Mies tankkaa valkoista biokaasuautoaan

Biokaasun kysyntä on kasvanut voimakkaasti kuluneen vuoden aikana. Mustankorkealla on pyritty vastaamaan kovaan kysyntään optimoimalla biokaasulaitoksen toimintaa ja hankkimalla kaasua mahdollisuuksien mukaan myös muilta tuottajilta. Kyseessä on kuitenkin valtakunnallinen haaste, johon ei ole pikaratkaisuja. Tässä blogissa vastaamme biokaasuautoilijoiden ajankohtaisiin kysymyksiin.

Kysymys: Miksi Mustankorkea ei nosta biokaasun tuotantokapasiteettia tai investoi kaasun tuotannon kasvattamiseen?

Mustankorkea on ensisijaisesti kuntalaisten jäteyhtiö, ja paikallinen biokaasu syntyy kuntalaisilta ja kaupoista kerätystä biojätteestä. Laitoksen biokaasutuotanto on suoraan riippuvainen kunnissa syntyvän ja kierrätettävän biojätteen määrästä.

– Valitettavasti raaka-ainetta (eli biojätettä) ei ole saatavilla riittävästi, jotta tämän hetken kasvaneeseen kysyntään voitaisiin vastata, kertoo Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Vuosittain Mustankorkealle tulee noin 13 000–14 000 tonnia biojätettä. Kaikki kerätty biojäte jalostetaan liikenteen käyttöön biokaasuksi. Vuonna 2021 Mustankorkealla tuotettiin tammi-heinäkuussa 395 000 kiloa jalostettua biokaasua. Tänä vuonna vastaava luku on noin 450 000 kiloa. Biokaasua on tähän mennessä tuotettu siis noin 15 % enemmän kuin viime vuonna. Biokaasun kysyntä on kuitenkin kasvanut sitäkin vauhdikkaammin, mikä näkyy kaasuautoilijoille harmillisesti jonoina tankkausasemalla sekä biokaasun jakeluhaasteina. Nykyisillä biojätemäärillä tuotantokapasiteettia ei kuitenkaan voida enää kasvattaa.

Laskennallisesti Mustankorkean biokaasu riittää vuositasolla noin 800 henkilöautolle, kun puhutaan autosta, jolla ajetaan vuositasolla noin 20 000 kilometriä ja jonka keskimääräinen kulutus on 5 kg/100 km. Kaasuautoja Mustankorkean toiminta-alueella Keski-Suomessa on noin 900 kappaletta (luku sisältää sekä henkilöautot että raskaat ajoneuvot), joten pelkästään Mustankorkealla tuotettu liikennebiokaasu ei riitä alueen kaikille autoilijoille. Mustankorkean biokaasulla kulkee myös huomattava määrä raskasta liikennettä, joiden keskikulutus on noin 30 kg/100 km. 

Kysymys: Mistä haasteet biokaasun jakelussa johtuvat?

Biokaasun kysyntä on kasvanut kiivaasti koko Suomessa. Kysynnän nopeaan kasvuun ovat vaikuttaneet ensisijaisesti bensan, dieselin ja maakaasun hinnan nousu. Kaasuautoilijat ovat siirtyneet tankkaamaan pääsääntöisesti biokaasua maakaasun sijaan, mikä aiheuttaa haasteita biokaasun riittävyydessä.

Mustankorkealla on neuvoteltu myös biokaasun ostamisesta muilta biokaasulaitoksilta, tavoitteena tasata biokaasun kulutushuippuja. Liikennebiokaasun menekki on kuitenkin kasvussa ympäri Suomen, minkä vuoksi muilla biokaasun tuottajilla jää ylijäämäkaasua yhä harvemmin myytäväksi. 

Kysymys: Miksi Seppälän biokaasuasema on usein kiinni?

Jätekeskuksen tankkausasemalle biokaasu siirtyy suoraan putkia pitkin, kun taas Seppälään kaasu viedään siirtokonteilla. Kysynnän ollessa voimakasta ehditään kaikki kaasu myydä jätekeskuksella, jolloin siirtokontteihin ei yksinkertaisesti riitä kaasua Seppälään vietäväksi. 

Kun Seppälän asema silloin tällöin saadaan auki, kurvaa moni kaasuautoilija sinne aseman keskeisen sijainnin vuoksi. Seppälään siirretty kontillinen kaasua myydäänkin loppuun parhaimmillaan tunneissa.