Biokaasun lippu liehuu tuulessa

Mustankorkealla tuotettu biokaasu on 100 % kotimaista ja uusiutuvaa energiaa, joka kuljettaa satoja suomalaisia autoja eteenpäin vähäisillä liikennepäästöillä. Biokaasua valmistetaan eloperäisistä jätteistä, kuten esimerkiksi tavallisen kotitalouden biojätteistä. Lue  mitä biokaasu on ja miten sitä valmistetaan Mustankorkean biokaasulaitoksella.

Mitä on biokaasu? 

Biokaasu on eloperäisistä jätteistä tuotettua kaasua, josta jalostetaan Mustankorkealla liikennepolttoainetta. Raaka biokaasu on yli 60 % metaania ja loppu on suurimmaksi osaksi hiilidioksidia. Jalostettu biokaasu (biometaani) soveltuu erinomaisesti liikennepolttoaineeksi, sillä sen metaanipitoisuus on korkea (98-99 %) ja epäpuhtaudet vähäiset. Se on täysin uusiutuva, kotimainen ja päästötön vaihtoehto verrattuna ulkomailta tuotuihin fossiilisiin polttoaineisiin. 

Mistä biokaasua tehdään ja mihin sitä käytetään?

Biokaasun valmistus perustuu mikrobien työskentelyyn. Biokaasun muodostuminen tapahtuu hapettomissa olosuhteissa, kun erilaiset mikrobit hajottavat orgaanista ainesta. Tämä orgaaninen aines voi olla lähes mitä tahansa eloperäistä jätettä, joka voi olla sekä kiinteää että lietemäistä.  Biokaasun materiaaliksi kelpaavat esimerkiksi: 

  • kotitalouksien ruoantähteet
  • teollisuuden ja yritysten biohajoavat jätteet
  • kaupan pilaantuneet elintarvikkeet
  • jätevedenpuhdistamoiden lietteet
  • maatalouden lanta- ja peltobiomassa

Biokaasua tuotetaan moneen eri käyttötarkoitukseen. Suomessa sitä tuotetaan pääosin sähkön ja lämmöntuotantoon ja sitä hyödynnetään myös ajoneuvojen liikennepolttoaineena. Myös teollisuus käyttää biokaasua omaan energiantuotantoonsa, ja biokaasulla valmistuu monen kotitalouden ruoat biopolttoaineella toimivalla kaasuliedellä.

Vaikka biokaasu on kestävä ja edullinen energianlähde, Suomessa biokaasun tuotantopotentiaalista hyödynnetään vain suunnilleen neljä prosenttia.

Miten Mustankorkean Biokaasua valmistetaan?

Biokaasun tuotanto alkaa siitä, että tarvittavat raaka-aineet kuljetetaan Keski-Suomen suurimmalle kuivamädätystekniikkaan perustuvalle biokaasulaitokselle Mustankorkealle. Kuivamädätys on biokaasun valmistuksen prosessityyppi, jossa käsitellään materiaalia, jonka kuiva-ainepitoisuus on suhteellisen suuri, n. 20–50 %. 

Kuivaprosessi on kehittyneempi vaihtoehto perinteiselle liete- eli märkäprosessille, koska se säästää sekä energiaa että vettä. Kuivaprosessi soveltuu myös erityisesti biojätteiden käsittelyyn. 

Biokaasun valmistus Mustankorkealla ei kuormita ympäristön pinta- tai pohjavesiä, eikä ympäristöön myöskään pääse päästöjä. Se toimii Mustankorkean kompostointilaitoksen rinnalla. Kompostointilaitos käsittelee biokaasulaitoksen kiinteän käsittelyjäännöksen ja jätevedenpuhdistamoiden lietteet. Käsittelyjäännöksestä ja lietteistä valmistetaan ravinteikasta kompostia, jota käytetään lannoitteena valmistettaessa korkealaatuisia multa- ja maanparannustuotteita

Biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti on 19 000 tonnia. Tällä hetkellä biojätteitä käsitellään noin 14 000 tonnia sekä puhdistamolietteitä ja lantaa noin 1 000 tonnia molempia. Kapasiteettia on mahdollista nostaa 30 000 tonniin. Vuodessa biokaasulaitos tuottaa täydellä kapasiteetilla (ilman laajennusta) noin 2,6–2,8 miljoonaa normikuutiometriä (Nm³) biokaasua, 1,5–1,8 miljoonaa kuutiometriä metaania ja 15 000–18 000 megawattituntia (MWh) energiaa.

Ääni biokaasulle!

Puhdastakin puhtaampi biokaasu vie kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa. Lopullinen käyttöön otettu biokaasu on puhdistettu huolellisesti ja niinpä se on lähes puhdasta metaania. Biometaani on taas täysin uusiutuva, kotimainen ja päästötön vaihtoehto ulkomailta tuotaville fossiilisille polttoaineille. Mustankorkean biokaasulaitoksella biokaasua valmistetaan paikallisista jätteistä, eli tankkaamalla Mustankorkean biokaasua tuet myös paikallista toimijaa. 

Kiinnostuitko biokaasusta ja kaasuautoilusta? Tutustu tarkemmin aiheeseen muiden Kaasutellaan-blogiemme kautta!