Ympäristökysymykset askarruttavat myös raskaan tieliikenteen päätöksenteossa, jossa mietitään yhä enemmän kestävää kehitystä. Suomessa on linjattu tavoite liikenteestä aiheutuvien kasvihuonepäästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Raskaalla liikenteellä on selvästi osuutensa tässä tavoitteessa, mutta kannattaako biokaasun käyttöön siirtyä?

Tästä on kyse

  • Raskaasta liikenteestä aiheutuu vuosittain kolmasosa kaikesta Suomen liikennesektorin päästöistä.
  • Tällä hetkellä yksi harvoista raskaan liikenteen päästöjä nopeasti ja merkittävästi vähentävä keino on käyttää biokaasua polttoaineena. 
  • Muut uusiutuvat energiat ja vaihtoehdot, kuten raskaan liikenteen sähköistäminen, eivät ole vielä tätä päivää. 
  • Liikennebiokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuuksia on Suomessa selvitetty tuotantoyksiköiden kannattavuuden ja raaka-aineen riittävyyden osalta. Kokonaisanalyysi koko Suomen mittakaavassa puuttuu vielä liikennekäytön osalta.

Biokaasu on oivallinen polttoaine raskaan liikenteen käyttöön

Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde ja kestävän kehityksen sekä ilmastonmuutoksen torjumisen näkökulmasta oivallinen valinta. Kannattavuutta kaasulla kulkeviin raskaisiin autoihin lisää entisestään se, että ne ovat hankintahinnaltaan ja suorituskyvyltään verrannollisia perinteisiin ajoneuvoihin. 

Biokaasulla kulkevilla autoilla ei ole ainoastaan positiivinen vaikutus suuremman mittakaavan ilmastonmuutoskysymyksiin. Kaasulla kulkevien ajoneuvojen pienhiukkaspäästöt ovat alhaisemmat verrattuna muihin raskaissa ajoneuvoissa käytettyihin tekniikoihin. Tällä on merkittävä positiivinen vaikutus etenkin kaupunkiajossa alueiden ilmanlaatuun. 

Kirsikkana kakun päällä, biokaasulla kulkevan raskaan kaluston eduiksi lukeutuu myös parantunut jätteiden käsittely ja myönteiset vaikutukset aluetaloudelle. Mustankorkean jätekeskuksen jäte on kerätty paikallisesti 75 kilometrin säteeltä. Paikallinen raaka-aine myös jalostetaan sekä käytetään paikallisesti – joka on kiertotaloutta ja kotimaan energiantuotantoa parhaimmillaan.

Entäpä raskaan liikenteen sähköistäminen? Vaikka sähköautoilu on ympäristön kannalta varteenotettava vaihtoehto, on raskaalla liikenteellä vielä matkaa sähköistämiseen. Pitkät matkat ja raskaalla liikenteellä suuret liikuteltavat massat asettavat haasteita sähköistämiselle sekä sähkön varastoinnin että lataamisen osalta. Käytännössä raskaan liikenteen kalustossa akut painaisivat jopa tuhansia kiloja. Tämän vuoksi biokaasu on raskaalle liikenteelle potentiaalisin vaihtoehto.

Mustankorkealla biokaasutellaan tulevaisuuteen

Raskas liikenne aiheuttaa huikean kolmanneksen Suomen tieliikenteen päästöistä ja tämä on huomioitava kestävän kehityksen kysymyksissä. Onkin selvää, että myös raskaassa tieliikenteessä on ennen pitkää siirryttävä henkilöautojen perässä kohti vaihtoehtoisia käyttövoimia. 

Ja sille tielle olemme lähteneet: Mustankorkealla ajaa päivittäin biokaasulla kulkevia jäteautoja. Tällä hetkellä Mustankorkean 19 jäteautosta 13 on biokaasulla toimivia. Sen lisäksi Mustankorkean kolme pienempää kuorma-autoa kulkee kaasulla. Tulevaisuudessa kasvatamme kaasuautojen määrää uusien hankintojen yhteydessä. Tavoitteenamme on painaa omat liikennepäästömme alas ja siksi edellytämme kaasukäyttöisiä autoja kilpailuttaessamme jätekuljetuskumppaneita.

Olemme ylpeästi edelläkävijöitä Suomessa raskaan liikenteen biokaasuautoilussa ja meillä on suhteellisesti eniten biokaasulla kulkevaa kalustoa. Biokaasun potentiaali on Suomessa merkittävä ja haluamme omalla toiminnallamme innostaa ja kehittää myös raskaan liikenteen toimijoita kohti ympäristöystävällistä autoilua.