Kuvassa biokaasulaitoksen työntekijä tarkistaa laitteistoa.

Mustankorkealla otettiin juuri tärkeä askel vieläkin ympäristöystävällisempään suuntaan, kun kaatopaikalla syntyvää kaasua saatiin hyötykäyttöön biokaasulaitoksen lämmitykseen.

Etsinnässä käyttötarkoitus vanhan kaatopaikan metaanille

Vaikka nykyään jätteet lajitellaan tehokkaasti ja käsitellään kunkin jätelajin mukaisella tavalla, siitä ei ole vielä kovinkaan pitkä aika, kun kaikki kotitalouksilta tullut jäte kipattiin kaatopaikalle yhteen ja samaan paikkaan. Mustankorkealla tämä aiempina vuosikymmeninä kertynyt sekajäte on vanhalla kaatopaikalla, joka sijaitsee nykyisen vaaka-aseman oikealla puolella. Myös nykyisellä kaatopaikalla on ennen vuotta 2016 sinne kipattua sekajätettä.

Kun kaatopaikkajätteen seassa on orgaanista eli maatuvaa jätettä (esimerkiksi ruokaa ja puuta), syntyy siitä hapettomissa olosuhteissa metaania, joka on voimakkaasti ilmaston lämpenemiseen vaikuttava kasvihuonekaasu. Metaanin päätymistä ilmakehään on ehkäisty imemällä se kaasunkeräyskaivojen avulla vaaka-aseman vieressä olevalle kaatopaikkakaasun pumppaamolle, missä se on poltettu soihduissa. Tällä tavalla metaanin sijaan ilmaan on vapautunut hiilidioksidia, joka on huomattavasti metaania vaarattomampaa. Kaatopaikkakaasua on aiemmin hyödynnetty myös sähkön tuotannossa ja kiinteistöjen lämmittämisessä Alvan kaukolämpöverkon kautta. Niistä jouduttiin kuitenkin luopumaan, koska laitteistot tulivat käyttöikänsä päähän.

Kaatopaikalla syntyvä metaani – tai toisin sanottuna biokaasu – on kuitenkin käyttökelpoista myös polttoaineena, joten kaikkein järkevintä se on hyödyntää siihen tarkoitukseen. Sopivaa ratkaisua tähän oli etsitty jo pidemmän aikaa, ja alkuvuoden 2024 aikana sellainen vihdoin löytyi.

Toteutuskelpoinen ratkaisu löytyi selvitysten kautta

Jo vuoden 2023 puolella selvitettiin mahdollisuutta hyödyntää kaatopaikkakaasua biokaasu- ja kompostointilaitosten tarvitseman sähkön- ja lämmöntuotannossa CHP-moottorin avulla. Suunnitelma kaatui lopulta siihen, että kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus osoittautui liian alhaiseksi yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon. 

Tästä kuitenkin jalostui vaihtoehtoinen suunnitelma, joka saatiin kuin saatiinkin toteutumaan: kaatopaikkakaasu ohjataan kaasupumppaamosta lähtevää putkea pitkin biokaasulaitoksen kattilaan ja käytetään sitä kautta biokaasulaitoksen ja prosessin lämmitykseen.

– Emme siis tuota kaatopaikkakaasusta sähköä, vaan pelkkää lämpöä. Tätä ennen lämmitykseen on käytetty biokaasulaitoksessa valmistettua biokaasua ja sen varavaihtoehtona polttoöljyä, kertoo biokaasulaitoksen laitospäällikkö Timo Kautto

“Putkistoon liittyvien muutostöiden tekeminen vaati lupien hakemista Tukesilta. Projektin yhteydessä paransimme biokaasulaitoksen kattilan käyttöturvallisuutta, mikä oli myös järkevä panostus.”

Timo Kautto, laitospäällikkö
MIes katsoo pipo päässä ja huomiovaatteissa vienosti hymyillen kameraan

Kaatopaikkakaasun hyötykäyttö on kaikkien etu

Kaatopaikkakaasun käyttöön saaminen biokaasulaitoksen lämmitykseen on useastakin näkökulmasta erittäin positiivinen asia: se tuo hyötyjä niin ympäristölle kuin Mustankorkealle ja sen asiakkaillekin.

  • Energiaa ei enää kulu hukkaan, vaan sitä pystytään hyödyntämään entistä tehokkaammin.
  • Kaatopaikkakaasun soihduttamisen aiheuttamilta hiilidioksidipäästöiltä vältytään ja polttoöljyn käyttöä biokaasulaitoksen lämmityksessä pystytään vähentämään.
  • Biokaasulaitoksessa tuotettua biokaasua riittää enemmän myyntiin autoilijoille, kun sitä ei enää tarvitse käyttää biokaasulaitoksen lämmitykseen.