Nuori nainen avaa kerrostaloa ovea. Kädessään hänellä on sekajätteen roskapussi sekä ämpäri, jossa lehtiä ja muuta paperia. Etualalla näkyy taloyhtiön pihalla oleva havupuu.

Jätemaksut yhtenäistyvät Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Tämä tarkoittaa, että 1.1.2024 lähtien asukkaat maksavat seka- ja biojäteastioiden tyhjentämisestä saman verran asuivatpa he sitten missä tahansa kunnassa Mustankorkean toimialueella. Käytännössä jätemaksut nousevat hieman jyväskyläläisillä, kun taas muuramelaisilla, laukaalaisilla ja toivakkalaisille ne hieman laskevat.

Jätemaksuista päättää Jyväskylän seudun jätelautakunta, joka vahvisti uudet jätemaksut 30. marraskuuta 2023. Ehdotukset ovat olleet lausuntokierroksella, jolloin asukkailla on ollut mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii neljän kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.  

“Suurin muutos on, että vuodesta 2024 alkaen seka- ja biojäteastian tyhjennyksistä maksetaan saman verran, asuitpa sitten kaupungissa tai maalla. Jätelaki edellyttää kaikille tasapuolisia maksuja. Tätä suuntausta myös omistajakunnat kannattivat keväällä 2023, kun kuljetusmaksujen yhtenäistämisestä ryhdyttiin keskustelemaan. Myöskään asukkailta ei tullut eriäviä kommentteja esityksiin.”

Saana Minkkinen, johtava jätehuoltosuunnittelija, Jyväskylän seudun jätelautakunta

KODIN JÄTEMAKSU

Jätehuollon perusmaksu
Perusmaksulla tuotetaan kotitalouksille tarkoitettuja jätehuoltopalveluita, kuten vaarallisten jätteiden keräystä ja käsittelyä, hyötykeräyspisteiden ylläpitoa, tiedotusta ja neuvontaa sekä jätehuoltoviranomaisen toimintaa.
+
Jäteastian tyhjennysmaksu, joka koostuu kahdesta osasta:

  1. Kuljetusosuus eli jäteastian tyhjentäminen jäteautolla ja jätteen kuljettaminen Mustankorkealle. Näihin kuuluvat niin omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostalojen sekä vapaa-ajan asuntojen jäteastiat kuin myös alueemme kunnalliset päiväkodit, palvelukodit, vanhainkodit sekä koulut. Mustankorkea huolehtii vuodessa 1,5 miljoonan jäteastian tyhjentämisestä.
  2. Käsittelyosuus eli jätteen hyödyntäminen ja jalostaminen uudeksi tuotteeksi, raaka-aineeksi tai energiaksi. Mustankorkealla käsitellään biojäte, josta tehdään biokaasua ja multaa. Muiden jätteiden osalta Mustankorkea on välipysäkki jätteen matkassa. Mustankorkealla jätettä voidaan esikäsitellä ja tämän jälkeen toimittaa suuremmissa erissä eteenpäin jatkokäsittelyyn.

Jätehuollon perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu nousee vuonna 2024 hyvin maltillisesti, asuntotyypistä riippuen hieman reilusta eurosta noin 2,50 euroon. Perusmaksu on ollut käytössä Mustankorkean toimialueella vuodesta 2019 lähtien, eikä sitä ole käytöönoton jälkeen korotettu kertaakaan, vaikka kustannukset ovat nousseet merkittävästi vuosittain. Jätehuollon perusmaksu on vuosimaksu.

“Jätehuollon perusmaksu on huoneistokohtainen vuosimaksu, eli se maksetaan vain yhden kerran vuodessa. Tähän suhteutettuna maksimissaan 2,50 euron korotus vuodessa on hyvin pieni. Jätehuollon perusmaksulla saa Mustankorkealta monia palveluita, kuten vaarallisten jätteiden keräyksen tai vaikkapa kierrätysvalmennusta.”

Saana Minkkinen, johtava jätehuoltosuunnittelija, Jyväskylän seudun jätelautakunta

Tilastokeskuksen kuluttajaindeksi on noussut vuodesta 2019 lähtien jopa 17,6 prosenttia. Samalla ajanjaksolla myös palkkakustannukset ovat nousseet noin kymmenen prosenttia, kun huomioidaan yleiskorotukset. Lisäksi lakimuutokset ovat lisänneet tarvetta viestinnälle ja asiakaspalvelulle.

Jätehuollon perusmaksu on kotitalouksille tarkoitettu jätehuoltopalvelujen vuosimaksu, mikä ei liity jäteastioiden tyhjennyksiin. Perusmaksu on ollut aiemminkin sama, asuipa asukas sitten Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa tai Toivakassa.

Perusmaksu (huoneistokohtainen, sis. alv 24 %)2023
hinta €
2024
hinta €
Muutos
Omakoti- ja pientalot
1–4 huoneistoa
37,2039,682,48
Vapaa-ajan asunnot18,6019,841,24
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt
5 huoneistoa tai enemmän
19,8421,081,24
Perusmaksun muutokset vuodesta 2023 vuoteen 2024 (alv. 24 %)

Jäteastian tyhjennysmaksu

Kotien jätemaksut koostuvat jätehuollon perusmaksusta sekä jäteastioiden tyhjennysmaksusta, johon kuuluvat jätteen kuljetus ja käsittely.

  • Vuodesta 2024 lähtien seka- ja biojätteen kuljetusmaksut ovat samat, asuipa asukas sitten Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa tai Toivakassa. Aiemmin jäteastioilla on ollut eri kuljetushinnat riippuen siitä, millä paikkakunnalla asukas asuu. Kuljetusmaksujen yhtenäistäminen nostaa hieman jyväskyläläisten asukkaiden jätemaksuja, mutta laskee muuramelaisten, laukaalaisten ja toivakkalaisten jätemaksuja.
  • Jätteiden käsittelymaksu on ollut kaikille Mustankorkean toimialueen asukkaille sama alusta alkaen.

“Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroilla tai kiinteistöverolla, kuten usein luullaan. Jäteastioiden tyhjentämiset ja muut palvelut on pystyttävä kustantamaan kokonaisuudessaan palveluista perittävillä maksuilla. Myöskään viranomaisten tekemiä kompostointitarkastuksia ei tehdä asukkaiden verorahoilla.”

Saana Minkkinen, johtava jätehuoltosuunnittelija, Jyväskylän seudun jätelautakunta

Omakotitalot

Tammikuusta 2024 lähtien jyväskyläläiset joutuvat maksamaan jäteastioiden tyhjentämisestä hieman enemmän kuin aiemmin. Keskimäärin omakotitalossa asuva jyväskyläläinen maksaa vajaa 16,50 euroa enemmän vuodessa, kun taas muuramelainen omakotitaloasuja maksaa vajaa 14 euroa vähemmän. Laukaassa ja Toivakassa omakotitaloasukkaiden jätemaksu pienenee vuodessa hieman reilu 25 euroa.

Kuvaaja, joka esittelee jätehuollon vuosimaksuja omakotitalossa Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa.
Jatkossa jätehuolto maksaa saman verran koko Mustankorkean toimialueella. Kuva: Jyväskylän seudun jätelautakunta

Esimerkissä on laskettu, että omakotitalon 240-litrainen sekajäteastia tyhjennetään neljän viikon välein (13 kertaa vuodessa) ja saman kokoinen biojäteastia talvisin neljän viikon ja kesällä kahden viikon välein (20 kertaa vuodessa).

Perusmaksu: Laskelmassa on huomioitu myös jätehuollon perusmaksun pieni korotus. Vuonna 2024 omakotitaloasuja maksaa perusmaksua 39,68 euroa vuodessa, eli 2,48 euroa enemmän kuin vuonna 2023.

Mökit ja muut vapaa-ajan asunnot

Jätemaksut yhtenäistyvät myös vapaa-ajan asunnoilla. Jyväskylässä olevilla kesämökeillä jätemaksun vuosikustannukset nousevat vajaa neljä euroa kun taas Muuramessa halpenee vajaalla parilla eurolla. Laukaassa ja Toivakassa vuosikustannus tippuu vajaalla neljällä eurolla.

Kuvaaja, joka esittelee jätehuollon vuosimaksuja vapaa-ajan asunnolla Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa.
Myös mökkiläisten jätehuollon maksut yhtenäistyvät vuodesta 2024 alkaen. Kuva: Jyväskylän seudun jätelautakunta

Esimerkkilaskelmassa vapaa-ajan asunnon 240-litrainen sekajäteastia tyhjennetään kaksi kertaa kesässä ja saman kokoinen biojäteastia neljä kertaa kesän aikana.

Perusmaksu: Laskelmassa on huomioitu myös jätehuollon perusmaksun pieni korotus. Vuonna 2024 mökkiläinen tai muu vapaa-ajan asukas maksaa perusmaksua 19,84 euroa vuodessa, eli 1,24 euroa enemmän kuin vuonna 2023.

Rivi- ja kerrostalot

Samat muutokset koskevat myös rivi- ja kerrostaloissa asuvia asukkaita Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Jyväskyläläisillä jätehuolto hieman kallistuu, muilla halpenee. Asuntoa kohti kuukausittaiset muutokset ovat kuitenkin hyvin pieniä. Jätehuollon kustannukset saattavat tippua joillain rivi- ja kerrostaloasunnoilla enimmillään kuukaudessa 0,39 euroa ja kallistua korkeimmillaan 0,42 eurolla.

20 asunnon taloyhtiö

Esimerkiksi voidaan ottaa 20 asunnon taloyhtiö, jossa 600-litrainen sekajäteastia tyhjennetään viikottain eli 52 kertaa vuodessa, samoin 240-litrainen biojäteastia. Tällöin koko taloyhtiö maksaa vuodessa Jyväskylässä yhteensä noin 74,50 euroa enemmän, Muuramessa reilu 13 euroa vähemmän, ja Laukaassa ja Toivakassa reilu 56 euroa vähemmän.

Perusmaksu: Laskelmassa on huomioitu myös jätehuollon perusmaksun pieni korotus. Vuonna 2024 rivi- tai kerrostalon asukas maksaa perusmaksua 21,08 euroa vuodessa, eli 1,24 euroa vuodessa enemmän kuin vuonna 2023.

Kuvaaja, joka esittelee jätehuollon vuosimaksuja 20 asunnon taloyhtiössä Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa.
Jos koko taloyhtiön vuosimaksut jaetaan asuntoa kohti, ovat muutokset pieniä. Kuukausitasolla jätemaksu voi pienentyä parhaimmillaan 0,24 euroa ja kallistua suurimmillaan 0,31 euroa per asunto kuukaudessa. Kuva: Jyväskylän seudun jätelautakunta

40 asunnon taloyhtiö

Toisena esimerkkinä jätehuollon kustannukset voidaan laskea 40 asunnon taloyhtiölle, jossa kaksi 600-litraista sekajäteastiaa tyhjennetään kaksi kertaa viikossa (vuodessa 208 tyhjennystä) ja kaksi 240-litraista biojäteastiaa myöskin pari kertaa viikossa (vuodessa 104 tyhjennystä). Tällöin taloyhtiö Jyväskylässä maksaisi vuodessa 203 euroa enemmän, Muuramessa vajaa 24 euroa vähemmän, sekä Laukaassa ja Toivakassa vajaa 188 euroa vähemmän.

Perusmaksu: Laskelmassa on huomioitu myös jätehuollon perusmaksun pieni korotus. Vuonna 2024 rivi- tai kerrostalon asukas maksaa perusmaksua 21,08 euroa vuodessa, eli 1,24 euroa vuodessa enemmän kuin vuonna 2023.

Kuvaaja, joka esittelee jätehuollon vuosimaksuja 40 asunnon taloyhtiössä Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassa.
Asuntoa kohti muutokset ovat pieniä. Esimerkiksi Laukaassa ja Toivakassa jätemaksu voi laskea kuukaudessa 0,39 euroa ja Jyväskylässä nousta 0,42 euroa kuukaudessa per asunto. Muuramessa taas kuukausikustannukset laskevat viisi senttiä asuntoa kohti. Kuva: Jyväskylän seudun jätelautakunta

Jäteastian pidennetty tyhjennys

Vuodesta 2024 aiempaa useamman asukkaan on mahdollista saada pidennettyä sekajäteastiansa tyhjennysväliä. Mahdollisuutta saada sekajäteastialle 8 viikon tyhjennysväli on laajennettu. Lisäksi 1–2 hengen kotitaloudet voivat jatkossa saada 12 viikon tyhjennysvälin sekajäteastialle. Uusien jätehuoltomääräysten mahdollistamien laajempien tyhjennysvälien käsittely aloitetaan vasta 1.1.2024.

“Pidentämällä jäteastian neljän viikon tyhjennysvälin kahdeksaan viikkoon, voi säästää vuodessa reilusta parista kympistä reiluun 60 euroa.”

Saana Minkkinen, johtava jätehuoltosuunnittelija, Jyväskylän seudun jätelautakunta
Kuvaaja kertoo, miten sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen voi vaikuttaa jäteastioiden tyhjennyshintoihin.
Säntillisellä kierrättämisellä voi säästää sekajäteastian tyhjennyskuluissa. Kuva: Jyväskylän seudun jätelautakunta

Mustankorkean lajittelupiha ja Laukaan pienjäteasema

Nainen ja mies seisovat jätelavan edessä ja katsovat toisiaan hymyillen silmiin. Jätelavalla näkyy erilaista käsiteltyä puujätettä. On talvi ja lunta. Takana näkyy kaksi pakettiautoa.
Mustankorkean lajittelupihalla jätteet lajitellaan omiin jätelajeihin. Lavat on järjestelty ryhmittäin, jolloin aina samasta rykelmästä löytyy useammin tarvittavat jätelajit, kuten sekajäte ja käsitelty puu.

Mustankorkean jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla pienkuormamaksujen hinnat pysyvät samoina henkilöautoilla, mutta nousevat pakettiautoilla. Uusilla hinnoilla tavoitellaan samaa yhdenmukaisuutta kuin jäteastioiden tyhjennyshinnoissakin. Aiemmin pakettiauton laskennallinen kuutiohinta on ollut huomattavasti edullisempi kuin henkilöauton maksama hinta kuutioissa laskettuna.

“Pakettiauton pienkuormamaksu nousee ensi vuonna 25 eurosta 40 euroon. Vastaavasti pakettiauton ja peräkärryn pienkuorman hinta nousee aiemmasta 40 eurosta 55 euroon. Näin pienkuormamaksut ovat tasapuolisempia nykyiseen verrattuna kuutioissa laskettuna, tuopa asukas meille jätteitä minkälaisella autolla tahansa.”

Esko Martikainen, toimitusjohtaja

Myös puutarhajätteen tuojilla hinta nousee aavistuksen. Aiemmin risuja, haravointijätettä ja orapihlajaa on saanut tuoda 12,50 euron päivämaksulla, mutta vuonna 2024 päivämaksu on 12,80 euroa.