Biokaasun tankkausletku auton tankkiin suunnattuna.

Mitä kaasuautoilijan tarvitsee tietää biokaasun ja maakaasun eroista? Kokosimme tähän artikkeliin liikennekaasujen yhtäläisyydet ja erottavat tekijät. Tärkeimpänä nousee esille ympäristönäkökulma. 

Sama aine, eri syntymekanismi

Biokaasulla ja maakaasulla on paljon yhteistä. Ne ovat samaa kemiallista ainetta eli metaania (CH4), ja molemmat toimivat kaasuauton polttoaineena. Autoilijan kannalta ei siis ole käytännön väliä sillä, kumpaa liikennekaasua autoonsa tankkaa – tai tankkaako vaikka molempia vuorotellen. Auton toimintaan se ei vaikuta.  

Suurin ero biokaasun ja maakaasun välillä onkin niiden ympäristövaikutuksissa. Vaikka molemmilla polttoaineilla auton pakoputken päästä mitattavat hiilidioksidipäästöt ovat noin 20 % pienemmät kuin vastaavan bensiinikäyttöisen auton, biokaasun ja maakaasun syntymekanismi on päästöjen näkökulmasta hyvin erilainen. Tämän takia niiden todellinen hiilijalanjälki on aivan eri luokkaa.

Maakaasu ja biokaasu lyhyesti

Maakaasu on fossiilinen polttoaine, joka syntyy pitkän ajan kuluessa maankuoren sisällä. Muihin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna maakaasu kuitenkin aiheuttaa vähemmän saasteita. Kolmasosa maapallon maakaasuvarannoista sijaitsee Venäjällä.

Biokaasu on uusiutuva ja ympäristöystävällinen polttoaine. Sitä valmistetaan biokaasulaitoksissa biohajoavista jätteistä, joita kotitaloudet, yritykset ja teollisuus tuottavat. Biokaasua syntyy myös luonnossa mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa.

Mistä maakaasun ja biokaasun erot ympäristövaikutuksissa syntyvät?

Koska maakaasu on peräisin maan sisältä, sen hyödyntäminen lisää suoraan ilmakehän hiilidioksidikuormitusta. Biokaasun tuotannosta sen sijaan ei aiheudu yhtään enempää hiilidioksidipäästöjä kuin mitä sen raaka-aineet muutenkin aiheuttaisivat hajotessaan. Kun biokaasua käytetään polttoaineena, siitä vapautuva hiilidioksidi on siis hiilidioksidia, joka päätyisi ilmakehään joka tapauksessa. Siksi biokaasu lasketaan liikennepolttoaineena nollapäästöiseksi.

Suomen maaperästä ei löydy maakaasua, joten maakaasu joudutaan aina tuomaan ulkomailta. Sen tuotanto vaatii poraamista maan alta, mikä myös kasvattaa maakaasun hiilijalanjälkeä. Suomessa käytettävä biokaasu puolestaan tuotetaan pääsääntöisesti paikallisesti eri puolilla maata, jolloin sen kuljetuksesta ei aiheudu erillisiä päästöjä. Myös biokaasun tuotantoprosessi on hyvin vähäpäästöinen.

On arvioitu, että biokaasun käyttö polttoaineena vähentää auton kasvihuonekaasupäästöjä noin 85 % verrattuna bensiiniin, kun huomioidaan polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt. Maakaasulla vastaava vähennys on noin 25 % eli huomattavasti pienempi.

Biokaasun bonuksina pienempi hinta ja oman seudun etu

Biokaasun eduksi kääntyy myös sen maakaasua matalampi hinta. Helmikuussa 2024 biokaasun hinnat eri puolilla Suomea liikkuvat noin 1,70–1,80 eurossa/kg ja maakaasun hinta on noin 2,05 euroa/kg.

Saatavuuden näkökulmasta biokaasu on toisinaan heikommassa asemassa, sillä sitä pystytään valmistamaan vain sen verran kuin tuotantoon on saatavilla materiaalia eli paikallista biojätettä. Saatavuuskatkojen aikana ei onneksi ole ongelma tankata tilapäisesti maakaasua, sillä kaikki kaasuautot toimivat näillä molemmilla.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä biokaasun hyötynä on vielä mainittava, että sen valmistaminen ja käyttäminen koituu oman alueen hyväksi. Biokaasun käyttö tukee seudun omavaraisuutta, kiertotaloutta sekä työllisyyttä.