Mustankorkean logistiikkapäällikkö Antti Anhava seisoo jäteauton edustalla

Antti Anhava on jätealan pitkän linjan ammattilainen. Nykyään Mustankorkean logistiikkapäällikkönä työskentelevän Antin ura alkoi jäteauton ratista yli 20 vuotta sitten. Logistiikkainsinöörin opinnot toivat nuoren miehen 2000-luvun alussa Keski-Suomeen ja sen jälkeen hän on ehtinyt työskennellä mm. jäteautonkuljettajana sekä työnjohtajana ja tuotantopäällikkönä jätealalla.

Mustankorkean logistiikkapäällikkö Antti on jätealan konkari

Aiemmin jätehuollossa palveluntuottajan puolella työskenneelle Antille logistiikkapäällikön tehtävä on tarjonnut sopivasti uusia haasteita. Käytännössä asiat ja ihmiset ovat tuttuja, mutta näkökulma pöydän toisella puolella on eri.

– Hain Mustankorkean logistiikkapäälliköksi, koska tehtävä kuulosti kiinnostavalta. Kyseistä pestiä ei ollut aiemmin ollut ja näin, että tässä roolissa pääsisin hyödyntämään ammattitaitoani laajasti Jyväskylän seudulla, hän sanoo.

Logistiikkapäällikön tärkein tehtävä on varmistaa asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvän jätteen keräys, kuljetus ja käsittely. Tämä tarkoittaa noin 178 000 ihmisen toimivasta jätehuollosta huolehtimista. 

– Käytännössä noin puolet työajastani kuluu palavereissa kuljetuskumppaneiden, asiakkaiden, viranomaisten ja median kanssa. Loput ajasta olen kentällä selvittämässä erilaisia jätehuollon haasteita – olipa kyse sitten huonosti sijoitetusta jäteastiasta, väärin pysäköidyistä autoista tai uusien kohteiden suunnittelusta, Antti kertoo. 

Logistiikkapäällikön tehtävien lisäksi Antti on Mustankorkean turvallisuusneuvonantaja. Turvallisuusneuvonantaja toimii henkilöstön tukena ja vastuuhenkilönä vaarallisten jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn liittyvissä tehtävissä. 

Arjen kohtaamiset tekevät työstä kiinnostavaa

– Työssäni parasta on ehdottomasti työpäivien vaihtelevuus – tässä roolissa ei tarvitse istua kahdeksaa tuntia päivässä konttorilla. Pidän erityisen paljon asiakaskohtaamisista, jolloin pääsen keskustelemaan ja ratkaisemaan jätehuollon pulmakohtia niin isännöitsijöiden kuin asukkaidenkin kanssa, Antti summaa.

Logistiikkapäällikön työssä hän kokee aidosti pääsevänsä vaikuttamaan Jyväskylän seudun jätehuollon toimivuuteen ja sitä kautta ihmisten arkeen positiivisella tavalla. Myös kierrätyksen edistäminen tuo työhön merkityksellisyyttä. 

– Tietenkin välillä on kiirettä ja päällekkäisiä palavereja, jotka vaativat rohkeutta priorisoida, mutta kokonaisuudessaan viihdyn nykyisessä työssäni erinomaisesti, Antti pohtii. 

Vahvuuksiksiin logistiikkapäällikkönä hän nostaa vuosien aikana karttuneen kattavan ymmärryksen jätealasta, erityisesti jätteen keräyksestä. Uran aikana koetut erilaiset roolit ovat auttaneet pysymään ajan hermolla keräysvälineratkaisuissa ja muissa jätealaan liittyvissä muutoksissa.

Mies keskustelee jäteauton kuskin kanssa jätekeskuksen jätevaa'an luona
Antin vahvuus logistiikkapäällikkönä on vuosien aikana karttunut kattava ymmärrys jätealasta ja erityisesti jätteen keräyksestä.

Lähes 70% Mustankorkean toiminta-alueen jätteistä kerätään biokaasulla

Mustankorkean jätteitä kerää 21 jäteautoa, joista jo 14 kulkee kaasulla. Mustankorkealla onkin suurin kaasuautojen osuus verrattuna Suomen muihin jäteyhtiöihin, mikä antaa aihetta ylpeyteen. Antin mielestä tässä näkyy kiertotalous mitä hienoimmalla tavalla, kun jätteitä kerätään jätteistä valmistetulla polttoaineella.

Kaupunkilaisia ja Mustankorkean asiakkaita Antti haluaa muistuttaa perusasioista:

Kierrättäminen alkaa jo ostohetkellä. Mieti siis ensin, tarvitsetko tuotetta todella. Myös muilla arjen pienillä valinnoilla, kuten tomaattipurkin pakkausmateriaalilla, on merkitystä. Kartonkitetra on ympäristöystävällisempi valinta lasiin ja metalliin verrattuna. Koitetaan jokainen muistaa nämä pienet valinnat kaupan hyllyllä.