Lähikuvassa käsi tankkaamassa biokaasua autoon

Kun vuosi tulee päätökseen on hyvä katsoa taaksepäin, kiteyttää kuluneen vuoden tunnelmia ja siirtää samalla katseet myös tulevaan. Lue blogista toimitusjohtaja Esko Martikaisen ajatuksia biokaasulaitoksen menneestä vuodesta, biokaasun kysynnän kehityksestä ja kaasuautoilun tulevaisuudesta.

Biokaasun kuluneen vuoden kuulumiset

“Kaasun vakaa tuotanto, toimivat tankkausasemat ja kasvava kaasun kysyntä ovat ilon aiheita tässä pitkässä taipaleessa, mitä biokaasun ekosysteemin rakentamisessa on käyty läpi keväästä 2016 lähtien.“ Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen kiteyttää kysyttäessä kuluneen vuoden tunnelmista. 

Martikainen kertoo, että kuluneen vuoden aikana Mustankorkealla sijaitsevaa biokaasulaitosta ollaan hiottu lopulliseen kuntoonsa, jotta biokaasun tuotantoprosessi saadaan kaikilta osin viimeisteltyä. Elokuussa 2019 toimintaan saadun uuden kaasunjalostusyksikön avulla yhtiö on pystynyt tuottamaan erittäin korkealaatuista liikennekaasua henkilö-, paketti- ja kuorma-autoilijoiden tarpeisiin. 

“Hyvä, vaikkakin kallis investointi on toiminut loistavasti. Siitä lähtien kun uusi jalostusyksikkö saatiin toimimaan, emme ole joutuneet turvautumaan lainkaan ostokaasuun. 100% siitä biokaasusta, jota olemme myyneet, on itse tuotettua”, Martikainen iloitsee. 

Kuluneen vuoden suurin haaste on ollut mädätteen kuivaaminen ja kuivamädätysprosessiin liittyvän laitteiston saaminen kuntoon. Koronakin pisti kapuloita rattaisiin matkustuskieltoineen ja laitteiston viimeistelyä päästiin jatkamaan vasta elokuussa. 

“Mädätteen kuivaamisessa on ollut tänä vuonna ongelmia, mutta haaste alkaa viimein olla selätetty. Kaasuntuotanto ja – jalostus ovat kaikesta huolimatta toimineet erittäin hyvin. Tuotamme lähes puhdasta metaania, joka on täysin fossiilista maakaasua vastaavaa mutta matalampien hiilidioksidipäästöjen vuoksi ympäristön kannalta puhtaampaa.” Esko Martikainen toteaa. 

Myyntiennätyksiä koronasta huolimatta

Biokaasun myynti on sujunut Martikaisen mukaan yli yhtiön odotusten sen jälkeen kun kaasua päästiin tankkaamaan uudelleen lähes vuoden kestäneen tauon jälkeen elokuussa 2019. 

“Biokaasun myynti on ylittänyt omat arviomme. Oltaisiin varmasti päästy suurempiinkin lukuihin, mutta korona hieman pudotti tahtia maalis-huhtikuun aikana. Toukokuussa myynti lähti uudelleen nousuun ja heinäkuussa kaasua myytiin jo enemmän kuin helmikuussa. Lokakuussa teimme jälleen myyntiennätyksen kun biokaasua oli tankattu kahdesta pisteestämme yhteensä yli 53 000 kg.”. 

Ennätysmyyntien takana on Martikaisen mukaan kaasuautojen määrän kasvu Jyväskylässä sekä koko Keski-Suomessa. Traficomin tilastojen mukaan alueella oli syyskuun 2020 lopussa 771 kaasukäyttöistä autoa, kun edellisen vuoden lopussa luku oli 672. Myös ammattiautoilijoille tarjottavien yrityskorttien määrä on kasvanut entisestään. Keski-Suomen teillä biokaasulla kulkee jo neljä linja-autoa, kymmenkunta taksia sekä useita tavarankuljetusautoja. Myös Jyväskylän kaupungilla on käytössään jo lähes 50 kaasukäyttöistä henkilöautoa. Biokaasun myynti jakautuu Martikaisen mukaan suurinpiirtein puoliksi yksityis- ja ammattiautoilijoiden kesken. Mustankorkean edellyttää biokaasun käyttöä luonnollisesti myös omassa toiminnassaan. 

“Meidän toiminta-alueella on tällä hetkellä jo yhdeksän biokaasulla kulkevaa jäteautoa ja keväällä niitä tulee kaksi lisää. Tällä tavoin olemme omalta osaltamme vähentämässä koko alueen hiilidioksidipäästöjä.” Esko Martikainen korostaa. 

Miltä tulevaisuus näyttää biokaasun kysynnän suhteen? 

Mikäli kaasun kysynnän kehitys jatkaa kasvuaan, Martikainen kertoo, että yhtiön on ryhdyttävä toimiin tuotannon lisäämiseksi ja biopolttoaineen raaka-aineen hankinnan tehostamiseksi. 

“Jos kaasun myynti ja kysyntä jatkavat samalla tavoin kasvua kuin tähän mennessä, vuoden-parin päästä voimme olla siinä tilanteessa, että emme pysty tämän hetkisellä kapasiteetilla ja materiaalilla vastaamaan kysyntään. Reaktorit ovat kuitenkin sellaisia, ettei niihin pysty määräänsä enempää syöttämään materiaalia. Meillä on varaukset kahdelle lisäreaktorille, mutta silloin tulee kysymys myös siitä, mistä saamme kaiken sen tarvittavan massan, jota reaktoreihin syötettäisiin.” Martikainen puntaroi. 

Biokaasun kysynnän kehitykseen taas vaikuttaa Martikaisen mukaan erityisesti kaasuautoilun lainsäädäntöön liittyvät asiat. 

“Yksi kysyntään vaikuttava asia on se, muuttuuko nykyinen EU:n hiilidioksidipäästöjen mittaustapa pakoputken päästä tehtävästä mittaamisesta esimerkiksi koko valmistuksen huomioivaan elinkaaripäästömittaukseen. Lisäksi mietinnässä on se, huomioidaanko tulevaisuudessa päästöissä uusiutuvan polttoaineen eli biokaasun ero maakaasusta. Myönteinen muutos biokaasun näkökulmasta alentaisi biokaasun laskennallisia päästöjä niin, että autonvalmistajatkin kiinnostuisivat sähköautojen lisäksi myös enemmän kaasuautojen kehittämisestä.”

Toinen biokaasun kysyntään vaikuttava lainsäädännön muutos liittyy jakeluvelvoitteeseen. 

“Nyt on valmisteilla myös jakeluvelvoitteen muutos, eli se, että ne toimijat, jotka myyvät fossiilisia polttoaineita, joutuvat velvoitteen myötä myymään tietyn osan myös uusiutuvaa polttoainetta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos toimija myy maakaasua niin tietyn osan siitä maakaasusta tulee olla biokaasua, jotta sitä pystyy ylipäätään myymään. Tämä lisää asiantuntijoiden mukaan biokaasun kysyntää huomattavasti etenkin kun raskaan liikenteen ainoa todellinen vaihtoehto dieselille on nesteytetty kaasu, koska sen toimialan sähköistyminen on tuskin todellisuutta vielä pitkään aikaan. “

Kaasuautoilu kannattaa vielä pitkälle tulevaisuuteen

Esko Martikainen hankki itselleen kaasuauton syksyllä 2016 ja on siitä asti ollut tyytyväinen ympäristöystävälliseen valintaansa.

“Useissa keskusteluissa on tullut ilmi, että kaasuautoon vaihtaneet ihmiset kokevat tehneensä ekoteon siirtyessään kaasuautoilijoiksi. Tällä seudulla kaasuautoilun kasvun draiveri on varmasti ollut se, että täältä saa taatusti puhdasta, jätteistä valmistettua ja paikallisesti tuotettua biokaasua.” 

Ympäristöystävällisyyttä korostavilla autoilijoille on tänä päivänä tarjolla todella runsaasti valinnanvaraa sähköautojen ja hybridien lisäksi myös kaasuautoissa. Vaikka sähköautoilusta ja liikenteen sähköistymisestä puhutaankin nyt paljon, eivät kaasuautot ole jäämässä syrjään vielä pitkään aikaan. 

“Kaasuautoilla voi ajaa vielä monta vuotta eteenpäin huolimatta siitä, mitä lainsäädännössä tai uusiutuvien polttoaineiden kehityksessä tapahtuu. Kaasun jakelijoita ja kaasuasemia on suunnitteilla koko ajan lisää ja ne eivät tunnetusti ole lyhytikäisiä investointeja. Biokaasulle ja kaasuautoille tulee olemaan vielä pitkään kysyntää ja tarjontaa.” Esko Martikainen vakuuttaa kaasuauton harkintaa pohtiville. 

Haluatko tietää lisää kaasuautoilusta tai biokaasun tuotannosta? Lue myös muita Kaasutellaan -blogimme kirjoituksia.