Ulkona olevissa biojäteastioissa ei saa käyttää isoja biohajoavia säkkejä. 1.1.2024 voimaan tulleet uudet jätehuoltomääräykset kieltävät ulkosäkkien käytön. Käyttökielto tuli voimaan kokeiluna jo vuodeksi 2023.