Vuosi 2021 on jälleen kerran ollut ainutlaatuinen ja varsin erilainen niin maailmalla kuin Mustankorkealla. Haluamme tässä vaiheessa vuotta kurkistaa taustapeiliin ja jakaa kokemuksemme erikoisesta vuodesta. Katsotaanpa, miltä vuosi näytti Mustankorkean biokaasun näkökulmasta.

Odotuksia ja ongelmia

Vuosi 2021 alkoi Mustankorkean biokaasulaitoksella työntäyteisissä ja odottavaisissa tunnelmissa. “Suurimpana tavoitteena oli saada biokaasulaitoksen mädätteen kuivaus kuntoon”, linjaa Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen. Hän kuvailee prosessia tarkemmin: “Biokaasulaitokselle tuleva biojäte mädätetään, jonka seurauksena syntyy biokaasua. Mädäte ohjataan viereiseen kompostointilaitokseen, mutta se tulee kuivata ennen kompostointia. Tällä hetkellä kuivaus ei vielä toimi riittävällä tasolla, joten kompostointilaitos ei pysty käsittelemään enempää märkää mädätettä.”

Tulevaisuuden kannalta tämä on ongelma. “Biokaasulaitos kyllä pystyisi käsittelemään enemmän biojätettä, mutta kompostointilaitos ei vedä enempää biokaasulaitoksessa syntyvää mädätettä kompostointiin. Emme siis voi tällä hetkellä ottaa vastaan enempää biojätettä, jolloin biokaasuakaan ei voida tuottaa lisää. Kaikella todennäköisyydellä prosessi saadaan kuitenkin toimimaan viimeistään alkuvuonna 2022, ja jatkossa kapasiteetti biokaasun tuotantoon on suurempi.”

Biokaasun kysyntä yllätti

Vaikka vuoteen on mahtunut haasteita, on biokaasun myynti yllättänyt positiivisesti. “Kuluneena vuotena kaasun myynti on onnistunut ja ollut jopa odotettua kovempaa. Kaikki kaasu myydään, mitä olemme tuottaneet. Ajoittain kaasusta on ollut jopa pulaa”, Martikainen summaa.

Biokaasun myynti on kasvanut vuoden alusta huimat 30 % ja kasvua odotetaan myös ensi vuodelle.

Syitä kysynnän kasvuun tunnistetaan useita. “Samalla kun ihmisten ympäristötietoisuus kasvaa, he harkitsevat yhä useammin uusiutuvia polttoaineita. Vaikka sähköautojen suosio on suuri, eivät kaasuautot katoa mihinkään, vaan ne tulevat pysymään liikenteessä vielä pitkään. Omalla myönteisellä markkinoinnilla on toki oma merkityksensä.”

Jakeluvelvoitteella lisää uusiutuvia polttoaineita

Suomessa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvien polttoaineiden käytölle, sillä jakeluvelvoitteen myötä vuonna 2022 jo 19,5 % myytävästä polttoaineesta tulee olla uusiutuvaa. Vuonna 2030 joka kolmas kilometri ajetaan uusiutuvilla polttoaineilla.

Jakeluvelvoite innoittaa omalta osaltaan uusiutuvien polttoaineiden kehittämiseen. “Kaasuautoilijoita tulee jatkuvasti lisää ja biokaasu on monelle varteenotettava paikallinen ja uusiutuva polttoaine. Etenkin raskaassa liikenteessä siirrytään hyödyntämään kaasua tulevaisuudessa. Tällä hetkellä pitkissä raskaan liikenteen kuljetuksissa käytetään paljon maakaasua, mutta käynnissä on hankkeita myös biokaasun nesteyttämisestä.”

Nesteytetty biokaasu on uusiutuvaa polttoainetta. Nesteyttäminen helpottaa huomattavasti kaasun liikuteltavuutta ja varastointia.

Martikaisella on myös uutisia uusista biokaasulla kulkevista jäteautoista. “Kuljetuskumppanille tulee ensi vuonna muutama biokaasulla kulkeva jäteauto lisää ja silloin jo yli 80 % jätekuljetuksistamme ajetaan biokaasulla. Olemme edelläkävijöitä siinä, kuinka saamme hyödynnettyä kaasua omassa toiminnassamme. Se on huippuluokkaa valtakunnallisesti!”

Avain onnistumiseen löytyy yhteen hiileen puhaltaen

Kuluneesta vuodesta ei voi puhua ilman, että puhuttaisiin asiakkaiden ja henkilöstön merkityksestä. Vuoden onnistumisista päällimmäiseksi nousee kiitollisuus ihmisten sitoutumisesta ja joustamisesta.

Asiakkailta on saatu joustoa ja luottamusta. “On tullut kiitosta siitä, että tankkausasemat pääsääntöisesti toimivat, ihmiset saavat täysiä tankkeja ja biokaasun hintakin on kohtuullinen”, Martikainen toteaa.

Hän jatkaa asiakkaita kiitellen. “Asiakkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä ja suhtautuneet meihin ymmärtäväisesti. Yritämme parhaamme, mutta välillä mekin epäonnistumme – ja niistä tilanteista pitää ottaa oppia. Mustankorkean tärkeä työ ympäristöalalla nähdään hyvänä, ja kiitos asiakkaillemme, että he ymmärtävät työmme tärkeyden”.

Myös henkilöstöä Martikainen kiittää kuluneesta vuodesta: “Henkilökunta on joustanut, sopeutunut hyvin myös etätöihin ja tehnyt hommat hyvin. Kiitos heille siitä.”

Tervetuloa vuosi 2022 – olkoon se järjestelmän toimivuuden vuosi, kuten Martikainen lopuksi tituleeraa.