Nainen etualalla ja hänen takanaan nuoret kesätyöntekijät, taustalla näkyy risujätettä

Meille rekrytään kausi- ja kesätyöntekijöitä vuosittain. Muutoinkin viimeiset vuodet ovat olleet kasvun vuosia – myös henkilöstön määrässä. Haastattelimme henkilöstöpäällikköämme Taira Matilaista.

Millainen työnantaja Mustankorkea on?

Mustankorkea on työnantaja, jossa työntekijöiden hyvinvoinnista välitetään. Organisaatio on pieni ja päätöksenteko lähellä, mikä tuo mahdollisuuden reagoida nopeastikin vaikkapa henkilöstöltä tulleisiin toiveisiin.

Olemme kuntien omistama yhtiö ja se näkyy monella tapaa tekemisessä – meillä on iso vastuu kuntalaisten lakisääteisten jätehuollon palveluiden järjestämisessä tehokkaasti. Meillä pääsee näkemään läheltä, miten jäteala on muuttunut ja kehittyy koko ajan edelleen. Mustankorkean ylpeys on biologisen käsittelyn ketju, jossa oman jätekeskuksen alueella tuotetaan biojätteestä liikennepolttoainetta ja edelleen multaa myytäväksi asukkaille. Työnantajana olemme toki myös vakaa; modernia jätteenkäsittelyä tarvitaan tulevaisuudessakin.

Millainen työpaikka Mustankorkea on?

Korona-aika on hieman yllättävästikin vain vahvistanut tiimien sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaikka joissakin työtehtävissä työtä on tehty lähes kokonaan etänä. Jatkoon on suunnitteilla osaan työtehtävistä hybridityön malli, jolla pyritään mahdollisimman hyvin huomioimaan työntekijöiden toiveet etätyön jatkamisesta ja toisaalta tarve tavata välillä työkavereita ja käydä perinteisiä ”käytäväkeskusteluita”.

Työn ja perhe-elämän yhdistämiseen kiinnitetään paljon huomiota ja liukuvan työajan järjestelyt toimistotyössä ja toisaalta kaksivuorotyö jätekeskuksella ovat molemmat pidettyä työaikamalleja. On tärkeää, että joustoa löytyy puolin ja toisin, silloin kaikista asioista on helppo sopia.

Tehtävänkuvat ovat Mustankorkealla monipuolisia, mikä on pienen yrityksen etu. Henkilöstön erityisosaamiset pystytään myös huomioimaan tehtävänkuvissa ja vastuuta saa ottaa. Jokainen pystyy osallistumaan oman työnsä kehittämiseen ja osallistumisen kulttuuria pyritäänkin vahvistamaan jatkuvasti.

Miksi Mustankorkealle kannattaa tulla kesätöihin?

Pyrimme tarjoamaan kesätyöpaikkojamme ensisijaisesti kunkin alan opiskelijalle – esimerkiksi kypsytyskentän työtä maanrakennuspuolen opiskelijoille ja asiakaspalvelupaikkoja ympäristöpuolen opiskelijoille ja niin edelleen. Monet kesätyöntekijät ovat meillä useampana vuonna peräkkäin ja saavat parhaassa tapauksessa samalla kerrytettyä oman alan työkokemusta.

Mustankorkean kesätöissä pääsee oikeasti tekemään töitä, eikä vain katsomaan vierestä – suurin osa paikoista on lomien sijaisuuksia. Vastuuta annetaan osaamisen ja kokemuksen kertymisen mukaan lisää. Joihinkin tehtäviin pystyy tarttumaan itsenäisesti ja nopeastikin turvallisuus- ja työhön perehdytyksen jälkeen, mutta esimerkiksi biokaasulaitoksen operaattori on tyypillisesti ensimmäisenä kesänä koko ajan työkavereiden kanssa vuorossa yhtä aikaa. Varmistamme, että kesätyöntekijä saa aina tukea läpi työskentelyjakson, yksin ei jätetä vaikka työtä tehtäisiinkin itsenäisesti!

Viime kesän kesätyöntekijät kehuivat kivaa työilmapiiriä ja asioiden sujumista. Kesätyöntekijät puolestaan saivat huikean hyvää palautetta henkilöstöltämme! Kesätyöntekijät tekevät yhtä lailla tärkeää työtä kuin kaikki muutkin työntekijät ja uusien ihmisten läsnäolo piristää koko työyhteisöä.

Kesätöissä Mustankorkealla

Nuori nainen hymyilee kameralle talvisäässä

Kesätöissä lajittelupihalla

Ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi opiskeleva Jasmine on ollut töissä Mustankorkealalla jo parina kesänä.