Kuvassa on Seppälän biokaasun tankkausasema.

Biokaasulaitoksella on nyt pätevyys kaasulaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaan. Asiakkaillemme se tarkoittaa sitä, että laiterikkojen aiheuttamat katkot tankkausasemilla ovat aiempaa lyhyempiä.

Biokaasulaitteistojen huoltotyö on luvanvaraista toimintaa

Biokaasun jakeluun käytettävän laitteiston kanssa on oltava tarkkana, sillä pääasiassa metaania sisältävään biokaasuun liittyy aina palo- ja räjähdysvaara. Kuten muidenkin kaasulaitteistojen, myös biokaasulaitteistojen asennus- ja huoltotöihin tarvitaan Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) luvat.

Biokaasun tankkausasemilla laitteistojen säännöllinen huolto on tärkeää, ja välillä tulee väistämättä tarvetta akuuteillekin korjaustöille. Yksi tyypillisistä tilanteista on se, kun asiakas unohtaa tankkaamisen jälkeen irrottaa letkun ja se katkeaa irti venttiilistä. Laiterikko puolestaan saa aikaan sen, että tankkausasema on hetkisen aikaa poissa käytöstä.

Aiemmin pienetkin korjaustyöt on pitänyt teettää alihankkijalla, jolla on Tukesin lupa kaasulaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaan. Keski-Suomen alueella näitä Tukesin hyväksymiä liikkeitä on harvassa, joten korjaus ei aina ole onnistunut viivytyksettä. Jatkossa prosessi sujuu kuitenkin entistä helpommin, sillä Mustankorkean biokaasulaitokselle saatiin omat luvat. 

Enää korjaustöihin ei tule turhaa viivettä

Mustankorkean biokaasulaitoksen laitospäällikkö Timo Kautto suoritti kesällä 2023 kaasulaitteiston asennus- ja huoltotoimintaan vaadittavan koulutuksen ja sai pätevyyden toimia yrityksen vastuuhenkilönä. 

“Voimme nyt tehdä itse sen, mikä aikaisemmin piti hoitaa alihankkijan kautta. Käytännössä se tarkoittaa, että tankkausasemien laiterikot saadaan nopeammin korjattua ja takaisin käyttökuntoon. Esimerkiksi letkurikoista tai muista pienistä ongelmista ei tule pitkiä taukoja tankkaukseen”, Kautto lupaa.

Lupien saamisen lisäksi koulutus tuo toki aina hyödyllistä lisäosaamista työarkeen ja antaa entistä paremmat edellytykset turvallisuuden huomioimiseen kaikessa tekemisessä.

“Kun räjähtävä kaasu on joka päivä käsissä, siihen helposti tottuu niin, ettei sitä tule joka tilanteessa ajateltua. Kurssi täydensi tietämystä kaasualasta ja oli hyödyllinen muistutus myös turvallisuusnäkökulmasta. Kaasua käsiteltäessä vaaroihin ja riskeihin täytyy asennustyössä aina varautua”, Kautto sanoo.

Timo Kautto, Mustankorkean biokaasulaitoksen laitospäällikkö

Tervetuloa tankkaamaan!

Tämänkin muutoksen tavoitteena on se, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Kun voimme tehdä pienet huollot ja korjaukset omin voimin, saamme pidettyä tankkausasemat mahdollisimman tehokkaasti toiminnassa. 

Suuremmassa mittakaavassa prosessien sujuvuus tarkoittaa aina myös kustannustehokkuutta, joka lopulta heijastuu biokaasun hintaan. Alensimme juuri äskettäin biokaasun hintaa, ja tehokkailla prosesseilla vähennämme hintojen nostopaineita tulevaisuudessa.