Kaksi naistaa istuu vierekkäin ja nauraa. Etualalla näkyy sivusta naisen kasvoja ja takaa miehen selkää. Ihmiset ovat pitämässä palaveria neuvotteluhuoneessa.

Johtamisella on iso merkitys nykypäivän työelämässä. Hyvä johtaminen antaa edellytykset tehdä työtä, sekä rakentaa hyvää yrityskulttuuria ja työhyvinvointia. Mustankorkealla johtamista kehitetään esimerkiksi pari kertaa vuodessa pidettävillä Päällikköpäivillä. 

Mustankorkean ensimmäinen Päällikköpäivä pidettiin vuoden 2022 lopussa, ja tämän jälkeen niitä on pidetty kaksi kertaa vuodessa. 

– Päällikköpäivä pidetään aina jossain muualla kuin työpaikalla. Silloin ihmiset voivat paremmin keskittyä päivän asioihin, kun keskeytyksiä ja akuutteja työasioita ei tule samalla tavalla kuin työpaikalla. Usein omat ajatuksetkin ovat erilaiset, kun ympäristö vaihtuu, kertoo Mustankorkean talous- ja hallintopäällikkö Tiina Pakarinen

Koulutusta ja ajankohtaisia asioita 

Silmälasipäinen katsoo ja kertoo jotain etualalla takaapäin näkyvälle naiselle. Vaaleahiuksisella naisella on edessää kannettava tietokone.
Tiina toimii Mustankorkean taloustiimin esihenkilönä. Taloustiimi huolehtii laskutuksesta, osto- ja myyntireskontrasta, kirjanpidosta, tilinpäätöksistä ja veroasioista.

Päällikköpäivät on pidetty muun muassa Viilussa, Kirkkopuiston Bistrossa ja Paviljongissa.  

– Yleensä päivissä on ensin ulkopuolisen asiantuntijan pitämää koulutusta ja sen jälkeen käydään läpi toiminnoittain ajankohtaisia asioita, Pakarinen tiivistää. 

Päällikköpäivillä on tutustuttu esimerkiksi Sharepoint-ympäristöön, opeteltu Teamsin monipuolista hyödyntämistä, budjetoitu, tarkasteltu henkilöstökyselyn tuloksia sekä pohdittu haastavien viestintätilanteiden kohtaamista esihenkilö-alaissuhteessa. 

– Päällikköpäivien aiheet valitaan ajankohtaisuuden mukaan, Pakarinen kertoo. 

”Itse olen harjoitellut esihenkilönä kuuntelemista ja rohkaissut ihmisiä tuomaan esille omia mielipiteitään niin päällikkötasolla kuin omassa tiimissäkin. Avointa keskustelua pitäisi saada työarkeen enemmän. Esihenkilön on vaikea edistää asioita, jos hänelle ei kerrota niistä.” 

Tiina Pakarinen, talous- ja hallintopäällikkö 

Päivien organisointi vaatii suunnitelmallisuutta 

Päällikköpäiviin osallistuu Mustankorkealta 12 ihmistä, joilla on esihenkilö- ja/tai toiminnon vetovastuuta. Kun Päällikköpäivien ajankohdista sovitaan ajoissa, onnistuu ne aikatauluttaa omaan kalenteriin. 

– Välillä töissä voi olla kova kiire ja Päällikköpäivään irrottautuminen voi tuntua haastavalta. Myös päivän teemat vaikuttavat päivän kiinnostavuuteen, ja se, miten hyödyllisiksi käsiteltävät asiat koetaan itselle. Olemme vuodessa kuitenkin vain kaksi päivää Päällikköpäivillä, joten siihen ei pitäisi maailman kaatua päälliköilläkään, Pakarinen naurahtaa. 

Päällikköpäiviin osallistujista suurin osa toimii myös esihenkilöinä. Osalla ei ole esihenkilövastuuta, mutta he toimivat päällikkörooleissa omilla vastuualueillaan.  

Oivalluksia omaan esihenkilötyöhön ja vertaistukea 

Yhdessä pysähtyminen koetaan antoisana. Mustankorkealla työtä tehdään kolmessa paikassa; jätekeskuksella Ronsuntaipaleentiellä, toimistolla Tourulan Kivääritehtaalla sekä etätöissä. Lisäksi Mustankorkealla on asiakkaille Laukaan pienjäteasema, mutta sen toimintaa organisoidaan jätekeskukselta. 

– Parasta on, kun porukka kokoontuu yhteen keskustelemaan asioista. Silloin voi tulla oivalluksia omaan esihenkilötyöhön tai sitten oma mieli huojentuu, kun huomaa, että muillakin on haasteita. Vertaistuki on todella tärkeää, Pakarinen toteaa. 

Kaksi naista nauraa pöydän toisessa päässä. Etualalla näkyy takaapäin kaksi naista, joilla toisella on tietokone edessään.
Johtamisella on iso merkitys nykypäivän työelämässä. Hyvä johtaminen antaa edellytykset tehdä työtä, sekä rakentaa hyvää yrityskulttuuria ja työhyvinvointia.

”Joskus esihenkilön voi olla etätyössä vaikeaa havaita pärjääkö joku työtehtävissään tai voiko hän muuten huonosti. Yksityisasioista ei ole kenenkään pakko kertoa, mutta usein esihenkilöt kuulevat mielellään, jos henkilökohtaisessa elämässä on jotain tavallisesta poikkeavaa meneillään. Silloin esihenkilön on mahdollista auttaa töissä tai tehdä muita järjestelyjä, joilla väliaikaista tilannetta voidaan helpottaa.” 

Tiina Pakarinen, talous- ja hallintopäällikkö 

Esihenkilötyö heijastuu koko organisaatioon 

Vaikka Mustankorkea koetaan pääsääntöisesti jäteyhtiönä, kuuluu siihen monenlaisia toimintoja ja osa-alueita. Asiakaspalvelijoita on toimistolla, lajittelupihalla ja vaaka-asemalla. Lisäksi logistiikassa, viestinnässä, taloushallinnossa ja ICT:ssä on omat pienet tiiminsä. Jätekeskuksella taas on laitoshenkilöitä kahdessa eri laitoksessa, ja heidän lisäksi on ympäristön, turvallisuuden ja laadun osaajia.  

– Esihenkilön rooli on erittäin tärkeä. Jos esihenkilötaidoissa on puutteita, heijastuu se koko tiimiin ja organisaatioon monella tapaa. Lisäksi jokaisella on luonnostaan erilaisia vahvuuksia, mitkä näkyvät myös esihenkilötyössä. Esihenkilötaidot ovat kuitenkin opittavissa olevia taitoja samalla tavoin kuin muutkin työelämässä tarvittavat taidot. Tärkeintä on halu toimia esihenkilöroolissa ja kyky ottaa vastaan palautetta. Päällikköpäivät ovat yksi paikka, missä esihenkilötaitoja vahvistetaan, kertoo henkilöstöpäällikkö Taira Matilainen

Vakituisten työntekijöiden lisäksi Mustankorkea työllistää kausityöntekijöitä sekä käyttää urakoitsijoita ja muita yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi jäteautot eivät ole Mustankorkean omistamia, vaan kuuluvat kuljetuskumppaneille. 

Yhteiset pelisäännöt ja tavoite vievät eteenpäin 

Huomiovaatteet päälle olevia ihmisiä on neuvotteluhuoneessa juomassa kahvia. On alkamassa jokin kokous tai palaveri.
Mustankorkealla työskentelee monen eri alan osaajia, esimerkiksi kunnossapidossa ja laitostyössä.

Mustankorkealla on kiinnitetty paljon huomiota johtamiseen. Päällikköpäivät, säännölliset viikko- ja tiimipalaverit, henkilöstöinfot ja henkilöstökyselyt tähtäävät kaikki parempaan johtamiseen, hyvän yrityskulttuurin luomiseen ja työhyvinvoinnin lisääntymiseen. 

– Päällikköpäivillä ja johtoryhmässä johtamista viedään yhdessä eteenpäin sekä kirkastetaan yhteisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja. Kun johtoryhmällä ja kaikilla päälliköillä on samat näkemykset ja yhteinen tavoite, näyttäytyy koko organisaation johtaminen yhtenäisenä myös henkilöstölle, Matilainen painottaa. 

”Mustankorkealla on panostettu esihenkilöiden taitoihin ja osaamiseen. Paljon onkin menty eteenpäin ja päälliköt ovat ottaneet hienosti koppia toimintojensa vetovastuusta.” 

Taira Matilainen, henkilöstöpäällikkö  

Kyselyt ohjaavat yrityskulttuurin luomisessa 

Johtamisen kehittäminen vaatii myös säännöllistä mittaamista. Mustankorkealla on käytössään Siqni-kysely, joka tehdään kaksi kertaa vuodessa. 

– Kysely tehdään koko henkilöstölle, myös esihenkilöille ja päälliköille. Kyselyiden avulla ymmärrämme paremmin, mikä meidän henkilöstöllemme on työssä tärkeää. Se taas auttaa meitä rakentamaan yhteistä yrityskulttuuria ja meidän näköistämme työpaikkaa, Matilainen kertoo. 

Henkilöstökyselyssä yhdeksi tärkeäksi asiaksi on noussut muun muassa työn ja vapaa-ajan tasapaino. Tätä Mustankorkealla tuetaan liukuvalla työajalla ja hybridityöllä niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Myös Mustankorkean oma kaksivuoromalli on saanut kiitosta.

”Ihmiset kaipaavat läsnä olevaa johtamista, jossa esihenkilöt ovat mukana arjessa ja heidät tavoittaa matalalla kynnyksellä. Organisaatiorakenteemme onkin muuttunut viime vuosina juuri nämä tarpeet huomioiden, kun lähiesihenkirooleja on lisätty.” 

Taira Matilainen, henkilöstöpäällikkö 

Näin vastasimme henkilöstökyselyyn vuonna 2023

Kysely on toteutettu melko pian muutosneuvotteluiden jälkeen.

95 

vastausprosentti henkilöstökyselyyn 

78 

kokonaistyytyväisyys 
(asteikko 0–100) 

10 

eNPS eli työpaikan suositteluindeksi 
(asteikko -100–100) 

Näitä asioita Mustankorkealla arvostetaan 

  1. Mielekkäät työtehtävät 
  2. Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesti 
  3. Työn ja vapaa-ajan tasapaino 
  4. Mahdollisuus käyttää päivittäin omaa osaamistaan 
  5. Oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut 
  6. Työpaikan varmuus ja jatkuvuus 
  7. Työympäristö, jossa voi olla oma itsensä 
  8. Avoin tiedonkulku työhön ja organisaatioon liittyvissä asioissa 
  9. Oman toimenkuvan selkeys 
  10. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön 

Näin meille viisi tärkeintä asiaa toteutuu 

83 

mielekkäät työtehtävät 

74 

Mahdollisuus tehdä päätöksiä itsenäisesti 

85 

Työn ja vapaa-ajan tasapaino 

78 

Mahdollisuus käyttää päivittäin omaa osaamistaan 

79 

Oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut