Yrityskylä-päivässä asiakas on tullut tankkaamaan biokaasua polkuautoonsa.

Jos lähipiirissäsi on peruskouluikäisiä lapsia, olet ehkä kuullut Yrityskylä-päivästä. Sen kautta koululaiset pääsevät tutustumaan työelämään käytännönläheisessä oppimisympäristössä, jonka NYT-järjestö sekä paikalliset yritykset ovat yhteistyössä luoneet – Mustankorkea yhtenä osallistujista.

Yrityskylä on yhteiskunnan pienoismalli, jossa jokaiselle on paikkansa

Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus, joka tarjoaa maamme kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille myönteisiä kokemuksia työelämästä, taloudesta, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Taustalla on voittoa tavoittelematon järjestö Nuorten yrittäjyys ja talous NYT, joka toimii valtakunnallisesti. 

NYT Yrityskylä -kokonaisuus muodostuu opekoulutuksesta, Yrityskylä-oppitunneista sekä elämyksellisestä koulupäivästä Yrityskylän pienoisyhteiskunnassa. Yrityskylä-päivässä jokainen oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden “palkkaa” tekemästään työstä. Samalla oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. 

Yrityskylä-toimintaan voivat osallistua kaikki 6. ja 9. luokat, joiden kunnilla on sopimus Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin kanssa. NYT Yrityskylän Keski-Suomen oppimisympäristö sijaitsee Jyväskylässä, ja tänä lukuvuonna siellä on Yrityskylä-päivän merkeissä vieraillut yli 6 000 osallistujaa.  

“Meillä on noin syyskuun puolivälistä toukokuun puoliväliin lähes päivittäin Yrityskylä-päivä, joten tekemistä riittää vuoden ympäri”, sanoo Yrityskylä-asiantuntija Selma Närkki, joka on yksi Yrityskylä Keski-Suomen arkea pyörittävistä henkilöistä. Hän myös kertoo, että oppilaat ovat lähes poikkeuksetta todella innostuneita Yrityskylä-päivään tulosta.

“Ympäristö on todella vaikuttava – kauppoja ja kaikkea mielenkiintoista – joten osallistujien innostus on käsinkosketeltavaa. Oppilaat odottavat yleensä kovasti tänne pääsyä, varsinkin jos heillä on vanhempia sisaruksia, jotka ovat jo käyneet täällä. Etukäteistunneista tulee todella myös hyvää palautetta ja ne motivoivat oppilaita.”

Selma Närkki
Yrityskylä-asiantuntija

Närkki näkee Yrityskylä-toiminnan parhaana puolena sen, että se antaa oppilaille tärkeitä onnistumisen kokemuksia ja myönteisiä kokemuksia työelämästä. 

“Nyt Nuorten tulevaisuusraportin mukaan 33 % peruskoulun ja toisen asteen oppilaista pelkää ennakkoon työelämää, joten tarjoamalla myönteisiä kokemuksia voimme vahvistaa nuorten uskoa itseensä ja vähentää tätä työelämää kohtaan koettua pelkoa”, Närkki sanoo ja jatkaa:

“Opettajataustaisena tiedän, että oppilaista löytyy paljon erilaisia oppijoita, eivätkä kaikki pääse luokkatilanteissa loistamaan. Täällä tekeminen on käytännönläheistä ja sellaisetkin oppilaat, joilla on koulussa haasteita, voivat onnistua hienosti. Pääsemme osoittamaan oppilaille, että he osaavat, pystyvät ja pärjäävät tulevaisuuden työelämässä. Kun he esimerkiksi menevät ensimmäiseen kesätyöhönsä, heiltä löytyy jo valmiiksi tietoa.”

Oppilas kokoaa biokaasun tankkausasemaa elementeistä.
Biokaasulaitoksen laitospäällikön työpäivä alkaa biokaasun tankkausaseman kokoamisella valmiista elementeistä mallin mukaan.

Yrityskylässä lapset pääsevät tutustumaan Mustankorkeaan 

Mustankorkealla on Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristössä oma pienoisyrityksensä, jossa oppilaiden työnkuvia ovat toimitusjohtaja, keräyspistehoitaja, kierrätyskoutsi ja biokaasulaitoksen laitospäällikkö. Näihin, kuten muihinkin Yrityskylän työtehtäviin, oppilaat voivat hakea ennen Yrityskylä-päivää. 

“Mustankorkea on lähtökohtaisesti todella suosittu yritys ja oppilaat hakevat sinne mielellään töihin. He ovat innoissaan tehtävistä ja yrityksestä”, sanoo Närkki.
Uusin Mustankorkean työtehtävävaihtoehdoista on biokaasulaitoksen laitospäällikön toimenkuva, jossa oppilas pääsee tutustumaan biokaasuun ja kiertotalouteen. Laitospäällikön työpäivä alkaa biokaasun tankkausaseman kokoamisella valmiista elementeistä mallin mukaan, ja päivän mittaan asemalla käy erilaisia asiakkaita. 

Biokaasun tankkausasema koostuu keltaisista elementeistä.
Mustankorkean biokaasun tankkausasema on valmis palvelemaan asiakkaita.

“Esimerkiksi Valtran ja maatilan traktorit käyvät tankkaamassa biokaasua, ja laitospäällikkö avustaa heitä tankkaamisessa. Myös opettajat käyvät tankkaamassa heidän käytössään olevia polkuautoja eli biokaasuautoja”, Närkki kertoo. 

Lisäksi Mustankorkean tehtävissä työskentelevät oppilaat tekevät Yrityskylän lajittelusta yhdessä kehityssuunnitelman, jonka tarkoitus on helpottaa kierrättämistä asiakkaan näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan päivä antaa hyvin monipuolisen näkymän jätehuoltoyhtiön toimintaan sekä kierrätykseen ja sisältää paljon havainnollistavaa tekemistä. 

Neljä oppilasta seisoo rivissä Mustankorkean Yrityskylä-pienoisyrityksen edessä.
Mustankorkean työnkuvia Yrityskylä Alakoulussa ovat toimitusjohtaja, keräyspistehoitaja, kierrätyskoutsi ja biokaasulaitoksen laitospäällikkö.

Tänä lukukautena oppilaat ovat päässeet kurkistamaan Mustankorkean arkeen myös videoiden kautta. Näin oppilaat saavat toimenkuvia hakiessaan oikeita terveisiä ihmisiltä, jotka työtä tosielämässä tekevät. 

Ensimmäisessä videossa toimitusjohtaja Esko Martikainen toivottaa oppilaan tervetulleeksi Mustankorkealle töihin: Mikä on Mustankorkea – toimitusjohtaja kertoo. (youtube.com)

Toisessa videossa biokaasulaitoksen laitospäällikkö Timo Kautto kertoo biokaasulaitoksesta: Biokaasulaitos (youtube.com)

Kolmannessa videossa Mustankorkean osaajat eri rooleista antavat rohkaisevia neuvoja uudelle työntekijälle: Terveisiä uudelle työntekijälle (youtube.com)

Jos hyvin käy, Yrityskylässä kasvaa meille Mustankorkealle tulevaisuuden työntekijöitä. Olemme iloisia, että saamme olla mukana kannustamassa lapsia ja nuoria omien vahvuuksiensa löytämiseen työelämässä!

Kaksi lasta seisoo ylpeinä lajittelupisteen edessä.

Lue myös aiempi artikkeli: Yrityskylä poistaa työelämään liittyviä mörköjä