Kädessä multaa, taustalla näkyy multakasoja.

Hyvässä mullassa nurmikko kasvaa ja kasvit kukoistavat. Mutta mistä mullan laatu oikein koostuu ja miten laadukkaan mullan tunnistaa?

Ensimmäinen merkki laadukkaasta mullasta on tuoteseloste, toteaa Mustankorkean kompostointilaitoksen laitospäällikkö Miika Reili. Laadukas multa on tuoteselosteen mukainen – ja tuoteseloste ylipäätään on olemassa. Silloin mullan ostaja tietää, millaiseen multaan istuttaa.

Kun multa on tehty tietyn, suunnitellun ja valvotun reseptin mukaisesti, välttyy todennäköisesti monelta ongelmalta ja esimerkiksi rikkakasveilta. Täysin rikkakasvitonta ulkona valmistettu multa ei kuitenkaan voi koskaan olla, sillä rikkakasvien siemenet leviävät myös tuulen mukana.

Lähes kaikki raaka-aineet Keski-Suomesta

Laadukasta multaa tutkitaan, ja mullan käyttäjä voi luottaa siihen, ettei mullan käytöstä koidu haittaa. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun mullassa kasvatetaan syötäviä kasveja.

”Laadukkaan mullan seassa ei ole epäpuhtauksia ja tuote on tasalaatuinen. Siinä kasvaa se, mille kasveille multa on suunniteltu”, Reili tiivistää.

Mustankorkea valmistaa itse kahta multatuotetta: Omapiha Istutusmultaa ja Omapiha Nurmikkomultaa. Valmis multa syntyy neljästä eri raaka-aineesta: kompostista, hiekasta, turpeesta ja kalkista. Kalkkia lukuun ottamatta kaikki valmistamamme mullan raaka-aineet ovat Keski-Suomesta. Kompostin valmistamme paikallisesta biojätteestä ja lietteestä ja käytämme tukiaineina kierrätysraaka-aineita, kuten meille puutarhajätteenä tuotua risu- ja puuhaketta.

Kehitämme multaa jatkuvasti

Teemme jatkuvasti töitä mullan laadun parantamiseksi. Kehitystyön tuloksista kertoo se, ettei multatuotteistamme tullut vuonna 2022 yhtään reklamaatiota. Mullan raaka-aineena käytettävät kompostituotteet analysoidaan laitoskäsittelyn jälkeen ja valmis multa vielä ennen markkinoille saattamista.

”Kehitämme multaa jatkuvasti kokemustemme perusteella. Vuosien varrella olemme oppineet, mihin mullanvalmistuksessa pitää kiinnittää huomiota”, Reili sanoo.

Huomasimme aiemmin, että mullassa käytetty silttinen hiekka sai mullan pinnan voimakkaasti kastuessaan ja sitten kuivuessaan kovettumaan. Liian kovassa mullassa nurmen siemenen juuristo ja kasvusto ei päässyt täysin suunnitellusti kasvamaan. Ratkaisimme asian kasvattamalla kompostin seulontakokoa. Kompostissa käytetään tukiaineena puuhaketta. Kun kasvatimme kompostin seulontakokoa, multaan pääsi mukaan aiempaa suurikokoisempia puutikkuja, jotka rikkoivat mullan hienojakoista rakennetta ja tekivät siitä kuohkeampaa.

Multatuotteiden laatua valvotaan tiheällä näytteenotolla ja päivittäisillä tarkastuksilla työkentällä. Kaikki mullan raaka-aineet on tutkittu etukäteen. Teemme mullan laadunvalvonnassa tiivistä yhteistyötä sitä valvovan viranomaisen Ruokaviraston kanssa.

Lue ohjeet – ja seuraa niitä

Laadukaskaan multa ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, jos sitä käyttää väärin. Mustankorkean multa on kompostilannoitettua. Tämä tarkoittaa sitä, ettei multaa saa lannoittaa mineraalilannoitteilla. Jos näin tekee, maahan tulee liikaa ravinteita, eikä se ole hyväksi kasvien kasvulle. Jatkossa ylläpitolannoitus on kuitenkin tarpeen.

”Nurmikkoa tehdessä täytyy muistaa peittää siemenet. Jos siemenet jäävät paljaaksi mullan pintaan, tuuli, vesi ja linnut vievät ne mennessään. Kun teet työn kerralla hyvin, ei nurmikkoa tarvitse paikkailla.”

Miika Reili, laitospäällikkö

Muistathan myös valita oikeanlaisen multatuotteen. Omapiha Istutusmulta sopii kukkien, pensaiden, puiden ja syötävien kasvien kasvualustaksi, kun taas Omapiha Nurmikkomulta käy nurmikon perustamiseen. Nurmikkomulta on näistä kahdesta kantavampi tuote, jossa on enemmän maa-ainesta. Istutusmulta puolestaan on kuohkeampaa. Istutusmullassa on käytetty pelkästään biokompostia, nurmikkomullassa myös puhdistamolietepohjaista lietekompostia.

Mies katsoo kameraan lippalakki päässä, taustalla näkyy isoja multakasoja.
Kehitämme multatuotteitamme jatkuvasti. ”Vuonna 2022 meille ei tullut yhtään reklamaatiota mullasta”, kompostointilaitoksen laitospäällikkö Miika Reili kertoo.

Näin onnistut Mustankorkean multatuotteilla

  1. Lue tuoteseloste ja seuraa ohjeita! Yleinen virhe esimerkiksi nurmikkoa perustettaessa on se, ettei nurmikon siemeniä peitetä, jolloin tuuli, vesi ja linnut vievät siemenet mennessään, eikä nurmikko kasva.
  2. Älä lannoita tai kalkitse kasvualustaa perustus- tai istutusvaiheessa. Multatuotteemme ovat kompostilannoitettuja ja kalkittuja, eikä kasvualustan perustamisvaiheessa tarvita mineraalilannoitteita tai kalkkia. Jatkossa ylläpitolannoitus on kuitenkin tarpeen.
  3. Käytä nurmikon perustamiseen Omapiha Nurmikkomultaa ja puille, pensaille ja muille kasveille Omapiha Istutusmultaa.