Nainen laittaa roskapussia biojäteastiaan, mies sekajätteisiin

Vuosi 2024 tuo muutoksia myös jätehuoltomääräyksiin. Esimerkiksi sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää tietyin edellytyksin jopa kahdeksaan tai 12 viikkoon. Lisäksi ulkona olevien biojätesäkkien käyttökielto jatkuu yhä. Biojätettä taas ei saa jatkossa kompostoida lantalassa tai vanhassa pakastimessa tai jääkaapissa. Jäteastioita taas voidaan tyhjentää jatkossa myös arkipyhinä ja tarvittaessa viikonloppuisin.

Jätehuoltomääräykset ovat sitovia paikallisia määräyksiä, joilla varmistetaan toimiva jätehuolto. Ne toimivat jätelainsäädännön toimeenpanon välineenä alueelliset erityispiirteet huomioiden. Jätehuoltomääräykset koskevat jätehuollon toteutumista asuinkiinteistöillä sekä jätteiden kuljettamista.

Koska jätelaki uudistui vuonna 2021, tuli myös jätehuoltomääräysten päivittäminen ajankohtaiseksi. Alueemme jätehuoltoviranomainen on tehnyt jätehuoltomääräysten päivittämistä yhteistyössä Mustankorkean sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Myös asukkailla oli mahdollisuus antaa mielipiteitä jätehuoltomääräyksiin valmistelun aikana. Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 2.11.2023 Jyväskylään, Laukaaseen, Muurameen ja Toivakkaan uudet jätehuoltomääräykset.


Pidennetty sekajäteastian tyhjennysväli

Bio- ja sekajäteastiat omakotitalon pihalla
Omakotitaloissa tarvitaan omat jäteastiat sekajätteelle ja biojätteelle.

Uusien jätehuoltomääräysten ansiosta aiempaa useampi kotitalous voi jatkossa saada pidennettyä sekajäteastiansa tyhjennysväliä. Tyhjennysväliä voi pidentää tietyin ehdoin jopa kahdeksaan tai 12 viikkoon.

Lajitellaanko teillä ahkerasti? Jos lajittelette kotinne jätteet säntillisesti (lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset, metalli ja paperi), eikä sekajäteastiaan kerry paljon jätteitä, on sekajäteastian tyhjennysväliä mahdollista pidentää. Lisäksi edellytyksenä on biojätteen lajittelu joko omaan biojäteastiaan tai kompostoriin.

Ehdot 8 viikon tyhjennykselle

Pidennetyn tyhjennysvälin saamiseen vaikuttaa kodin sijainti sekä ennen kaikkea kodin henkilömäärä ja sekajäteastian koko.

Kiinteistön sijaintiHenkilömäärä kiinteistölläJäteastian koko
Koko toimialueella*1–3 hlö120–140 litraa
Koko toimialueella1–6 hlö240 litraa
Asemakaavan ulkopuolisella alueella1–8 hlö360–660 litraa
*Toimialueella tarkoitetaan Mustankorkean toimialuetta eli Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Toivakka

Ehdot 12 viikon tyhjennykselle

Lisäksi 1–2 hengen kotitaloudet voivat jatkossa saada 12 viikon tyhjennysvälin sekajäteastialle.

Kiinteistön sijaintiHenkilömäärä kiinteistölläJäteastian koko
Koko toimialueella*1–2 hlö120–240 litraa
*Toimialueella tarkoitetaan Mustankorkean toimialuetta eli Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Toivakka

Miten haen pidempää tyhjennysväliä?

Uusien jätehuoltomääräysten mahdollistamia pidempiä tyhjennysvälejä on mahdollista hakea vasta 1.1.2024 alkaen. Pidennettyä sekajäteastian tyhjennysväliä täytyy hakea jätehuoltoviranomaiselta erillisellä ilmoituksella. Huomaathan, että et voi vielä täyttää ja hakea pidennettyä tyhjennysväliä. Hakulomake tulee jätehuoltoviranomaisen sivuille vasta 1.1.2024, minkä jälkeen voit täyttää hakulomakkeen.

Jäteastiat on tyhjennettävä niin usein, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa, eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle. Jäteastian tyhjennysväli tulee mitoittaa siten, että jäteastia voidaan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan, eikä jätteestä aiheudu likaantumista tai roskaantumista.


Biojätteen kompostointi

Vihreässä kompostorissa on mullansekaista ainesta sisällä. Vieressä seisoo mies, jolla on kädessään oranssi sekoittamisväline.
Kompostorissa täytyy olla riittävän suuri täyttöaukki, jotta kompostorin täyttäminen, sekoittaminen ja kääntäminen sujuu helposti.

Jatkossa biojätteen kompostointiin ei hyväksytä lantaloita, eikä vanhoja pakastimia tai jääkaappeja. Lantalat eivät täytä jäteasetuksen mukaisia vaatimuksia biojätteen kompostointiin. Vanhat kylmälaitteet sisältävät myös ympäristölle haitallisia yhdisteitä. Lantalat tulee korvata määräysten mukaisella kompostoinnilla 31.12.2024 mennessä ja vanhat kylmälaitteet 31.12.2026 mennessä.


Biojätteen ulkosäkit

Nuori mies laittamassa biojätettä taloyhtiön biojäteastiaan
Biojätteet voi pakata keittiössä esimerkiksi biohajoavaan pussiin. Pussi kannattaa sulkea huolellisesti, jotta ulkona oleva jäteastia ei likaannu.

Vuonna 2023 Mustankorkean toimialueella Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa kiellettiin kokeiluna ulkona olevat biojäteastioiden isot säkit. Kokeiluvuosi on nyt takana. Sama ohjeistus jatkuu myös vuonna 2024, kun ulkona olevien biohajoavien suurien säkkien käyttö kielletään jätehuoltomääräyksissä. Ulkona olevat säkit aiheuttivat ongelmia ja kustannuksia Mustankorkean biokaasulaitoksessa.

Muistathan, että sisällä keittiössä saat edelleen käyttää pieniä biohajoavia pusseja biojätteen lajittelussa. Ja tämä on itse asiassa toivottavaakin, sillä näin ulkona oleva jäteastiasi pysyy puhtaampana. Toki biohajoavia pusseja vielä ekologisempia ovat sanomalehdestä tehdyt pussit tai vaikkapa vanhat jauhopussit.


Jäteastioiden tyhjentämiset

Jäteauton kuljettaja valmistautuu tyhjentämään syväkeräysastiaa.
Kuljetuskumppanimme huolehtivat jäteastioiden tyhjennyksistä ammattitaidolla ja tarkasti suunnitellun aikataulun mukaan.

Vuodesta 2024 lähtien myös jäteastioiden tyhjentämisajat hieman laajenevat. Arkisin jäteastioita saa jatkossakin tyhjentää kello 6–22 välillä, kuten aiemminkin. Vuodesta 2024 jäteastioiden tyhjentäminen on sallittua lauantaisin ja sunnuntaisin kello 8–22 välillä. Lisäksi jätteitä saa kerätä myös arkipyhinä kello 8–22.

“Arkipyhien merkitys ei ole enää nykypäivänä sama kuin aiemmin. Kaupatkin ovat nykyään auki pyhäpäivinä, joten miksi jätteitä ei voisi ajaa arkipyhinä? Arkipyhät ovat aiheuttaneet aiemmin asukkaille muutoksia jäteastioiden tyhjennyksiin, kun jäteastiat on voitu tyhjentää etuajassa tai myöhässä. Lisäksi laajemmat tyhjennysajat tuovat meille ja kuljetuskumppaneillemme joustoa arkeen. Jäteauton kuljettajat ovat usein mieluummin töissä arkipyhinä kuin että työviikko venyy arkipyhän takia mahdollisesti viikonloppuun.”

Antti Anhava, logistiikkapäällikkö

Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2024 ja määräykset löytyvät kokonaisuudessaan Jyväskylän seudun jätehuollon nettisivuilta.