Mies siirrettävän biokaasukontin edessä

Mustankorkealla laitospäällikkönä toimivan Timo Kauton vastuulla on koko biokaasuprosessi – lähtien siitä, kun jäteauto tyhjentää jätteen laitoksen vastaanottoaltaaseen aina siihen saakka, kunnes kaasu myydään liikennebiokaasuna autoilijoille.

Laitospäällikön kädenjälki näkyy laaja-alaisesti laitoksen toiminnassa

Timo on ollut laitospäällikön pestissä joulukuusta 2021. Työpaikka Mustankorkealla avasi hänelle täysin uuden maailman – biokaasulaitoksen toiminta ei ollut hänelle ennalta tuttua, vaan hänen taustansa oli muualta teollisuudesta kunnossapidon ja prosessien parista. Aiemmin uralla kerrytetystä osaamisesta on kuitenkin ollut merkittävää hyötyä myös Mustankorkean biokaasulaitoksen kehittämisen näkökulmasta.

Työssään Timon tärkein tehtävä on optimoida laitoksen biokaasuprosessia ja biokaasun tuotantoa, jotta kaasua saadaan tuotettua mahdollisimman tehokkaasti ja tasaisesti ilman katkoksia. Yhdessä laitosmiesten kanssa tehty työ näkyy esimerkiksi siinä, että nykyisin biojätettä syötetään tasaisemmin kuin aiemmin, sekä arkena että viikonloppuna, eivätkä viikonloput siksi aiheuta notkahdusta kaasuntuotantoon. Myös muut huoltotoimenpiteet suunnitellaan ja tehdään kaasuntuotannon ehdoilla.

Laitospäällikön työ on jatkuvaa uuden oppimista

“Biokaasuprosessi ja biokaasulaitokset ovat aika uutta Suomessa, mikä tarkoittaa, että tekeminen on jatkuvaa kehittämistä ja parantamista”, Timo kuvailee. “Itselleni tämä tehtävä onkin tarjonnut paljon uuden oppimista. Työn parhaita puolia on uuden opiskelu sekä prosessin ja laitteiston kehittäminen”, hän kertoo.

Biokaasutuotannon optimoinnin lisäksi Timon työpöydälle kuuluvat laitoksen käytönvalvojan tehtävät. Maakaasu-asetus ja painelaitelaki vaativat käytönvalvojan, joka vastaa laitteiden turvallisuudesta, kunnossapidosta ja tarkastuksen suorittamisesta sekä tilaamisesta.