Vaarallisten jätteiden keräyskontit poistuivat käytöstä tammikuussa 2023 Laukaan Vihtavuoresta sekä Korpilahdelta. Tavoitteena on tehdä vaarallisten jätteiden vastaanotosta entistä turvallisempaa, kun jätteitä kerätään kierrätysautolla kaksi kertaa vuodessa.

Vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli ne joutuvat väärään paikkaan. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi maalit, elohopeaa sisältävät jätteet, liimat, liuottimet sekä öljyiset jätteet. Ne tulisi mahdollisuuksien mukaan palauttaa alkuperäisissä pakkauksissaan, jotta aineet tunnistetaan ja osataan käsitellä oikein.

”On tärkeää, että vaarallisia jätteitä on vastaanottamassa osaava henkilöstö, jotta asukkailta saadaan paras mahdollinen tieto jätteen sisällöstä. Aiemmin vaarallisen jätteen kierrätysauto on kiertänyt Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa syksyisin, mutta tänä vuonna vaarallisia jätteitä kerätään myös keväällä”, kertoo Mustankorkea Oy:n logistiikkapäällikkö Antti Anhava.

Kevään aikatauluista tiedotetaan Mustankorkean nettisivuilla myöhemmin.

Vihtavuori

Laukaan Vihtavuoren ST1:n luota poistettiin vaarallisen jätteen keräyskontti. Jatkossa alueen asukkaat voivat viedä vaaralliset jätteet Laukaan pienjäteasemalle, jossa ne vastaanottaa osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Korpilahti

Korpilahden SEO:n pihasta poistettiin vaarallisen jätteen keräyskontti. Korpilahden Satamassa kahvila-ravintola Satamakapteenin yhteydessä (osoitetteessa Korpilahdentie 8 , 41800 Jyväskylä) on edelleen vastaanottopiste vaarallisille jätteille.

Vaarallisen jätteen vastaanotto

Jatkossa vaarallisia jätteitä voi tuoda ympäri vuoden valvottuihin pisteisiin Mustankorkean jätekeskukselle ja Laukaan pienjäteasemalle, kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin kiertäviin keräyksiin sekä muutamiin kiinteisiin kontteihin.