Mies tankkaamassa biokaasuautoaan Mustankorkean tankkausasemalla

Suomessa on käytössä liikennepolttoaineiden kansallinen jakeluvelvoite, joka määrittää kuinka suuri osuus myydystä polttoaineesta tulee olla uusiutuvaa. Tavoitteet uusiutuvien polttoaineiden käytölle ovat kunnianhimoiset – vuonna 2022 jakeluvelvoite on 19,5 prosenttia, mutta vuoteen 2030 mennessä myytävästä polttoaineesta 30 % tulee olla lähtöisin uusiutuvista energialähteistä.

Jakeluvelvoite innoittaa omalta osaltaan uusiutuvien polttoaineiden kehittämiseen

Vuoden 2022 alussa jakeluvelvoite laajentui sisältämään myös biokaasun. Jatkossa liikennepolttoaineiden jakelija voi täyttää jakeluvelvoitettaan nestemäisten biopolttoaineiden lisäksi biokaasulla. Biokaasulaitoksilla ja niiden tuottamalla liikennepolttoaineella onkin merkittävä osuus jakeluvelvoitteen täyttämisessä.

Jakeluvelvoitteen laajentamisen taustalla on Suomen pyrkimys vauhdittaa tieliikenteen irtautumista fossiilisten polttoaineiden käytöstä, ja se on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan ensimmäistä vaihetta. Lisäksi lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa liikennealan energialähteiden monipuolistumista sekä edistää innovaatioita, kasvua ja työpaikkojen luomista.

Biokaasu on kustannustehokas keino päästä asetettuihin tavoitteisiin. Mustankorkean tapauksessa biokaasu on suoraan oman kylän biojätteistä tuotettua päästötöntä, paikallista ja edullista liikennepolttoainetta. Biokaasu on siis ennen kaikkea vihreämpi valinta, mutta myös kustannustehokas sellainen.

Miten jakeluvelvoitteen uusiutuminen näkyy tavallisen kaasuautoilijan arjessa? Käytännössä ei välttämättä ollenkaan, mutta parhaimmillaan se voi tarkoittaa biokaasun jakeluasemaverkoston laajentumista, kuten Suomen Biokierto ja Biokaasu ry tiedotteessaan arvioi.

Kaasuttelu on edullista nyt ja tulevaisuudessa

Kaasuautoilijoita tulee jatkuvasti lisää ja lakiuudistukset biopolttoaineiden käytön edistämisestä tekevät biokaasusta entistä varteenotettavamman vaihtoehdon. Etenkin raskaassa liikenteessä siirrytään hyödyntämään biokaasua tulevaisuudessa yhä enemmän.

Biokaasu on osoittanut kilpailukykynsä etenkin nyt, kun raakaöljyn hinta on huipussaan. Biokaasun hinta ei ole riippuvainen öljyn maailmanmarkkinahinnoista, mistä johtuen biokaasun hintakehitys on ollut huomattavasti vakaampaa verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Ennakoitavuutensa ansiosta biokaasu onkin fiksu valinta nyt ja tulevaisuudessa.