Biojäteastian tyhjennykset tihenevät joissakin omakoti- ja paritaloissa sekä pienissä 3-4 huoneiston taloyhtiöissä toukokuussa. Kesällä biojäteastia tyhjennetään kahden viikon välein.

Kesäkausi alkaa myös osalla biojäteastioista. Jos asukas on tilannut biojäteastiansa tyhjennyksen ns. kesä- ja talvirytmillä, alkaa biojäteastiallasi toukokuussa tiuhempi tyhjennysväli. Se tarkoittaa, että biojäteastia tyhjennetään omakotitaloissa, paritaloissa ja 3-4 huoneiston taloyhtiöissä kahden viikon välein, kun talvisin astia on tyhjentynyt neljän viikon välein. Muutos ei koske asukkaita, joiden biojäteastiat tyhjennetään ympäri vuoden kahden viikon välein. Tyhjennysvälit pohjautuvat Jyväskylän seudun jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin.

Biojätteen pisimmät tyhjennysvälit:

  • 1-4 huoneistoa: talvisin 4 viikkoa > kesäisin 2 viikkoa
  • 5-9 huoneistoa: talvisin 2 viikkoa > kesäisin 1 viikko
  • suuremmissa taloyhtiöissä muutoksia ei ole, vaan tyhjennysväli on aina yksi viikko, syväkeräyssäiliöillä 3 viikkoa

”Siirtymä tapahtuu vaiheittain oman alueen tyhjennysrytmin puitteissa ja syksyllä tyhjennysväli muuttuu takaisin pidempään rytmiin automaattisesti niillä asiakkailla, jotka tyhjennyksen ovat tilanneet kesä- ja talvirytmissä”, kertoo Mustankorkean asiakaspalveluesimies Leena Hattunen.

Muista myös pestä biojäteastia

Biojäteastia tulisi pestä kaksi kertaa vuodessa ja sekajäteastia kerran vuodessa. Jäteastioiden pesut ovat jätehuoltomääräyksiin perustuva velvollisuus, mutta toki itsellekin on mukavampaa vierailla puhtaalla jäteastialla.

Omakotitalot ja alle viiden huoneiston kiinteistöt hoitavat lähtökohtaisesti jäteastioiden pesut itse, mutta halutessaan he voivat myös tilata pesun, mikäli se sopii urakoitsijan reitille. Tilaus kannattaa tehdä ajoissa. Omakotitaloihin jäteastianpesu tilataan Mustankorkean asiakaspalvelusta, jonka yhteystiedot löydät täältä. Hinnastoon pääset tutustumaan täällä valitsemalla ensin asuinpaikkakuntasi. Pesuhinnat löytyvät hinnastojen loppupuolelta.

Jos astiat pestään itse, kannattaa pesuainetta valitessa huomioida ympäristöystävällisyys. Esimerkiksi mäntysuopa on melko ympäristöystävällinen pesuaine, sillä sen ainesosat hajoavat maaperässä nopeasti. Mäntysuovan sisältämät hartsihapot ovat kuitenkin haitallisia kaloille, joten mäntysuopaa ei saisi päästää suoraan vesistöihin. Tästä syystä mäntysuopaa sisältävä pesuvesi tulisikin ohjata asianmukaisesti viemäriin.

Samalla, kun jäteastioita pesee omakotitaloissa ja pienissä alle viiden huoneiston taloyhtiöissä, kannattaa tarkistaa jäteastian kunto. Tärkeintä on, että kansi on kiinnitetty jäteastiaan ja renkaat pyörivät.

Vähintään viiden huoneiston taloyhtiöllä pesut tehdään Mustankorkean kuljetuskumppanien toimesta automaattisesti. Sekajäte-, muovi-, kartonki-, lasi- ja metalliastiat pestään kerran vuodessa, biojäteastiat taas pari kertaa vuodessa.