lopputuloksena Energiavirasto hyväksyy kestävyysjärjestelmän ja myöntää sertifikaatin, joka on voimassa viisi vuotta.

Mustankorkealle sertifikaatti tuli ajankohtaiseksi, kun uusiutuvien polttoaineiden kansallinen jakeluvelvoite laajentui koskemaan liikennekäytössä olevaa biokaasua vuoden 2022 alusta alkaen. Jakeluvelvoite määrittää, kuinka suuri osa myydystä polttoaineesta tulee olla kestävästi tuotettua, ja kestävyys osoitetaan kestävyysjärjestelmän kautta. Viime vuonna jakeluvelvoite oli 12 prosenttia.

Vuoden 2022 alusta biokaasu siirtyi myös polttoaineveron piiriin. Polttoainevero määräytyy tuotetun polttoaineen kestävyyden mukaan, minkä todentamiseen tarvitaan kestävyysjärjestelmä.