Mustankorkean nettisivuista julkaistiin joulukuussa 2023 osa myös englannin kielellä. Nyt asukas voi tilata jätehuollon palveluita täyttämällä sähköiset lomakkeet englanniksi. Myös asukkaan oppaat, taloyhtiön jätekyltti ja hinnastot on nyt saatavilla englannin kielellä.

Englanninkielisille nettisivuille pääsee kieliasetusta vaihtamalla. Se löytyy sivujen vasemmasta yläkulmasta maapallo-kuvakkeen luota FI/EN-valikon takaa. Englanninkieliset nettisivut ovat suppeammat kuin suomenkieliset, mutta asukkaan tarvitsemat perustoiminnot ja tiedot löytyvät.

Havainnekuva, jossa punaisessa ympyrässä näkyy kieliasetuksen valinta, mikä löytyy alaspäin näyttävän nuolen takaa.
Mustankorkean nettisivuilla kieliasetus vaihdetaan vasemmasta yläkulmasta maapallo-kuvakkeen luota.

– Nyt nettisivut palvelevat laajemmin asiakkaitamme ja ovat käyttäjäystävällisemmät myös muille kuin suomea puhuville. Käännetyistä oppaista löytyy tietoa jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä kotona. Asukas voi myös tilata meiltä kotiinsa jätehuollon, muuttaa jäteastian tyhjennysväliä tai laskutustietojaan. Myös kompostointi-ilmoituksen voi tehdä englanniksi. Jos kodissa on suuria jätteitä, kuten rikkinäinen jääkaappi tai sohva, voi sille tilata suurten jätteiden noudon englanninkielisen lomakkeen täyttämällä, kertoo Mustankorkean asiakaspalvelija Jaana Göös.

Sähköisten lomakkeiden lisäksi englanniksi on käännetty Mustankorkean yhteystiedot ja aukioloajat. Asukas löytää myös tiivistetyt ohjeet ja lavakartat, jotka helpottavat jätteiden tuontia Mustankorkean lajittelupihalle ja Laukaan pienjäteasemalle. Myös jäteastiatarroja on saatavilla englanniksi Mustankorkean toimistolta Tourulasta.

Tilastokeskuksen mukaan Jyväskylässä asui vuonna 2022 vieraskielisiä lähes 8 700 asukasta eli kuusi prosenttia väestöstä. Eniten vieraskielisistä on venäjä puhuvia, toisena tulevat farsi/persia ja kolmantena englanti.

Lähde: jyvaskyla.fi

Kääntäjä löytyi omasta henkilöstöstä

Mustankorkean nettisivut käänsi englanniksi asiakaspalvelija Jaana Göös. On suuri rikkaus, että kääntäjä löytyi omasta henkilöstöstä. Asiakaspalvelussa töitä tekevä Jaana on syntynyt Englannissa. Suomeen hän muutti 5-vuotiaana äitinsä kanssa.

– Isäni on englantilainen ja hänen sekä muiden englantilaisten sukulaisteni kanssa olen käyttänyt kieltä paljon. Isäni asui myös kymmenen vuotta Hollannissa, jossa vierailin säännöllisesti. Isän kanssa pääsin paljon myös matkustelemaan nuorempana. Ennen Mustankorkeaa olin töissä Helsinki-Vantaan lentokentällä melkein 20 vuotta, ja siellä kielitaito pysyi hyvin yllä kansainvälisessä ympäristössä, Jaana kertoo.

“Keski-Suomi on kansainvälistynyt paljon. Käännöstyöt ovat kivoja töitä asiakaspalvelutyön ohella. Autan mielelläni ulkomaalaisia, ja ymmärrän hyvin kielimuureista aiheutuvia haasteita ja kulttuurien törmäyksiä.”

Jaana Göös, asiakaspalvelija

Jaana on myös kääntänyt muita Mustankorkean materiaaleja englanniksi. Kesällä 2023 käännettiin lajittelupihan ja Omapihan hinnastot sekä nettisivujen yhteydessä myös Laukaan pienjäteaseman hinnasto. Myös Mustankorkean nettisivuilla oleva chat palvelee halutessa englanniksi.