Jätemaksut nousivat tänä vuonna Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Vaikka jätemaksut nousivat, Jyvässeudulla on edelleen keskihintaiset tai keskitasoa edullisemmat jätemaksut verrattuna muuhun Suomeen.

Tämän vuoden alusta alkaen omakotitalot maksavat kuukaudessa hieman reilun euron enemmän kuin viime vuonna. Kerrostaloasunnoilla nousu on reilu 30 senttiä kuukaudessa. Jätemaksuista päättää Jyväskylän seudun jätelautakunta, joka vahvisti uudet jätemaksut 2.12.2021.

”Koko Suomen mittakaavassa Mustankorkean jätemaksut ovat kuitenkin edelleen keskitasoa tai sitä edullisempia. Tässä meitä edesauttavat kohtuullisen iso asukaspohja, keskitetysti kilpailutetut kuljetukset sekä toimialueen kompakti koko, jonka ansiosta etäisyydet eivät ole kohtuuttoman pitkiä”, kertoo Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Kiinteistön jätemaksut koostuvat perusmaksusta sekä jäteastioiden tyhjennysmaksusta, johon kuuluvat jätteen kuljetus ja käsittely. Jätteiden käsittelymaksu on kaikille sama, mutta kuljetuksissa on paikkakuntakohtaisia eroja.

”Kuljetushinnat vaihtelevat alueittain urakoitsijoiden ja alueen etäisyyksien mukaan. Meidän toimialueellamme kuljetukset ovat halvimmat Jyväskylässä ja Muurame tulee toisena. Laukaassa ja Toivakassa kuljetushinnat ovat hieman korkeammat”, Martikainen kertoo.

 

Jäteastioiden tyhjennyshinnat Jyvässeudulla:

Jätekuljetusten hinta nousi tänä vuonna 9,3 prosenttia. Tästä 5,3 prosenttia johtuu kuljetusten kustannusindeksin noususta. Loput neljä prosenttia johtuu lisääntyneistä asiakaspalvelun ja kuljetusten järjestämisen henkilöstökuluista.

”Asiakaspalvelukontaktien määrä on noussut. Viime vuonna niitä oli 50 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ihmiset arvostavat henkilökohtaista palvelua ja asiakaspalveluamme selkeästi tarvitaan”, Martikainen sanoo.

Lisäksi asiakaspalvelijoiden työ koostuu autopäätepalautteiden käsittelystä. Niihin kuljettajat kirjaavat havaintojaan keräysreitiltä, esimerkiksi jäteastian eteen pysäköidystä autosta tai tekemättömistä lumitöistä. Myös nämä vaativat yhteydenottoa asiakkaaseen. Autopäätepalautteiden määrä on kasvanut vuodesta 2017 jopa 145 prosenttia.

Myös Laukaan ja Toivakan liittyminen järjestettyyn jätehuoltoon on kasvattanut yhteydenottojen määrää.

 

Seka- ja biojätteen käsittelyhinnat nousivat tänä vuonna viisi prosenttia. Sekajätteen hinnannousu johtuu siitä, että siirtokuormaus-, kuljetus- ja käsittelyhinnat hyötyvoimalaitoksella Tampereella ovat nousseet. Biojätteen korotusten taustalla ovat käsittelykustannusten nousu.

– Jätehuollon perusmaksu sekä Mustankorkean jätekeskuksen ja Laukaan pienjäteaseman vastaanottomaksut pysyvät kuitenkin ennallaan, Martikainen toteaa.

 

Jätemaksujen muutokset vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna

  • Omakotitaloilla Jyväskylässä 1,04 €, Muuramessa 1,21 € sekä Laukaassa ja Toivakassa 1,30 € kuukaudessa
  • 20 huoneiston kerrostaloasunnolla Jyväskylässä 0,33 €, Muuramessa 0,36 € sekä Laukaassa ja Toivakassa 0,39 € kuukaudessa per asunto
  • 40 huoneiston kerrostaloasunnolla Jyväskylässä 0,41 €, Muuramessa 0,41 € sekä Laukaassa ja Toivakassa 0,45 € kuukaudessa per asunto
  • Vapaa-ajan asunnolla Jyväskylässä 2,25 €, Muuramessa 2,65 € sekä Laukaassa ja Toivakassa 2,84 € vuodessa